Cavit Arı, “Antalya II.Etap Raylı Sistem Gerçeği” ni açıkladı

Antalya Milletvekili Cavit Arı, Cumhuriyet tarihinde böylesi garip bir olaya ilk kez rastladıklarını belirterek; ’’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ‘EXPO 2016 Antalya’ nedeniyle yapılan Antalya II.Etap (Meydan-Havaalanı-Expo 2016 Alanı Hattı) Raylı Sistemin parasını istiyor’’ dedi.

Yazılı bir açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Antalya Milletvekili CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, bu hattın yapılma amacı neydi, hangi şartlarda yapılmıştı, geri ödemesi ne şekilde olacaktı? sorularını cevapladı.

 

 

Milletvekili ARI, “Bu konu Antalya için gerçekten önemli ve siyaset üstü bir konudur. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesinin ödemek zorunda kalacağı para Antalya’mızın ihtiyacı olan hizmetin eksik yapılması demektir. Antalya’mızın, çocuklarımızın geleceğinin bu anlamda ipotek altına alınması demek olacaktır. Bu nedenle konu siyasi ön yargılardan arındırılmış olarak, parti ayrımı yapmadan bütün partilerin ki başta iktidar partisi AKP olmak üzere bütün partilerin ve yine tüm kent dinamiklerinin sahip çıkmasıyla çözülebilecektir.

 

Tüm Antalyalılar bilir ki bu II.Etap Raylı sistemi hattı EXPO 2016 nedeniyle yapılmıştır. EXPO, Olimpiyatlar ve Dünya Kupası ardından en büyük organizasyon olarak kabul edilir ve 160 yıllık Expo tarihinde ilk kez Türkiye de düzenlendi.

 

Bu kapsamda; 15 Şubat 2015 tarih ve 7272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Projenin Üstlenilmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının “c” bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Meydan-Havaalanı-Expo Raylı Sistem Hattının Ulaştırma Bakanlığınca devralınarak yapılmasına, projeden sağlanan gelirden alınacak %15 pay suretiyle de geri ödemesinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu şartlarda Raylı sistem 2016 yılında yapılmıştır. Proje ihale bedeli 260.000.000 TL’dir. İş tamamlandıktan sonra da projenin devri aşamasında belirtilen ödeme şartı kapsamında, örneğin 2019 yılında elde edilen hasılat üzerinden %15’e denk gelecek şekilde Şubat ayında 35.000 TL, Mart ayında 37.000 TL, Nisan ayında ise 42.000 TL gibi rakamlar Hazineye geri ödenmiştir.

 

Ancak 01.05.2019 tarih ve 1014 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Proje maliyet bedelinin geri alınması ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle geri ödenmesine” karar verilmiştir. Bu karar üzerine Ulaştırma Bakanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesinden, 145.000.000 TL maliyet farkı da çıkartarak kalan miktar olarak 379.000.000 TL talep etmiştir. Bu yeni durumda Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden her ay ortalama 4 milyon TL üzerinde bir para ile yıllık ortalama 50 milyon TL’lik bir para kesilmektedir. Yani biranda şartlar olağanüstü değiştirilmiştir. Belediye önemli bir yükümlülük altına sokulmuştur.

Yukarıda belirttiğimiz gibi esasen bu hat EXPO nedeniyle yapılmış bir hattır. Zaten bu nedenledir ki Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2021 Yılı Bütçe sunum kitapçığında 19,1 km’lik hattın Bakanlık tarafından yapıldığına yer vermiş ve sözlü olarak da hem komisyonda hem de daha geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurul konuşmasında ifade etmiştir. Bunun parasının Antalya Büyükşehir Belediyesinden istenilmemesi gerekir. İstenilecek ise de bu taktirde yapım aşamasındaki kanuni şartlara göre istenilmelidir. Burada bir haksız uygulama karşımıza çıkmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir borcu kısa zamanda ödeme yükümlülüğü altına sokulmaktadır. Bu durum, Belediyenin tüm hizmetlerini aksatacaktır. Antalya halkının beklediği, ihtiyacı olan hizmetler yapılamayacaktır. Belediyenin şehre hizmetine, kırsalına hizmetine, yoluna, içme ve sulama suyuna harcayacağı ödenekler bu şekilde kaynaktan kesilmektedir. Bu şekilde bir uygulama Antalya halkının, çocuklarımızın geleceğinin ipotek altına alınması demektir. Hizmetlerin yapılamaması demektir.

 

Başta da ifade ettiğimiz gibi bu konu bir Antalya meselesi olup siyasetin üstünde bir konudur. Bu nedenle bu soruna herkesin sahip çıkması ve Antalya adına bu uygulamadan vazgeçilmesini istemesi gerekir. EXPO olmasaydı yapılmayacak olan bu hattın ödemesinin bu şekilde yapılmasından vazgeçilmesini Sayın Cumhurbaşkanından Antalya adına talep ediyoruz. Ayrıca Antalya’nın iki Bakanının bu konuya sahip çıkmasını bekliyoruz. Yine AKP İl Başkanına, Milletvekillerine de buradan seslenerek bu konunun çözülmesi için gayret göstermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Aksi halde Antalya’nın bu haksız uygulamadan kaynaklı tüm zararının sorumluluğu siyaseten AKP’nin olacaktır. Antalya’nın tüm kent dinamiklerini, sivil toplum örgütlerini, Antalya’mızın tüm partilerini bu mücadelede hep birlikte tavır koymaya davet ediyorum.” dedi.

 

Kaynak: Antalya Bugün

One Comment

  1. Başka bir belediye olsaydı o yol parasını ilgili bakanlık üstüne alırdı. Önemli olan Antalya belediyesi çalışamasın, hizmetlerini aksatsın. Yazık gerçekten.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir