3. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu

 

 

Mimarlar Odası, kültürel ve doğal mirasın korunması ve kamu yararına değerlendirilebilmesi için kararlılıkla çaba göstermektedir Mimarlar Odası’nın bugüne kadar korumanın farklı alanlarında yapmış olduğu etkinlikler, ülkemizin kültür mirasına gösterdiği duyarlılığın bir göstergesidir.

 

Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki bu geleneksel tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma ve Proje Uygulamaları Sempozyumları düzenlemektedir. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.

 

Mimarlar Odası tarafından 18-19 Eylül 2015 tarihinde Eskişehir’de düzenlenecek olan 3. Ulusal Mimari ve Koruma Uygulamaları Sempozyumu’nda, özgün işlevi devam eden ya da yeniden işlevlendirilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamalarının yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, Koruma Kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır.

 

Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların ve bu süreçlerde yaşanan sorunların mimarlar tarafından paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Bu çerçevede koruma alanında çalışan meslektaşlarımızın etkin katılımı diliyoruz.

 

Projelerin şu niteliklere sahip olması beklenmektedir:

 

Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir.
Sunuşlar:

 

1- Proje sunuşu,

2- Proje ve uygulamasının sunuşu,

3- Uygulama sunuşu olabilir.

 

Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi beklenmektedir.

 

Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.

 

Sunulacak konuların proje ya da uygulama aşamasının son 10 yılda tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olması esastır.

 

Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış ve/veya yapının kullanıma açılmış olması gerekmektedir.

 

Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için:

– Müellifinin T.C. vatandaşı olması,

– O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacaktır.

 

Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacaktır.

– Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacaktır.

 

– Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacaktır. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir.

 

– Poster ile birlikte bildiri metni teslim edilecektir. Bildiri metni 6 sayfayı aşmamalıdır. 10 adet görsel kullanılabilir. Tüm görseller jpg formatta olmalıdır.

Bir katılımcı Sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecektir.
Sunuş özeti bir A4 kağıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacaktır.

 

Sempozyum Takvimi
12 Haziran 2015 Sunuş ve Poster Çağrısının Yapılması

10 Temmuz 2015          Sunuş Özetlerinin Sekreteryaya Teslimi
27 Temmuz 2015          Sonuçların katılımcılara duyurulması
04 Eylül 2015      Katılımcıların poster ve bildirilerinin teslimi
18-19 Eylül 2015          3. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu

 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

(Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)

 

Ö.Fikret Oğuz TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri

Banu Gürlek TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Acar Avunduk

Ebru Soydaş Çakır

Doç.Dr. Emel Kayın

Esin Bölükbaş Dayı

Faruk Soydemir

Hakime Yılmaz

Prof.Dr. Zeynep Ahunbay

Doç.Dr. Zeynep Eres

Zeynep Önen

Özge Şahin TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.

 

Sempozyum Sekreteryası
Özge Şahin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir