İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzaladığı protokol sayesinde Büyükşehir sınırlarına yeni bağlanan tüm belde ve ilçeler ile metropol alanın ayrıntılı haritasını ve fotoğraflamasını çıkaracak. Çalışmalar 15 ay sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bağlanan belde ve ilçelerin 1/5000’lik planlarını yapmak ve sağlıklı verilere ulaşmak için, Yıldız Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol yatırım ve planlama aşamasında, hem Büyükşehir belediyesinin hem de ilçe belediyelerin adeta gözü, kulağı olacak.

Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, başkanlık yaptığı 4 yıl süresince bilimi ve aklı rehber edindiklerini söyledi. Başkan Kocaoğlu, “Tüm işlerimizi uzmanlarıyla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirip buna göre doğru karar vererek, sınırlı kaynaklarımızı maksimum yararla kullanıyoruz. Bizim yönetim anlayışımız budur” diye konuştu.

Haritalamanın önemine değinen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Harita bir kent için vazgeçilmezdir. Hem kanal, arıtma, metro gibi teknik çalışmaları yapacak personelin bilgiye sağlıklı ulaşmasını sağlamak hem de İzmir’in, İzmirliler’in hak ettiği projeleri gerçekleştirmek görevimiz. Ülkemizin de kentimizin de hata yapma lüksümüz yok. Hatasız koşmak, bir yerlere, dünyadaki rakip kentlere yetişmek durumundayız. Yerelde kalkınmayı sağlamak, yaşam standartını kolaylaştırıp yükseltmek durumundayız. Hedefimiz budur. Bu kente layık olmak için yoğun çaba içindeyiz” dedi.

Akademisyenlerden övgü

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Alkış böyle bir projeyi gündeme aldıkları için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür etti. “Kent yönetimi için kente ilişkin bilgilerin yönetimi asıldır” diyen Prof. Dr. Alkış, “Başarılı bir kent yönetimi için bu bilgilere hakim olmak gerekir. Böylesine çağdaş bir projeye karar verdikleri için Başkan Kocaoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Aydın da, yapılacak çalışma ile tüm mühendislik ve planlama çalışmalarının çağdaş altyapısının elde edileceğini ifade etti.

Avantajları:

– 5216 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile İzmir metropolünün yüzölçümü 181 bin hektardan 543 bin hektarlık bir alana yayıldığı ve yeni bağlanan alanların büyük kısmının 1/5000 ölçekli haritası bulunmadığı için Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzalanan protokol sonucu yapılacak olan çalışmalarla, 543 bin hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli renkli ortofoto haritalar ile 1/5000 ölçekli 400 bin hektar alanı kapsayan fotogrametrik sayısal haritalar yapılacak.

– İzmir Sayısal Fotogrametrik Haritaları tamamlandığında, kentin geleceğine yön verecek birçok altyapı ve üstyapı çalışması ve proje için temel oluşturacak.

– 1/5000 ölçekli nazım planların hazırlanması için bu güncel ve sayısal halihazır haritaların altlık olarak kullanılması, planların güncel ihtiyaçlara ve gerçeklere uygun olmasını sağlayacak. Ayrıca planlama hataları da en aza indirilecek.

– Üretilecek sayısal haritalar, Büyükşehir sınırları içerisinde kent bilgi sistemi, turizm bilgi sistemi ve araç trafik takip sistemi ile 112 acil servis bilgi sistemleri, altyapı projeleri, imar uygulamaları ve teknik altyapı bilgi sistemlerinde kullanılabilecek.

– Harita üzerindeki her obje sorgulanabildiği gibi, topografya ve yapay objeler hakkında koordinat ve yükseklik bilgileri edinilebilir, çizgilere anlam yüklenebilir, yani meta verilerle harita zenginleştirilebilir.

– İzmir Sayısal Fotogrametrik Harita çalışmalarının sonuçlanmasıyla, bölgedeki tüm resmi kuruluşların ve özel sektörün çalışmalarında ciddi bir rahatlama söz konusu olacak.

– Proje, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı Harita Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilecek ve yürütülecek. Proje danışmanlığını ise, Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Aydın, Yrd. Doç. Dr. V.Engin Gülal ile Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Alkış ve Yrd. Doç. Dr. Naci Yastıklı önderliğindeki öğretim elemanları üstlenecek.

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir