24.12.2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak düzenlenen “Sarıkamış Harekâtı Anma Alanları Fikir Yarışması” sonuçlanmıştır.

Ödül Kazanan Proje Ekipleri:

1.lik Ödülü:
Mustafa Mürşit Günday, Mimar (Ekipbaşı)
Saffet Atik, Şehir Plancısı
Eren Başak, Mimar
Servet Gümüş, Mimar
Mihrişah Bora Türkkan, Heykeltraş
Ekrem Atik, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar:

Meral Özdengiz Başak, Mimar
Şenay Gümüş, Mimar
Vural Kocaoğlu, Mimar
İhsan Yıldırım, Mimar
Demet Acar, Mimar

2.lik Ödülü:

Sertaç Erten, Şehir Plancısı (Ekipbaşı)
Devrim Çimen, Mimar
H. Sinan Omacan, Mimar
Necmi Özgür, Heykeltraş
Evrim Özlem Kavcar, Heykeltraş
Sultan Gündüz, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar:
Aytuğ Coşkun, Peyzaj Mimarı
Didem Cengiz, Mimar
İdil Akyol, Öğrenci

3.lük Ödülü:
Sunay Erdem, Peyzaj Mimarı (Ekipbaşı)
Günay Erdem, Mimar
Mehmet Aksoy, Heykeltraş
Emel Akdemir, Şehir Plancısı

Yardımcılar:
Serpil Öztekin Erdem, Peyzaj Mimarı
Meltem Kaymakoğlu, Peyzaj Mimarı
Ayhan Yılmaz, Heykeltraş
Burcu Ertan, Peyzaj Mimarı
Yaser Can, Öğrenci
Murat Çelik, Öğrenci
Seçil Şencan, Peyzaj Mimarı
Didar Aygün, Öğrenci
Erdem Akbıyık, Mimar

1. Mansiyon:
Alişan Çırakoğlu, Mimar (Ekipbaşı)
Ilgın Avcı, Mimar
Eda Ekim, Peyzaj Mimarı
Mustafa İhsan Kızıltaş, Şehir Plancısı
Zyatin Nuriev, Heykeltraş

2. Mansiyon:
Coşkun Üreyen, Mimar (Ekipbaşı)
C. Kumru Alpaydın, Mimar
Gülcan Kaya, Mimar
Mevlüde Gervan, Mimar
Rasih Uğur Uyanık, Mimar
Özcan Temurer, Şehir Plancısı
Habibe Aduş, Peyzaj Mimarı
Osman Mete Demirbaş, Heykeltraş

Yardımcılar:
Pınar Kumandaş, Öğrenci
Necdet Beker, Mimar
Emre Sönmez, Mimar

3. Mansiyon:
Nimet Aydın, Mimar (Ekipbaşı)
Rahmi Aksungur, Heykeltraş
Oğuz Yılmaz, Peyzaj Mimarı
Nalan Aygül, Şehir Plancısı

Yardımcılar:
Ali Düzdağ, Mimar
Ebru Öztürk, Mimar
Mürüvvet Şahin, Mimar
Seda Aydın, Mimar
Tuğrul Büyükköken, Mimar
Esra Güven, Mimar

4. Mansiyon:
İbrahim Albayrak, Mimar (Ekipbaşı)
Serhat Koça, Mimar
Ümit Kumaş, Mimar
Dursun Esen, Peyzaj Mimarı
Osman Dünger, Heykeltraş
Tuğba Çakılcı, Şehir Plancısı

5. Mansiyon:
Selami Demiralp, Peyzaj Mimarı (Ekipbaşı)
Burak Özdöver, Mimar
Davran Erdayı, Heykeltraş
Nihan Özyaşar, Peyzaj Mimarı
Orhan İlksoy Bostancıoğlu, Peyzaj Mimarı
Mehmet Nazım Özer, Şehir Plancısı

Satınalmalar:
• Serdar Özbay, Y. Şehir Plancısı (Ekipbaşı)
Erdem Satılmış, Şehir Plancısı
Sinem Çınar, Mimar
İzzet Temel, Heykeltraş
Sibel Kaya, Peyzaj Mimarı

• Doğan Onur Araz, Mimar (Ekipbaşı)
Murat Yüksel, Mimar
Oknur Çalışkan, Mimar
Gökhan Kulöz, Mimar
Mehmet Zeyat Hattapoğlu, Peyzaj Mimarı
Jülide Alp, Şehir Plancısı
Mehmet Aydın Aydemir, Heykeltraş

• R. Kıvılcım Duruk, Mimar (Ekipbaşı)
Nilay Aydoğmuş, Mimar
M. Tolga Kezer, Mimar
Ozan Soya, Mimar
Çiğdem Durukan, Ş. Plancısı
Tülin Göçer Munzur, Peyzaj Mimarı
Volkan Kangal, Heykeltraş

Yardımcı: Güneş Atakan Pekşen, Mimarlık Öğrencisi

• Feride Önal, Mimar (Ekipbaşı)
Zafer Akdemir, Mimar
Eren Kürkçüoğlu, Şehir Plancısı
Aksel Zeydan Göz, Heykeltraş
Selen Adanur Gönenç, Peyzaj Mimarı
Nihan Gürel, Mimar
F. Eren Günal, Mimar
Erman Yıldırım, Mimar

Danışman: M. Dilek Ayman Rodrigue, Mimar
Yardımcı: Salih Ceylan, Mimar

• Seden Cinasal Avcı, Mimar (Ekipbaşı)
Merih Feza Yıldırım, Mimar
Serdar Uslubaş, Mimar
Ramazan Avcı, Mimar
Mesut Yüksel, Ş. Plancısı
Özgür Kamer Aksoy, Peyzaj Mimarı
Hanife Yüksel, Heykeltraş

Yardımcılar:
Hasan Namlı
İpek Baklacı
Ahmet Buğra Avcı
Turgut Şakiroğlu

Sergi: 07.01.2009 tarihine kadar Ankara, Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda düzenlenecektir.
Kolokyum: 03.01.2009 tarihinde, saat:14:00’da Ankara, Milli Kütüphane Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Jüri raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

2 Comments

 1. Sarıkamış’ta Ergenekon izleri!
  Frankfurt gar görevlisi, alay ile karışık Germen gururuyla: “Bu tren Enverland’a gider!” sadasını alabildiğine yükseltmiş, Cihan Ülkesi’ni ‘Bir Haris Adamın Yurdu’na benzetmişti.

  Üçüncü mevkide üç günlük yer tutanlar, kıyasıya bir tartışmanın içinde buldular kendilerini. Erivan şiveli Mutafyan, sanki Sarı Gelin’i besteler gibi:

  “Allah var, asırlardır ülkenin her yanında ticaret, sanat, endüstri… hep bizde. Başımızı yastığa kor komaz yarını düşünmeden deliksiz uyuyabildik. Karışanımız, görüşenimiz olmadı.
  Ne vakit ki, iki Alman gemisine hilalli yıldızlı bayrak çekildi, o vakit rahatımız kaçtı.”

  “Kim çekmiş?”

  “Duymadın mı, Enverland diyordu görevli. Artık, Osmanlı’yı ağızlarına bile almıyorlar.
  ‘Enver’in Adası’ onlar için. Padişahtan habersiz göndere çekmiş bayrağı. İngiliz / Fransız boş durur mu? ‘Osmanlı harbe girdi!’ diye basmışlar yaygarayı.
  Alman hem Galiçya mevzisine taze güç gönderir, hem Viyana’nın hesabı görülür, hem Altaylar’da misyonu artar… diyerekten bir taşla üç kuş vurmuş böylece.”

  “Diplomasi dehası Saray ne demiş bu işe?”

  “Diyecek adam mı kaldı Saray’da! Otuz Bir Mart Cuntası çepeçevre sardı her yanı. Mithat’ın öcünü almakta, adeta sürek avına çıkmaktalar. Kızıl Sultan(!) sürgünde, sonunu seyretmekte Istanbul’un.

  Emperyal Frenk’e gün doğdu bir kere. Rum’u, Bulgar’ı, Ermeni’yi… Slav pençesine takmış, Pay-i Taht’a karşı kışkırtmakta. Kurunun yanında yaş da yanmakta. Bizde de savaş ağaları var. Taşnak’ı, Pontus’u hortlatanlar az mı?
  Zorları, Ermenistan kurdurtmayan Kürtlerdi.

  Anaların bağrından gencecik yiğitlerimiz alındı. ‘Düşman!’ diye, 4 asırdır kader birliği yaptığımız Türk’e, Kürt’e, Arap’a saldırttılar. Paşalığı kendinden menkul densizler de yangına körükle gittiler. Millet-i Sadıka idik, olduk Millet-i Fasıka!”
  …………………

  “Yazıyor, yazıyor! Sarıkamış’ı yazıyor! Kurtların parçaladığı cesetleri yazıyor!”

  Uzatılan beş fenik’i kapan, kasketini yana düşürmüş çocuk, gazeteyi rulo yapıp savurduğu gibi yarım açılan pencereden içeri düşürdü.

  Sekiz sütuna manşetteki haberle, Sarıkamış’ın soğuğu daracık kompartımanda buz kesti. Yemen çöllerinden, Sarıkamış’a uzanan şehadetin öyküsüdür bu! Yakan güneşten, kavuran soğuğa…!

  Hakikat, ayrıntılarda saklıdır:

  ‘Yemen Müdafaası’ndan postalsız, paltosuz, yazlık gömleklerle, ayaklarında lastik çarık… Sarıkamış’a sevkedilen yüz bin asker dün sağ idi, bugün toprak altında!’
  Karlar altında geceyi anlatan tek delil, Iğdırlı Ali Çavuş’un günlüğü:
  ‘Çadırın perdesi buz kesilmiş oğlak kulağı gibi….’
  “Yeter, okuma artık!”
  “Ne oldu gardaş, bir derdin mi var?”
  “Var ya, güya Hürriyet(!) Ayaklanması’nda ben de vardım. Zil zurna sarhoş çete başları Istanbul’un her yanında nara atarken, Padişah’a galiz tarafından küfürler savuranların arasında idim.

  Sultanahmet’ten Vezneciler’e uzanan binlerce sehpada nice vatan evlatları Firdevs’e uçtular. Sorgusuz, mahkemesiz can verdiler.
  Yafta hazırdı: ‘İşbirlikçi!’
  Her şey, bir şey içinmiş meğer!
  Akşam olup da eve geldiğimde eşim, çocuklarım kapıdan içeri sokmadılar beni:

  ‘Git, hangi soysuzun peşine takıldıysan orda kal! Beş yüz yıllık Fetih Beldesi’ne ihanet ettin. Dışardaki zalimler, içerdeki hainler… Mahvettiniz Mazlumların Yurdu’nu.’

  Siyah iplik beyaz iplikten ayrılana dek şuursuzca yürüdüm, yürüdüm. Sızmışım yorgunluktan. Gün ağarıp da kendime geldiğimde Yenikapı’da sabahladığımı fark ettim.

  Fatih’in, gemilerini Beşiktaş’tan, Akıncıların omuzlarında Haliç’e indirdiği tepelere baktım. Utandım kendimden. Geri dönülmez geçmişimden…
  Eski tüfek İttihatçılar’dan birinin kapısında buldum kendimi.

  “Bu şehirde yaşayamam. Yollayın beni gideyim. Artık ne ailem var, ne inancım…!”

  Sirkeci’den trene bindirdiler beni. Köln Garı’nda işitmediğim hakaret kalmadı. ‘Halkına ihanet eden soysuz!’ dum buralarda. Sığınmacı kaldım sersefil.
  Acı haberlerini aldım. Çocuklarım taundan, yoksulluktan… eşim kahrından göçüp gitmiş bu dünyadan.

  Ben de, hiç olmazsa son demlerimi onların mezar başında geçireyim. Mevla’m affederse gönülden bir tevbe edeyim, çaresizim, hem de çok…!

  Okuyalım gazeteyi de, yüzleşelim gerçeklerle:

  Frankfurt Postası keyiften dört köşe, sıralıyor manşetleri:

  “Alman bakan, Osmanlı ordusu için: ‘Germen ordusuna eklenen bir süngü!’, Rus general Petroviç de: ‘Cepheyi gezdim. Nişan almışlar, tetiğe bile basamamışlar!’ demiş, hayretle.

  Asıl ifşaat Enver Paşa’dan gelmiş, etrafında sağ kalan(!) yaverlerine:
  “Bunlar nasıl olsa bir gün ölmeyecekler mi?”

  Yardımcıları Bahaeddin Şakir ile Hafız Hakkı, Hasan İzzet’e çevirdikleri dolapla mağrur, umarsız…
  İttihatçı üçlü, Gazze’yi Siyon’a, Kafkasya’yı Kremlin’e, Şam’ı Erivan’a teslim ederken…

  Ötelerden bir ses yankılanıyor: “Üç beyinsiz kafanın uğruna üç milyon halk / Bak, nasıl doğranıyor? Kalk baba, kabrinden kalk!”

  Sarıyayla, Aktütün, Dağlıca… anlaşılamaz, Sarıkamış dosyası açılmadan!…

  Tarık Sezai Karatepe
  Yazar
  Sitenizde yayınlanması için, selamlar
  0545 208 10 80

 2. Sarıkamış yarışması ile ilgili sonuç ilanına, Heykeltraş Mehmet AKSOY ismini de ilave ederseniz sevinirim. Projenin Heykelini yaratan Hocamızdır, yayınlamamış ismini Kentlog..
  Saygılarımla,
  Sunay Erdem

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir