2İktidar, Afet Yeniden İmar Fonu’nu kurmak için harekete geçti. TBMM’ye sevk edilen teklife göre, fonun yönetiminde bakanlar olacak. Fonun önemli kaynakları ‘bağışlar’dan oluşacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deprem felaketinin ardından AFAD ve Ahbap etrafında yürütülen bağış tartışmalarına iktidar da müdahil oldu. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan, ‘Afet Yeniden İmar Fonu Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle, iktidarın afet sonrası imar çalışmalarına ilişkin oluşturulacak fonun yönetimi ve gelirleri belirlendi. Gelirler arasında bağışların yer alması dikkati çekti.

İktidarın deprem felaketinin ardından yeniden inşa sürecini fırsat bilerek hazırladığı kanun teklifi ile yeni kurulacak fonun bakanlara teslim edilmesi planlanıyor. Teklife göre, Afet Yeniden İmar Fonu’nun yönetim kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı yer alacak. Yönetim Kurulu, fonun harcamalarına karar vermede tek yetkili birim olacak.

 

 

 

 

 

KURUMLARA AKTARILACAK

 

 

 

 

 

AFAD ve Kızılay’ın güvensizlik nedeniyle yeteri kadar toplayamadığı bağışlar, fonun en önemli gelir kalemleri arasında yer alacak. Buna göre, her türlü nakdi bağış, yardım, hibe, bütçeye konulacak ödenek ile yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan sağlanacak finansman ve kaynaklar, Afet Yeniden İmar Fonu’nda bir araya getirilerek ilgili proje ve harcamalar için kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak.

 

 

 

 

 

Teklife göre fona şu istisnalar tanınacak:

 

 

 

 

 

“Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak.. Bu muafiyet fonun kazanç ve iratları üzerinden yapılacak kesintileri de kapsayacak. Fonun faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve harçlardan, kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden, fonun faaliyetleri ile ilgili işlemler banka ve sigorta vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.”

 

 

 

 

 

VERGİDEN DÜŞÜLECEK

 

 

 

 

 

“Fona yapılacak nakdi bağış ve yardımların tamamı, kanunlar çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahında tespitinde, gelir ve veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Birgün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir