Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Isparta Belediyesi işbirliği ile hazırlanan Isparta Fuar Alanı Düzenlemesi çalışması Isparta’da düzenlenen bir etkinlik ile sonuçlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arzu İncedere

 

Isparta kentsel tasarım fuar-sergi alanı ve ticaret odası tasarımı

Tasarım kararları

 

*kent meydanı ile üniversite arasında kalan, yeni otogar projesi ile expo alanına da hizmet verebilecek bir bisiklet yolu.

*oluşturulan bisiklet yolu açık halk pazarı, sosyal alanlar gibi kamuya hizmet veren bir aks oluşturmuştur.

*mevcutta bulunan demir yolunun faaliyete geçmesi ve fuar alanımıza hizmet veren ticaret koridoru ile ilişki kurabilecek bir istasyon oluşturulması.

*mevcutta bulunan ticaret koridorunun geliştirilmesine yönelik bir kent meydanı oluşturulması ve bu meydanı destekleyecek nitelikli yapıların eklenmesi.

*master plan yapılırken mevcut yol dokusu kesintiye uğramayacak şekilde araziye uyarlanması.

*konut yerleşimi istenilen hakim rüzgar yönünün (güneydoğu) kesintiye uğramamasını sağlayacak ve konutlar arası toplanma bölgelerinin bu rüzgardan fayda sağlamasına müsade edecek biçimde yerleştirilmiştir.

*konut yerleşim düzeni güneşten maksimum fayda sağlaması amaçlanarak yerleştirilmiştir.

*çevre yolunun sınırında bulunan konutların plan düzleminde eski kent ile yeni kent arasında geçirgenliği sağlaması amacıyla yapı tipolojileri eski kente yakın olan yapılarda daha parçalı başlamış ve gelişmekte olan konut bölgesine ilerledikçe yapı tipolojisi bütüncül ve gelişmeye referans sağlayacak tip modellere dönüşmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyhan Bayhan

Isparta ili içinde bulunan şehir merkezine yakın bir konumda bulunan proje alanı içinde istenilen programların konumlandırılması ve Isparta halkı için yeni bir alt merkez planlama projesi. Meydan, konut, ticaret alanları, kültür merkezleri, fuar alanı, eğitim yapıları, dini yapılar programda yer alan hacimleri tanımlamaktadır. Proje çalışmamıza öncelikle kentsel tasarım ölçeğinde daha sonra fuar alanı ölçeğinde çalışılmıştır. Kavramsal haritalar oluşturularak program ihtiyacına göre birimleri yerleştirildi ve fuar alanı detaylandırıldı. Çevre incelemeleriyle belli başlı sorunlar ve çözüm önerileri geliştirilerek proje çalışması sonlandırıldı.
Sorunlar,
1-Parsel alanı etrafında ve içinde vista değeri olabilecek noktalar yok.
2- Lodos rüzgârı kuvvetli esiyor.
3- Şehrin hava kirliliği yüksek,
4- Trafik yoğunluğu ve gürültüsü oldukça yüksek,
5- Yaya ulaşımı için herhangi bir aksın olmaması
Çözümler,
1- Yerleşim birimlerini konumlandırırken vista değeri olabilecek alanlar oluşturulmalı,
2- Lodos etkisini azaltacak bina yönlendirilmesi gerekli,
3- Hava kirliliğini azaltacak malzeme seçimi ve bol ağaçlı bölge oluşturulmalı
4- Doğal set (ağaçlandırma) yapılmalı.
5- Yaya ve şehir merkezi ile bağlantı sağlayacak bir aks oluşturulmalı
Yukarıda bahsedilen maddeler göz önüne alınarak kentsel tasarım ve fuar alanı projesi meydana gelmiştir.
Video linki
https://www.youtube.com/watch?v=Uu5XojeXqCM

 

 

 

Cihat Arık

 

Yapmış olduğum projede düşüncem verilen proje alanında 3 meydan etrafında proje şekillendirildi.İki meydan düşünülmesinin nedeni yer alan yapıların fonksiyon farklılıklarıdır.İki meydan resmi meydan ve sosyal meydan olarak planlanması düşünülmüştür. Öngörülen fuar alanı yakınında bulunacak expo ve kent meydanın yerbir bütün oluşturacak ve merkezin canlanmasını sağlayacaktır.  Bir diğer neden ise öngörülen tema parkının yapılmasıdır. Öngörülen exponun yanında bir tema parkı yapılması düşünülmüştür.Bu tema parkı meydan expo ve fuar alanı kısmından başlayıp yeni şehire kadar devam etmektedir.Okulların yerlerinin planlaması arazide bulunan konut sayısına göre dağıtılmıştır. Meydan sonradan gelişmeye açık kent meydanı olarak düşünülmüştür.Bu meydanda açık anfi tiyatro yapılması planlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Dilek Barışkan

 

 

Isparta  Kültür  Meydanı Konsepti; Isparta İstanbul Yoluna paralel olmakla birlikte dikey bir aks ile Kongre Merkezine bağlanmaktadır. Meydan konseptinin merkezine güney doğrultusunda Ticaret ve yeşil alan aksından genel bir giriş yapılabildiği gibi Kuzey Yönünden şehrin gelişme konseptine açık bölgelerine bağlantısını sağlamakta ve meydana rahatlıkla giriş yapılabilmektedir.

Proje kapsamında yer alan Kongre Merkezi meydanın doğu kısmında yer almakta kongre merkezinin güney doğu ve kuzey batı yönlerinde; altıgen modüler süreklilik tipolojisinden kurgulanmış 6 adet 1512 mt2 den oluşan Kapalı Sergi Salonları toplam 9.072 mt2 çevrelenmektedir.

Kongre Merkezi; Altıgen geometri üçgen strüktürel ızgara üzerine kurgulanmıştır. 4935 mt2 kullanım alanına sahiptir. Altıgen birim modüler hücreler ile tasarıma süreklilik kazandırılmasındaki amaç gelecekte tasarıma ihtiyaç halinde altıgen formların yapısından türetilen ek sergi salonlarının ilavesine olanak sağlanmıştır.

Son derece yalın bir form olan altıgen strüktür yapılarda fonksiyonel kullanım amaçlanmıştır. Kongre Merkezi ve Sergi Salonları arasında geçiş akslarında altıgen kurguya sahip iç bükey altıgen formda Canopy alanları oluşturulmuş.

Tasarımda temel yapısında betonarme kullanılmış. Kullanım alanları Altıgen çelik strüktür yapıda inşa edilmiştir. Binaların cephesinde cam alüminyum paneller kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Emre Demirelli

ISPARTA İLİNDE FUAR MERKEZİ-MEYDAN-KONUT ALANLARI-OKUL-OTEL GİBİ YAPILARIN BULUNDUĞU BİR YERLEŞKE TASARIMI
Bu yerleşkeyi tasarlarken öncelikle yapılması düşünülen expo bölgesiyle şu anki halkın yaşadığı konut bölgesini birbirine bağlamak için aralarında bir meydan oluşturdum. Bu meydanı belediye binası, kültür merkezi, kütüphane, spor alanları, yarı açık alanlar ile destekledim. Fuar merkezini ise Isparta sanayi bölgesine yakın koydum, böylelikle sanayide üretilen ürünler daha kolay bir şekilde fuara taşınıp sergilenebilir. Ayrıca fuarımı konumlandırdığım bölgede tekrar aktif edilmesi düşünülen şehirlerarası tren hattı mevcut. Tam bu noktaya da  yeni bir istasyon önerisinde bulundum. Daha sonra fuar merkezimin ve meydan bölgesini birbirine bağlayan araç geçişi olmayan bir bulvar önerisinde bulundum ve bulvarımı ticari alanlarla destekledim. Fuar merkezimin yakınında 2 tane otel önerisinde bulundum ve yol gösterici olması için bu otelleri diğer binalardan daha yüksek yaptım. Bulvarımın üst ve alt kısmına konutlarımı ve okullarımı yerleştirdim.İlkokul ile ortaokulu, Anadolu lisesi ile meslek lisesini birbirlerine yakın konumlandırdım. Ayrıca meslek lisesini uygulamalı olması bakımından sanayi bölgesine daha yakın konumlandırmayı tercih ettim. Konut bölgelerinde park trafik sorunu olmaması için yer altı otoparkı ve park cepleri oluşturdum. Konutlarımı güneş ve hakim rüzgar yönüne göre konumlandırdım. Fuar alanımdaki otopark alanlarını tır araçları geleceği için onlara uygun boyutu gözeterek yaptım ve çevresini ağaçlarla çevirerek kötü bir görüntü oluşumunu engellemek istedim. Hangarlarımı karşılıklı koyup ortalarında geniş bir fuaye oluşturmayı amaçladım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enes Karakoç
ISPARTA FUAR MERKEZİ
Isparta kültürel birikimini koruyan illerden olduğu için, konsept belirlerken kültürel olmasına dikkat edildi. Çadır formunun avantajlarından yararlanıldı. Eklenebilir olması,taşınabilir olması,strüktür avantajları vb. kolaylıklardan yararlanıldı.Fikir aşamasında olan expo ve fuar, meydan üzerinden birleştirildi.

 

 

Merve Kuzum

Mimari proje 5 dersi kapsamında tasarlanan fuar alanı , şehir meydanı ve çevre düzenlemesi projesinde proje yeri olan Ispartaya gidilerek gerekli incelemelerde bulunuldu. Şehri tanımak için yapılan küçük bir gezi ve araştırmalar sonucunda seçilen konsept doğrultusunda tasarıma başlandı. Konsept olarak sonbaharda karşılaşılan yaprak dökülmesi  ve yaprakların yerde dağılışı seçildi. Projede bir sonbahar havası işlenmek istendi. Tasarımda yaprağın formu ana tema olarak kullanılmış ve kullanılan malzemelerle damarlı yapısı anlatılmak istenmiştir. Yerleşim olarak çevre incelenmesi ve gelecekteki öngörülen düşünceler doğrultusunda fuar alanı expo alanı ile bağlantı kurabilmesi ve gerekli görüldüğünde büyüyüp expo ile birleşebilmesi için expo alanının yanına yerleştirilmiş ve şehir meydanından ana giriş verilmiştir. Şehir meydanına ise şehrin önemli alan ve yapıları açılarak meydanın canlı kalması amaçlanmış, bireylerin rahat, geniş ve eğlenebilecekleri bir meydan olması amaçlanmıştır.  Eğitim alanları ise konut alanlarının arasına dağıtılarak ulaşımı kolaylaştırması amaçlanmıştır.

 

 

Said Cesur

Mimari proje 5 dersi kapsamında tasarlanan fuar alanı , şehir meydanı ve çevre düzenlemesi projesinde proje yeri olan Ispartaya gidilerek gerekli incelemelerde bulunuldu. Şehri tanımak için yapılan küçük bir gezi ve araştırmalar sonucunda seçilen konsept doğrultusunda tasarıma başlandı. Tasarım olarak günümüzde işlevini yitirmiş ve malesef meydan denilecek bir kavram olmadığından meydana dönük tasarıma odaklanıldı.Projede meydanlar birbirini bağlarken insanların meydanlar arası kolaylıkla geçiş yapmasını sağlamakta. Yerleşim olarak meydanlardan ışınsal noktalar sağlanarak konutlar bu ışınsal doğrultularda konumlandırıldı.Projede okullar ise konutların arasına serpiştirilerek hem güvenlik hem de halka hitabı açısından gerekli görüldü.Fuar merkezi altılı modüllerden oluşup kot farkı kullanılarak 4 buyuk modullerden 2 kisinin altı açık fuaye alanı olarak kullanılabilmektedir.Bu Modüllerden oluşan fuar merkezi ihtiyaca göre eksiltilip,arttırılabilir şekilde dizayn edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedanur Doğan

 

 ISPARTA’DA MEYDAN, FUAR ALANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ
Proje alanının batısında doğal olarak yayılma gösteren şehrin oluşturduğu yeşil aksın korunmasına ve projeye yansıtılmasına karar verilmiştir.
Yuvarlak bir dağılım ile gelişen yeşil aksın şehir merkezine bağlanması gerekliydi.
Oval olarak gelişen yeşil aks hem şehir meydanının doğusu ve batısı arasında ki en kuvvetli bağı oluşturacaktı, hem de sağladığı rekreasyon alanı ile şehrin en önemli noktası olacaktı.
Şehirde bulunan raylı sistem proje alanının doğusunda yer almaktadır.
Bu raylı sistemin geliştirilip, fuar alanı ve meydan ile ilişkili duraklar eklenmes, eski şehir merkezi ve yeni şehir merkezi arasındaki ilişkiyi destekleyecektir.
Raylı sistemin geçtiği cadde ve Süleyman Demirel Caddesini bağlamaya çalıştığım iki yay net bir ulaşım ağı ve net bir meydan oluşturmuştur.
Meydan şehrin ortasında ve fuar alanıyla ilişkişi; fuar alanı meydan ile ilişkili fakat hangar bölümleri ve tır yaklaşımları gözden uzak olmalıdır.
Bu açıdan meydan ve fuar oluşturulan yeşil bant(rekreasyon alanı) ile bağlandı. Meydan ortada, fuar alanı sanayi bölgesine yakın yerleşimden uzak bölgede konumlandırıldı.

 

 

 

 

 

 

Yağmur Karaman

 

ISPARTA FUAR MERKEZİ
MASTER PLAN VE KARARLAR
Proje birbirine ve çevresine
kullanım ve mekansan
açıdan güçlü bağlarla
bağlanmış odaklardan
oluşmaktadır.
Proje ticaret ve konut dokusunu ortada bir
meydanla hareketlendirmektedir.
Meydana tren yolundan meydana ulaşan
bir yeşil aks ile ulaşılabilmektedir.Aynı zamanda
kentin diğer  konut alanından da  insanların
gelecek yayaların yoldan etkilenmeden direk
meydana geçişi sağlandı.
ANA TASARIM KRİTERLERİ
Kentliler ve ziyaretçiler için ulaşılabilir bir gezi rotası
tasarlamak
Sanayiye ve fuar merkezine hizmet edecek otel tasarlamak
Geleneksel ısparta günlerinin de tanıtıldığı festivallerin
yapılacağı açık alan, meydan tasarlamak
Alanları besleyecek otobüs durakları öngörülmüştür.
Bu duraklar kenti ve üniversiteyi birbirine bağlamaktadır.
YEŞİL
Yeşil alanlar , açık alan-kapalı alan
ilişkilerinde süreklilik göstermektedir.
Kent parkları, kentsel koridorları besleyen,
zaman zaman konutların ve yapıları içine giren
yeşil zonları, aktivite alanları, kafe, çayır ve meydan
dolaşma, etkinlik ve aynı zamanda nefes alma
mekanlarıdır.
FUAR MERKEZİ
Fuar alanı 3 hangardan oluşup aralarına köprü ile geçilebilen bir mekan halini almıştır. Önünde fuaye ve bu fuayeden de her bir hangara geçişverilmiştir. Fuayenin önünde oluşturulan yarı açık alanlar aynı zamanda üzerine çıkılıp meydana doğru yönlenmeyle oturup dinlenme alanı da oluşturmaktadır. Fuar alanına da meydanın haricinde mevcutta bulunan tren yolu kullanılarak da ulaşılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Yusuf Göbel

Isparta da yapılması planlanan fuar merkezi ile kent meydanı arasında ilişki kuruldu.kent meydanın da belediye hizmet alanı ve kültür merkezleri konumlandırıldı. Kent meydanıyla çevre yolu ilişki kurularak fuar alanından bu meydana kesintisiz yaya akışı düşünülerek alt geçitler ile trafik yerin altına alındı.bir nebzede olsa şehir yoğun trafik akışından ve yollardan kurtarılmak istenirken ilerde yapılması düşünülen expo ile meydan ve fuar yaya aksı olarak birleştirilmesi istendi. Ticaret alanları oluşturuldu.bu alanlar ile meydan ve fuar alanı desteklenmek istendi ve alanlar bu doğrultuda konumlandırıldı.konut,eğitim,kent meydanı,ticaret,fuar merkezi,yeşil alanlarla bütünlük sağlandı.konutlar arasında yeterli alanlar bırakılarak yaşam alanları oluşturuldu.

Son derece sade üçgen strüktür dilimler birleştirilerek fonksiyonel kullanım amaçlandı ihtiyaca göre ekleme ve her yöne büyüme yapılabilcek bir striktür öngörüldü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Comment

  1. Başarılı projeleri için genç meslektaş adaylarını ve proje yöneticisi hocamızı tebrik ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir