Yarışmanın Amacı

 

 

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi kolektif katılımıyla duyuruya açılan “KAYSERİ MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ile, kentte yaşayanların yarışma alanı olarak belirlenmiş bölgede buluşmalarına olanak sağlayan, yerin özellikleri üzerinden geliştirilmiş, şu anda atıl olan alanın kullanımına farklı işlevler getirecek çağdaş ve yenilikçi tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma konusu çerçevesinde, güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi ve ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışmanın Türü ve Şekli

 

 

Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında, Mimar- lık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari fikir proje yarışması olarak belirlenmiştir.

 

 

 

Yarışmanın Yeri ve Konusu

 

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi İlçe Belediyesi sınırları içinde olan yarışma alanı, Seyyid Burhaneddin Bulvarı ile Kayseri dış kale surları arasında kalan, surlara paralel uzanan alandır. Diğer bir anlatımla, Seyyid Burhaneddin Bulvarının güneybatısında, Yoğunburç Caddesinin kuzeybatısında, Seyyid Burhaneddin Bulvarının ve Yoğunburç Caddesinin kesiştiği noktada yer alan Yoğunburç Kavşağı ve Alaca Kümbet karşısında, dış kale surlarına ve Seyyid Burhaneddin Bulvarına paralel uzanan kapalı otopark alanının üzerinde kalan kısım yarışma alanı olarak belirlenmiştir.

 

 

 

Kayseri kentinin iklimsel verilerle biçimlenmiş kentsel yaşantısı, yaz ayları dışında özel alanlara ve sınırlı saatlere sıkışmış olmakla birlikte; kış aylarında tercih edilen buluşma mekânları genellikle, iklimlendirilen yarı-kamusal nitelikteki alışveriş merkezleri ile sınırlıdır. Yarışmanın konusu, bu bağlamda, belirtilen yere özgü, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

 

 

 

Yarışma, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. İçinde en az bir mimar olmak koşuluyla ekip olarak ya da bireysel olarak yarışmaya katılım mümkündür. Bireysel olarak katılım; sadece aşağıda belirtilen koşullara uyan mimarlar için mümkündür. Yarışmaya ekip halinde katılım durumunda ekip içerisinde en az bir mimar bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Jüri, yarışmanın ölçeği, konumu ve konusunu gözeterek bu disiplinlerden oluşmuş ekiplerle yarışmaya katılmayı tavsiye etmektedir.

 

 

 

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki belirtilen maddelere uygun olması ve belirlenen istekleri yerine getirmesi gerekmektedir.

 

 

 

 • İlgili meslek odasına kayıtlı ve meslekten men cezası almamış olmak,
 • Yasal bir engeli bulunmamak, Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.),
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

 

 

 

Bu şartlara uymayanlar tasarımlarını yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanağa işlenir.

 

 

 

Yarışma Takvimi

 

 

Yarışma ilanı                                        : 14 Ağustos 2020
Soru sormak için son gün                      : 28 Ağustos 2020
Soruların yanıtlarının ilanı                     : 04 Eylül 2020
Projelerin son teslim tarihi                     : 23 Ekim 2020
Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi     : 30 Ekim 2020
Sonuçların ilanı                                     : 09 Kasım 2020
Kolokyum ve ödül töreni                        : Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

 

 

 

 

Jüri Üyeleri ve Raportörler

 

 

Danışman Jüri Üyeleri

 

 

 

 • Dr. Mustafa PALANCIOĞLU, Harita Mühendisi, Melikgazi Belediye Başkanı
 • Halil ÇEVİK, Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
 • Gökhan KÖMÜRCÜ, Mimar, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı
 • Furkan ERGÜNEŞ, Şehir Plancısı, Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü

 

 

Asli Jüri Üyeleri

 

 

 

 • Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER, Mimar (Jüri Başkanı ) (YTÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Çağlar BAYDOĞAN, Mimar (ERÜ)
 • Melike ALTINIŞIK, Yüksek Mimar (İTÜ)
 • Ramazan AVCI, Mimar (DEÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevince BAYRAK, Mimar (İTÜ)

 

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

 

 

 • Alper Aksoy, Yüksek Mimar (ERÜ)
 • Fatih Boydak, Mimar (ERÜ)
 • Hakan Mahiroğlu, Mimar (İTÜ)

 

 

Raportörler

 

 

 

 • Canan FARAŞOĞLU, Mimar (YTÜ)
 • Kaan ZONTUL, Mimar (ERÜ)
 • Yasemin YAĞMUR, Yüksek Mimar (GÜ)

 

 

Raportör Yardımcıları

 

 

 

 • Eda TAVACIGİL, Yüksek Mimar (GÜ)
 • Ezgi ŞAHİN, Mimar (BAÜN)
 • Musa KÖSE, Mimar (ERÜ)
 • Yaşar Gürkan SEHAR, İnşaat Yüksek Mühendisi (ERÜ)

 

 

Yarışma Ödülleri:

 

 

Eşdeğer Ödül               : 30.000 TL
Eşdeğer Ödül               : 30.000 TL
Eşdeğer Ödül               : 30.000 TL
1. Mansiyon                  : 10.000 TL
2. Mansiyon                  : 10.000 TL
3. Mansiyon                  : 10.000TL

 

 

 

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı“ olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

 

 

 

İdarenin İletişim Bilgileri

Kayseri Melikgazi Belediyesi

 

 


Adres: 
Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Melikgazi / KAYSERİ
Telefon: (0352) 252 13 33
E-posta: [email protected]
Web Adresi: www.melikgazi.bel.tr/yarisma
Banka Hesap Numarası : HALK BANKASI KAYSERİ ŞUBESİ TR02 0001 2009 4870 0007 0000 66
Yarışma şartnamesi ve eklerine www.melikgazi.bel.tr/yarisma adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir