MİMDAP | Mimarlıkta Demokratik Açılım Platformu

Biz Kimiz?

Mimdap, mimarlık ve kent gündemini ilgilendiren her konuda, ülkemizde ve dünya medyasındaki gündemi takip eden, mimarlar, plancılar, malzeme üreticileri, kentsel gelişmenin çeşitli aktörlerini buluşturan bir mimarlık portalıdır.

Bu gün mimarlık, görsel etki objesi olmaktan öte, kentsel gelişmenin ve gayrimenkul sektörünün önemli bir pazarlama aracı olarak görülmektedir. Oysa mimarlık bir yandan da sosyal- mekânsal- ekonomik ihtiyaçlara çözümler arayan mekânsal-toplumsal bütünleşmenin sağlanması için çalışılan önemli bir meslek alanıdır.

Mimdap, eşitlikçi toplumsal politikaların oluşturulmasında mimarlığın önemli bir fırsat alanı olabileceğine inanmaktadır.

Çağın getirdiği tüm bu girdiler ve mimarlık alanının kendi içinde geçirdiği evrim süreci, farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışma zorunluluğu, planlama alanının yeni enstrümanlarının mimarlıkla ilişkisinin güçlenmesi gerekliliği, mesleki alanda daha çok iletişim kurmayı gerektirmektedir.

Mimdap, bu çağın hızlı iletişim olanaklarından ve güncel mimarlık bilgisinden daha fazla meslektaşı haberdar etmek, mesleki ve meslekler arası işbirliklerini geliştirmek amacıyla bir grup mimar ve plancı tarafından yürütülmektedir.

Ülkemizde tartışılan pek çok kavramın ‘çeviri’ argümanlardan kurtarılarak, kendi ihtiyaçlarından ve yerel çözümlerinden oluşan yeni bir mimarlık dilinin geliştirilmesine, yaşanabilir kentlerin ve mekânların yaratılmasında bu ortak dil ve ortak akıl süzgecinin etkileri olmasına katkı konulmaktadır.

Mimdap gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle bu ortak aklın oluşmasına ve uluslar arası işbirliklerinin ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesine katkı koymaktadır.

Mimdap, yaşanabilir bir geleceği kurmak isteyen her kesimin desteği ve katılımı ile çalışmaktadır.

Mimdap, ‘Biz Kimiz?’ tanımını çok aktörlü, çok disiplinli, çok renkli olarak tanımlamak ve devingen bir değişime açık durmaya çalışarak geliştirmek istemektedir. Bunun içinde mimarları bilgiyi paylaşmaya, birlikte üretime, nitelikçe çoğalmaya çağırır.

Mimdap bilginin paylaşıldıkça çoğalacağına inanmaktadır.

mimdap logo