2005-2006 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Ferhan Yürekli ve İrem Falay yeni bir eğitim anlayışı ve oluşum ortaya koydu.

15 haftalık yarıyılda öğrencilere 2-3 proje vererek genç zihinlerinin verimini tökezletmek yerine, onlara her hafta yeni bir deney konusu ve yalnızca 3 haftalık bir proje ile, gerçek kapasitelerini görerek motive olmalarını hedefleyen bir yaklaşımı benimsediler.

26 Aralık 2006 – 27 Ocak 2007 tarihleri arasında Karşı Sanat’taki bir sergiyle bu genç zihinlerin ortaya koyduğu projeler izleyiciyle buluşuyor.

Bu eğitim anlayışı şu sözlerle dile getirilmekte;
“Tasarımın günümüzün ve geleceğin başlıca rekabet aracı olduğu temel çıkış noktamızdır, asıl olan bir kısıtlamasız bir tasarım deneyimini bir kere daha yaşatmaktır, bunun dikte ettiği ise doğaldır ki “özgür tasarım deneyimi”dir. Burada öğrenci “tashih” ile önlendirilmemektedir.

Bağımsızca, bir mimar olarak çalışabilme olanağı sağlanmaktadır. Stüdyo tümüyle bütüncül bir yaklaşım sergilemektedir, ana amaç çevre tasarlamaktır; kapalı veya açık, büyük veya küçük, karmaşık veya yalın, üçüncü veya dördüncü yarıyılda olmak konu seçiminde önemli değildir, zaten yukarda açıklanan ilkeler doğrultusunda tek konu veya 2-3 konulu bir stüdyo benimsenmemektedir.

Benimsenen; çok sayıda -her hafta- bir tasarım üretmek, bir yeni deneyim yaşatmaktır,
haftalık üretim konularının temeli düşünce geliştirme gereksinimi taşımalarıdır, bu nedenle konular net bir açıklama-yazılı veri yerine sözlü olarak ve bulanık-puslu ifadelerle aktarılmakta, konu üzerine düşünmenin yöneticiler tarafından bağlanması-kısıtlanması önlenmeye çalışılırken, yeni zihinlerin konuyu esnetmesine zemin hazırlanmaktadır, ‘beklenmedik yeni durumlar’-‘rastlantılar’ ve ‘planlanmamış’ların içerdiği potansiyelleri farkında olmak için deneyler ve tüm ürettiklerinden ve mevcut üretilmişlerden yorumlu gözlemler yapılmaktadır, projelerin ilerde olmasını istedikleri hali, veya hiçbir zaman olmayacak gerçeklik durumlarını ve/veya diğer temsil ortamlarında aktaramadıkları duyarlılıklarını yansıtacak video anlatımlar projenin önemli bir tamamlayıcısı olarak denenmektedir, yarıyıl boyunca stüdyoya getirilen her materyal olduğu gibi korunmakta, gelişmeler daima yenileri üzerinden sürdürülmektedir.

Her projenin kendisine özgü sunuş tekniklerini yakalarsa başarıyla geliştirilebileceği düşüncesiyle bu yönde de özel çaba gösterilmektedir, eğitimimizde mimarlık tarihi aktarımı, özellikle 18. yüzyıl sonundan itibaren gelişmeler, sosyal değişimlerle birlikte kritik bir yer tutmaktadır. Burada mimarlıktan, matematiğe, sanattan sosyal bilimlere, her disiplinden “entelektüellerin uygarlığa” katkıları tanıtılmakta tartışılmaktadır. Bunun yanında teknolojik gelişmeler stüdyoya aktarılmaya çalışılmakta, hareketli imajların, dijital teknolojilerin olanakları denenmektedir, bu amaçla düzenlenen enformel çalıştaylar da yarıyıl içinde önemli yer tutmaktadır.”

“Stüdyo amacına ulaşmak için öğrenciler arasında “yarışma” değil, birliktelik ve “tartışma” ortamı olarak düzenlenmektedir. Bu ortamın gelişmesine katkı yapmak amacıyla, kent içi ve kent dışı toplu geziler, gündüz ve akşam kentin yaşantısına karışma etkinlikleri düzenlenmektedir, kent olarak istanbul’un dinamikleri önemli bir öğrenim aracı olarak kullanılmaktadır, İstanbul’un topografyası, legal ve illegal gelişmeleri, zengin sosyal yaşantısı tanınmaya çalışılmaktadır.”
Sergide; taşkışla bahçesinde yurt tasarımı, iki bina arası boşlukta esnek malzeme kullanımı ile atölye-konut tasarımı, iki bina arası boşlukta plastik malzeme kullanımı ile atölye-konut tasarımı, Orson Welles’in trial filminin izlenip yorumlanması, wet-dry grid’in kıyaslamalı irdelenmesi, dönüşüm kavramının yorumlanması gibi konular üzerine çalışmalar yer almaktadır.

3. ve 4. yarıyıl Mimarlık Stüdyosu alan Turan Altıntaş, Fulya Arabacıoğlu, Burcu Arkut, Evin Arslan, İrem Avcı, Zeynep Bacınoğlu, İpek Bankeroğlu, Nermin Bayrakçeken, Orkun Beydağı, Berke Debensason, Gamze Doğan, Ali Dur, Selin Erişir, Yiğit Ersü, Nur Genç, Hakan Kaçmaz, Emrah Kahraman, Selcen Karatay, Doğan Kazaklı, Yağmur Koçak, Nursen Koyungözlü, Serkan Kurt, Yasemin Löşer, Ümit Mesci, Nihan Muş, Gürkan Okta, Muhammed Örnek, Can Özcan, Tuğba Özulu, Didem Sağlam, Tutku Sevinç, Beril Sezen, Nil Şensu, Yeşim Yaşa, İrem Yavaş, Özlem Yenimazman, Nurdan Yıldız, Bihter Yılmaz, Zeynep Yunusoğlu, Seyra Yüksel ‘in çalışmaları bu sergide görülebilmektedir.

mimdap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir