Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TRT Arı ve Orkut Stüdyoları mücadelesinde zaferle sonuçlandı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu söz konusu alana ilişkin daha önce yapılan plan değişikliği iptal edilmiş ancak alana ilişkin yeni plan değişikliği yapılmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yeni plana da dava açmıştı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odasının açtığı dava sonucu, Yukarı Bahçelievler Mahallesi, 6820 ada, 29 sayılı taşınmaza ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 tarihli ve 1470 sayılı kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini iptal etti.

 

 

 

 

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı için verdiğimiz mücadele sonuç verdi. Haklılığımız yargı kararlarıyla bir kez daha ortaya konmuştur. Yapı Cumhuriyet Ankara’sının modern mimarlık tanığıdır. Yıkılıp yerine yüksek yoğunluklu ticaret yapılamaz. Yargı bir kez daha bunun altını çizdi. Yargı ‘Biz bu plan değişikliğini iptal etmiştik, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir ‘ diyerek, yargı kararlarına uyulmamasının hukuksuz olduğunun altını bir kez daha çizerek, “hukuka aykırıdır” kararı verdi. Cumhuriyet modernitesinin mekansal tanıklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz’’ dedi.

 

 

İptal kararına uyması gereken idare iptal kararına uymamıştır. Plan değişikliği hukuka aykırıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Candan mahkeme gerekçesinde yer alan, ‘’Dosyadaki tüm bilgi ve belgeler ile konuya ilişkin yargı kararları birlikte değerlendirilerek uyuşmazlık incelenmiştir. Bu durumda, uyuşmazlık konusu yere ilişkin olarak yapılan ilk imar planı değişiklikleriyle ilgili olarak verilen ve kesinleşen iptal kararına dayanak alınan bilirkişi raporunda, bölgede bir ticaret alanı ihtiyacı bulunmadığı, ihtiyaç dışı değişiklik yapıldığı, kamu yararının gözetilmediği, bireysel yararın gözetildiği belirtilmiş olduğundan, bu iptal kararına uymak zorunda olan idarenin, dava konusu imar planı değişikliklerini yaparken iptal kararının gerekçesine ve dayanak alınan bilirkişi raporuna uygun değişiklikler yapması gerekirken yapmadığı, uyuşmazlık konusu parselin kullanım amacının belirlenmesi yönünden söz konusu ilk planlar ile dava konusu planlar arasında bir fark bulunmadığı, sadece yeni bazı plan notları getirilmesinin yargı kararına uygun planlama yapılması sonucunu doğurmadığı sonucuna varıldığından dava konusu plan değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmaktadır’’ ifadelere dikkat çekti.

 

 

Bu yapı Cumhuriyet Ankara’sının tanığıdır

 

 

Candan, yapının önemini ve bellek değerine ilişkin şu bilgileri verdi:

 

 

 

“Arı stüdyoları iş hanı sinema, düğün salonu ve tiyatro kompleksi olarak Demirtaş Kamçıl Rahmi Bediz tarafından tasarlanan yapı grubu 1969 yılında tamamlanmıştır. 16475 metrekare kapalı alanı olan yerleşke, pastanesi, tiyatro binası, Arı Sineması ile birlikte dönemin sosyal ve kültürel buluşma alanı işlevini görmüştür. TRT tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 49 yıllığına alan kiralanmıştır. Arı Sineması ve Tiyatro bölümleri TRT Kurumu tarafından özgün mimarisi nedeniyle korunmuştur. Stüdyoların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifinin Merkez Müdürlük binası da aynı alanda bulunmaktadır. Stüdyonun sinemadan dönüşen bölümünün adı Arı Stüdyosu olarak kalırken, Tiyatrodan dönüşen bölümün adı Orkut Stüdyosu olmuştur. Arı ve Orkut stüdyoları ile birlikte anılan yapı grubu kent için bellek değeri taşımaktadır. Korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için büyük mücadele verdiğimiz bu yapı Cumhuriyet Ankara’sının modern mimarlık tanığıdır.’’

 

 

 

Kaynak : Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

One Comment

  1. eee tabi, üstündeki apartman dönüşüm için iştah kabartıyor. altındaki stüdyo, tarih falan kimsenin umrunda değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir