Tarih: 30 Kasım – 2 Aralık 2007
Yer: Ebso Konferans Salonu Aydın

Web:
tmmob jeotermal

Sempozyumun Amacı:

Gelişen ve büyüyen ekonomi ,artan nüfus ,toplumsal hayatta ve teknolojik anlamdaki gelişmeler bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizde de enerjiye olan talebi arttırmaktadır. Enerjiye olan taleplerin zamanında yerli kaynaklardan karşılanmaması ve yerli kaynaklara yatırım yapılmaması ülkemizde enerjiyi dışa bağımlı hale getirmiştir. Yapılan termik santrallerin, yapılamayan yatırımlarından dolayı çevreye verdikleri zararlar termik santrallerin geleceği açısından olumsuzluklar oluşturmaktadır. Doğalgaz çevrim santrallerine yapılan yatırımlar şimdi birer tehdit ve birer şantaj unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Nükleer santral kurma düşüncesi içinde olanlar enerjideki bu olumsuz tabloları iyi değerlendirmelidir.

Jeotermal enerji potansiyeli açısından ülkemiz, önemli ülkelerden biridir. Jeotermal enerjinin elektrik üretimi, sanayi , tarım ve sağlık alanında kullanılabilmesi ve tekrar alındığı bölgeye gönderilebilmesi jeotermal enerjiyi gerçekten temiz enerji durumuna getirmektedir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının başında yer almaktadır. Ülkemizde en verimli ve en önemli jeotermal alanlarına sahip olan ilimizin, bu enerjinin kullanım alanlarının bilinmesi ve yatırım çeşitliliğinin buna göre değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Aydın’da düzenlenecek JEOTERMAL ENERJİ ve AYDIN’ daki GELECEĞİ konulu bir sempozyumun kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz için büyük kazanımlar sağlayacağı açıktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir