Yazar: Demet Gülhan
Yayıncı:  Bidge Yayınları

 

 

 

 

 

 

 

Tarihsel süreç içinde gelişen günümüz kentlerinin kentsel kimlikleriyle sürdürülebilirliğinde yaşanan en temel sorun toplumsal var oluşun fiziki yansıması olan “yapılanmış çevre” ile etkileşim içerisinde olan “doğal çevrenin” yaşam mekânı ve yaşam kalitesi açısından sorunlu olmasıdır. Yapılı çevre olarak doğa ile çatışmanın egemen yüzünü temsil eden kentlerin çoğalması, karbondioksit emisyonlarındaki artış, küresel ısınma, biyolojik çeşitlilikteki azalma, doğal ve kültürel kaynakların yoğun tahribatı, hava, toprak ve su kirliliğindeki artma miktarı gibi pek çok ekolojik sorunu beraberinde getirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir