Yazar: Zeynep Ahunbay

Yayınevi: Yem Yayınları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Zeynep Ahunbay’ın, Türkiye’de restorasyon ve koruma eğitiminin temel başvuru kaynağı olan kitabı Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon’un 16. baskısı yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

İlk baskısından bugüne büyük ilgiyle karşılanan Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, koruma düşüncesinin kuramsal temelinden restorasyon öncesinde yapılacak çalışmalara, restorasyon projesinin hazırlanmasından restorasyon yapma tekniklerine uzanan geniş bir perspektifte koruma ve restorasyan sürecini bütüncül olarak ele alıyor.

 

 

 

 

 

 

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon kitabı mimarlık öğrencilerini koruma konusunda bilgilendirmek için kaleme alan Prof.Dr. Zeynep Ahunbay:
“Türkiye’de yetişen her mimar, çevresine iyi bakmalı, duyarlı ve öğrenmeye hazır olmalıdır. Üzerinde tarih öncesinden günümüze uzanan geniş bir zamana ait kültür katmanlarını barındıran bu ülkede mimar olmanın bizlere yüklediği sorumluluğu hakkıyla taşımak için kültür mirasının insanlığın ortak bir değeri olduğu fikrini benimsemek ve uluslararası düzeyde donanımlı olmak gerekiyor. Koruma uygulaması yapanların doğa ve tarihe saygı göstermeyi ilke edinmeleri, sahte tarihi eserler üretmekten kaçınmaları meslek etiğinin bir parçası. Yurdumuzun kültür mirasının duyarlı, bilgili ve disiplinlerarası çalışma alışkanlığına sahip meslek adamlarının çabalarıyla yaşayacağına inanıyorum…”

 

 

 

 

 

 

Kitapta yer alan konular şu ana bölüm başlıkları altında yer veriliyor:

 

 

 

 

 

 

Koruma Düşüncesinin Gelişimi ve Kuramsal Temeli

 

 

 

 

 

 

Korunacak Değerler ve Değerlendirme Ölçütleri

 

 

 

 

 

 

Anıtlarda Bozulmaya Neden Olan Etkenler

 

 

 

 

 

 

Restorasyon Öncesinde Yapılan Çalışmalar

 

 

 

 

 

 

Restorasyon Projesinin Hazırlanması

 

 

 

 

 

 

Restorasyon Teknikleri

 

 

 

 

 

 

Tarihi Çevre Koruma

 

 

 

 

 

 

Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili Örgütlenme, Yasalar ve Koruma Eğitimi

 

 

 

 

 

 

Carta del Restauro, Venedik Tüzüğü, Amsterdam Bildirgesi, NARA Özgünlük Belgesi, ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 378 Sayılı İlke Kararı metinleri de kitabın EK bölümünde yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir