Global Alliance for ICT, Development of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, UN-HABITAT, American Institute of Architects New York Chapter ve Regional Plan Association tarafından, “Bilgi Çağında Sürdürülebilir Kentleşme” başlıklı bir konferans düzenleniyor.

Konferansın sponsorları arasında, Kartal Belediyesi, Building Social Housing Foundation ve New York Üniversitesi Catalan Merkezi de yer alıyor. Bunlarla birlikte, Urban Land İnstitute, NJIT, İnstitute dor İnternational Urban Develonpment, New York School of Architecture, New Jersey Institute of Technology School of Architecture, United Cities and Local Governments, IsoCarp, New York New Visions, World Architecture Community, Network of Local Authorities for the Information Society de ortaklardan.

Konferansın arka planı

Bilgi Çağında Sürdürülebilir Kentleşme Konferansı, çok hızlı kentleşme ile ortaya çıkan küresel rekabete gönderme yapıyor ve bu hızın doğurduğu küresel ısınmadan yoksulluğa, eşitsizliklere kadar pek çok konuyu vurguluyor. Sonuç olarak, konferans, bu gibi sorunsallara çözüm olarak sürdürülebilir kentleşmeyi gösteriyor.

Gelişmiş ülkelerde, yılda yaklaşık 60 milyon kadar kişi nüfusa katılıyor. Halen, Afrika kentleşme hızı oldukça yavaş olmasına karşın, en hızlı nüfus artışına sahip ülkelerden oluşuyor. Asya’daki nüfus artışına ve bu nüfusun ihtiyaç duyacağı enerji gibi konulara ilişkin tahminler de göz korkutucu nitelikte.

2000 yılında, Birleşmiş Milletler, dünyadaki 2,5 milyar civarındaki yoksul insanın yaşam kalitesini arttırabilmek için “Milenyum Deklarasyonu”nu ve “Milenyum Gelişme Hedefleri”ni benimsemişti. Gelişme Hedefleri, sürdürülebilir gelişme stratejilerinin uygulanması koşuluyla, üye ülkelerde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik politika ve programların düzenlenmesini içermekteydi.

Yoksulluğun ve dışlanmışlığın önüne geçerek yaşam kalitesinin arttırılması için yapılan mekânsal planlamada kentsel tasarım ve mimarlık bu konudaki anahtar kavramlar. Ancak, bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde bile, sürdürülebilirlik yaklaşımı çok yeni, örneğin, temiz enerji sistemleri, pek çok yerde uygulanıp, test edilmeli.

Tüm bu kavramsal açılımlar üzerinden hareket edecek olan konferans, 23 Nisan’da başlayacak olan Dünya Haftası boyunca New York’da sürecek.

Konfernsın hedefleri

1) Küresel kentlerin belediye başkanlarını ve temsilcilerini yan yana getirmek suretiyle sürdürülebilir kentsel gelişme çerçevesinde liderliğin önemini göstermek. Bu kentlerdeki, 2030 yılına kadarki sürdürülebilir büyümeyi tartışmaya açmak.

2) Pratik çözümler üretip, kentsel tasarım alanındaki iyi deneyimleri ortaya koyup, planlama ve akıllı büyümeyi tartışmak.

3) Bilgiyi paylaşmak, sürdürülebilir kentsel tasarım ile planlama arasında bir köprü oluşturmak.

4) Sürdürülebilir gelişim ve doğanın korunması konularında politikacıların ne anlama geldiğini ortaya koymak.

Konferansın işleyişi

Konferansta, günün tüm teknolojik olanakları kullanılarak, bilgi akışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Forum tartışmaları, internetten canlı olarak sunulacak ve interaktif sohbet sayfaları da bu internet sitelerinde yer alacak. Çeşitli soru – cevapların yer aldığı blog ve veb sayfası da bu imkânlara eşlik ediyor.

New York’a kadar gitme imkânı olmayanlar için, 23 – 24 Nisan tarihlerinde konferansın takip edilebilmesi için kullanacakları web adresi şöyle:

http://www.un-gaid.org/en/blog/sustainableurbanization

Kaynak: Global Alliance
Çeviri: mimdap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir