İstanbul 12. İdare Mahkemesi 22.09.2020 gün, 2020/209 Esas ve 2020/952 Karar sayılı kararı ile Kadıköy Kuşdili’nin yapılaşmaya açılmasına ilişkin imar planları iptal edildi.

 

 

 

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 8048 sayılı işlemi ile onanan, Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi, 1 Ada, 71-72 (eski 66-67 ) sayılı Parseller ile kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları’nın iptaline ilişkin kararın gerekçesinde özetle

 

 

 

“……. Bu nedenle kent ve bölge ölçeğinde yapılacak bir nazım imar planı çalışması sonucunda bölgedeki itfaiye ihtiyacına yönelik olarak daha uygun bir yer bulunabileceği ve Dava konusu plandaki ve halihazır durumdaki itfaiye alanının da Kuşdili Çayırının yeniden canlandırması olarak kullanılabileceği, 2. Dava konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda halihazırdaki Pazaryeri Sokağı’nın Kadıköy Meydanı’nı ulaşım akslarına bağlayan önemli bir ulaşım aksı olması nedeniyle kaldırılmasının kent ve bölge ölçeğinde bir planlama çalışması ve ulaşım master planına göre verilebilecek bir karar olduğu, 3. Dava konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda park olarak işlev verilen alanın Kuşdili Çayırı’nın yeniden canlandırılması için uygun bir işlev olduğu ancak 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları’nın 3 üncü maddesinde ‘plan onama sınırları içindeki pank ve dinlenme alanında çocuk oyun alanı, açık spor alanı, rekreasyon alanı, sergi alanı, botanik bahçesi, süs havuzu vb. kullanımlar yer alabilir” şeklinde yapılan tarifin çayırın anlamına uygun olmadığı zira çayırın tasarlanmamış, boş ve doğal olarak yeşil olan park alanları olduğu, 4. Dava konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda itfaiye alanı için belirlenen yapılaşma şartlarının (TAKS 0,5, KAKS 1,5 ve en çok 15,50 m) alandaki halihazırda yeterli olduğu değerlendirilen ve Kadıköy ilçesindeki diğer itfaiye binalarının çok çok üstündeki bir büyüklükteki yapılaşmaya sebep olduğu. Sonuç olarak, dava konusu plana getirilen fonksiyonun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararı yönünden irdelendiğinde mevzuata uygun olmadığı…”

 

ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir