TMMOB Uluslararası Çocuk ve Mimarlık Kongresi

Deneyimler ve Paylaşımlar

17.11.2018 

14:00-18:00

Müze Salon,Argas in Cappodocia 

Uçhisar-Nevşehir

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI ÇOCUK VE MİMARLIK KONGRESİ: Deneyimler ve Paylaşımlar INTERNATIONAL CHILD AND ARCHITECTURE CONGRESS: Sharing the Experiences ACILIS / OPENING

 

 

14:00 Deniz İncedayi, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı / Vice President of Chamber of Architects of Turkey

 

 

SUNUMLAR /PRESENTATIONS

 

 

14:15 Tezcan Karakuş Candan Türkiye I Turkey

“Türkiye’den Çocuk ve Mimarlık Pratikleri” /”Children and Architecture Practises in Turkey”

14:35 Erdal Duman, Türkiye I Turkey

“Çocuk. Sanat, Mekan”/”Child, Art, Place”

14:50 Tülin Şener. Türkiye / Turkey

“Çocukları Anlayan Bir Mimarlığa Doğru: Deneyimler ve Paylaşımlar” / “Towards an Architecture Acknowledging Children: Sharing the Experiences”

15:05 Ara I Coffee Break

15:20 Suzanne de Laval İsveç / Sweden

“UIA Altın Kup Ödülleri: İsveç’te Katılımların ve ödüllerin Sunumu”/ “UIA Golden Cubes Awards and How We Presented The Entries and Results in Sweden”

15:35 Junko Taguchi, Japonya / Japan

“Kültürel Mirasa Haiz Bir Yapının Anılarını Minecraft Kullanarak Korumak: Aktif Öğrenim Yaklaşımı”/ “Conserving Memories Of A Heritage Building Using Minecraft: An Active Learning Approach”

15:50 Eliza Yokina and Mina Sava. Romanya / Romania

“DE A ARHITECTURA – Romanya’da Eğitimle İnşa Etmek”/ “DE-A ARHITECTURA – Building With Education in Romania”

16:05 Hyun-Jong Kwon. Güney Kore / South Korea

“2017 UIA Seul Dunya Mimarlık Kongresi’nde Çocuk Programının Hazırlık Süreçleri ve Sonuçlan Hakkında”/ “About The Preparation Process and Results Of The Children’s Program (Arc-KIDTecture) in 2017 UIA Seoul World Architects Congress”

16:20 Heba Safey Eldeen. Mısır / Egypt

“Duvann Başka Bir Tuğlası (Değil)”/ “(Not) Another Brick in The Wall”

16:35 Ara I Coffee Break

16:50 Julie Dufour and Malene Abildgard. Danimarka / Denmark “Benim Kuçuk Mimarım ”/ “My Little Architect”

17:05 Krisztina Somogyi Macanstan / Hungary “Okul Yapılan”/ “School Buildings”

17:20 Magdalina Rajeva. Bulgaristan / Bulgana

“Deneyimle ve Öğren: Bulgaristan’da Çocukların Eğitimi için Yapılı Çevre7 “Experience and Learn: The Built Environment Education For Children in Bulgaria”

17:35 Jason Tang Yiu-lun Hong Kong

“Gayriresmi: Oyna, Öğren”/ “Informal, Play, Learn”

18:00 Closing I Kapanış

 

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir