Tarih: 7–8 Aralık 2007
Yer: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Mimar Kemalettin Salonu, Ankara
Web:
www.mo.org.tr

SERGİ
MİMAR KEMALEDDİN: Tarihin Dönüm Noktalarında Bir Mimar

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Sergi Salonu, Ankara
7–14 Aralık 2007

Mimarlar Odası’nın “Türkiye’nin mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş ve bugün hayatta olmayan mimar(lar)ın anısını yaşatmak üzere” düzenlediği ve bu dönem Mimar Kemalettin Bey’in gündeme alındığı Anma Programı etkinlikleri başlıyor. Mimarlar Odası’nın bu doğrultuda oluşturduğu ve Günkut Akın, Afife Batur, Ali Cengizkan, Bülend Tuna ve Yıldırım Yavuz’dan oluşan Anma Programı Komitesi’nin 2006 yılından beri yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 7-8 Aralık 2007 tarihleri arasında Ankara’da, Kemalettin Bey’in mimarı olduğu Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde “Mimar Kemalettin ve Çağı: Mimarlık / Toplumsal Yaşam / Politika Sempozyumu” düzenleniyor. Sempozyumun ilk günü açılacak retrospektif sergi 14 Aralık 2007’ye kadar aynı mekânda, 24 Aralık 2007 tarihinden itibaren ise İstanbul’da Taksim Sanat galerisi’nde açık kalacak. Serginin daha sonra Türkiye kentlerini gezmesi hedefleniyor. Bilindiği gibi, 13 Temmuz 2007 tarihinde mimar, 80. ölüm yıldönümünde yeni tasarlanan mezarı başında anılmıştı.

Mimar Kemalettin’i ve dönemini anlamak / Mimar Kemalettin’i anmak çabası içerisinde yerine getirilmek üzere, mimarın tüm çalışmalarına değinen sempozyum ve retrospektif serginin yanısıra, mimarın yaşamı ve yapıtları üzerine kapsamlı bir retrospektif kitap yayımlanması; mimarın ayakta olan yapılarına plaket çakılarak tanınmalarının sağlanması; Mimar Kemalettin arşivinde bulunan özgün çizimlerin eksiksiz envanterinin çıkarılarak sayısal ortama aktarılması; başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Mimar Kemalettin’in eserlerinin bulunduğu kentler için özel mimarlık rehberlerinin yayımlanması çalışmaları ise tamamlanmak üzere. Bu çerçevede düzenlenecek olan iki günlük sempozyumla, mimar üzerine bildiklerimizin hem tazelenmesi, hem de yeni bilgi kaynaklarına açılım sağlanması amaçlanıyor.

Mimar Kemalettin Anma Programı Komitesi
Günkut Akın, Afife Batur, Ali Cengizkan, Bülend Tuna, Yıldırım Yavuz
Sempozyum Sorumlusu
Ali Cengizkan
Sempozyum Bilimsel Komitesi
Günkut Akın, Afife Batur, Ali Cengizkan, Bülend Tuna, Yıldırım Yavuz
Mimar Kemalettin Sergisi Sorumlusu
Afife Batur
Mimar Kemalettin Kitabı Sorumlusu
Yıldırım Yavuz
Güncel Fotoğraflar
Cemal Emden

Sekreterya

A.Derin İnan, N.Müge Cengizkan

SEMPOZYUM PROGRAMI

1. GÜN – 7 Aralık 2007, Cuma

10.00–10.30 Açılış Oturumu

Ali CENGİZKAN Anma Programı Komitesi adına, Sempozyum Sorumlusu
Güngör MİMAROĞLU Ailesi adına
Bülend TUNA Mimarlar Odası Genel Başkanı
Yusuf BEYAZIT Vakıflar Genel Müdürü
Kadri YAMAÇ Gazi Üniversitesi Rektörü
Ertuğrul GÜNAY TC Kültür ve Turizm Bakanı

10.45–12.15 Birinci Oturum – YÜZYIL DÖNÜMÜ’NDE İKLİM

Mimar Kemalettin ve Eseri Hangi Ortamda Gelişti
İlhan TEKELİ

12.15–13.30 Öğle Arası
13.30–16.00 İkinci Oturum – OSMANLI’DA MİMARLIĞIN ÜRETİMİ

Ertuğrul Gazi Mescidi’nden Laleli Apartmanları’na, Yığma Duvardan Betonarmeye:
Osmanlı Yapı Teknolojisinin Evrimi
H. H. Günhan Danışman (Oturum Başkanı)

Zanaattan Mimarlığa Doğru
Ayla ÖDEKAN

Yüzyıl Dönümü’nde Kentsel Altyapının Modernleşmesi ve Mühendislik
Gülsün TANYELİ

Yüzyıl Dönümü Süreli Yayınlarında Mimari Geçmiş
Gül CEPHANECİGİL

Geç Osmanlı’da İnşaat Örgütlenmesi ve İnşaat Alanının Aktörleri: Gayrimüslimler
Oya ŞENYURT

Tartışma

16.00–16.30 Kahve Arası
16.30–18.30 Üçüncü Oturum – OSMANLI’DA MİMARLIK VE EGEMEN BEĞENİ

Kemaleddin’in Mektebi
Afife BATUR (Oturum Başkanı)

Bir Ulusalcılık Açmazı Olarak Kemalettin ve Ali Tal’at Bey’in “Fenn-i Mimârî”si
Uğur TANYELİ

“Bir Türk Aşiyanı Yapmak”: Yirminci Yüzyıl Başında Geleneksel Osmanlı Evinin Tarihî Miras ve Mimari Model Olarak Algılanışı
Yavuz SEZER

XIX. Yüzyılda Osmanlı Mimarlık Tarihi ve Kuramsal Söylemin İnşası
Ahmet ERSOY

Tartışma
18.30–20.00 SERGİ AÇILIŞI VE KOKTEYL

2. GÜN – 8 Aralık 2007, Cumartesi
10.00–12.00 Dördüncü Oturum – MİMAR KEMALETTİN’E YAKINDAN BAKMAK

Yeni Bulguların Işığında Mimar Kemalettin ve Yapıtları
Yıldırım YAVUZ (Oturum Başkanı)

Kemalettin’in Berlin’i
Meryem FINDIKGİL DOĞUOĞLU

Meşrutiyet Dönemi “Cemiyetleşme” Hareketleri ve Bir “Osmanlı Aydını” Olarak
Mimar Kemalettin
Çetin ÜNALIN

Mimar Kemalettin’in Koruma Alanında Hazırladığı Bir Raporun Çağdaş Yaklaşımlar Işığında İrdelenmesi
Emre MADRAN

Tartışma

12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-17.00 Beşinci Oturum – MİMAR KEMALETTİN: YAPITLARI VE MİMARLIĞI

‘Cumhuriyet’ için Çalışmak: Ankara
Suha ÖZKAN (Oturum Başkanı)

Mehmet Nihat Nigisberk’in Katkıları: Evkaf İdaresi ve Mimar Kemalettin
Ali CENGİZKAN

I. Vakıf Apartmanı: “Belvü Palas”
Gökçe GÜNEL

Kemalettin’i Yeniden Konumlandırmak
Bülent TANJU

Tartışma

17.00-17.30 Kahve Arası
17.30-19.30 Altıncı Oturum: FORUM: KEMALETTİN MİMARLIĞINA YENİDEN BAKMAK
Yöneten: Ali CENGİZKAN
Günkut AKIN, Afife BATUR, Bülend TUNA, Yıldırım YAVUZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir