İSTANBUL 6. İdare Mahkemesi, ‘riskli alan’ ilan edilen Beyoğlu Örnektepe ve Sütlüce mahallelerine ilişkin “1. Etap planlarını” iptal etti.

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 5 Kasım 2018’de Beyoğlu Örnektepe ve Sütlüce mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nı askıya çıkarttı. Planla, Bakanlar Kurulu kararıyla “riskli alan” ilan edilen bölgenin yaklaşık 16 bin 229 metrekarelik kısmına ‘ticaret ve konut alanı’, ‘ibadet alanı’ ‘iç bahçe’ kullanımları getirildi. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, zemih+7 kat inşa edilmesinin önünü açan söz konusu imar planını yargıya taşıdı.

 

 

 

BİLİRKİŞİDEN OLUMSUZ GÖRÜŞ

 

 

 

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada 11 Kasım 2019 tarihinde bilirkişi keşif yaptı. Yapılan inceleme sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, “ı, Bölge planlarında tanımlanan yoğunluk değerlerinin arttırıldığı, Plan notlarında ticari kullanımlara ilişkin olarak kullanılabilecek inşaat alanına dair belirlenen %20 şartının farklı değerler üzerine kurgulandığı, bununla birlikte yoğunluk kararları, kat yüksekliği kararları açısından şehircilik ilke ve planlama esaslarına göre hazırlanmadığı mütalaa edilmektedir” denildi.

 

 

 

KARAR OYBİRLİĞİYLE

 

 

 

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilirkişi raporuna itiraz etti. Ancak mahkeme bilirkişi raporunu ‘hükme esas nitelikte’ buldu. Ardından İstanbul 6. İdare Mahkemesi, “Örnektepe ve Sütlüce mahalleleri Riskli Alanı 1. Etap Planlarını” iptal etti. 18 Haziran tarihli oybirliğiyle alınan kararda, şu ifadeler yer aldı: “Davaya konu planların; kat sayısı ve yüksekliği konusunda çevresinden farklılaştığı ve bu konuda üst ölçekli plan kararlarına uyulmadığı, bölge planlarında tanımlanan yoğunluk değerlerinin artırıldığı, plan notlarında ticari kullanımlara ilişkin olarak kullanılabilecek inşaat alanına dair belirlenen yüzde 20 şartının farklı değerler üzerine kurgulandığı, açıklama raporlarında farklı arazi kullanım değerlerine yer verildiği, bölgeye ilave nüfus yükü getireceği, iç bahçe olarak tanımlanan park alanlarının sahip oldukları büyüklük ve geometrik formlardan dolayı nazım imar planında da gösterilebileceği, hususlarında şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına aykırılık teşkil ettiği bu hali ile açık hukuka aykırılıklar taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.”

 

 

 

 

Kaynak : Birgün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir