Bu yılın 3’üncü döneminde sanayide istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.4, inşaat sektöründe de yüzde 6.8 azaldı.

Söz konusu dönemde ticaret ve hizmette ciro yüzde 3.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilk kez yayımladığı Kısa Dönemli İş İstatistikleri’ne göre, 2008 yılı 3’üncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayide çalışılan saat yüzde 1.8 azaldı.

Sanayide brüt ücret-maaş da yüzde 9.2 artış gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasında 2008 yılı 3’üncü dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, istihdamda ara malı imalatında yüzde 2.5, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 0.9, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 1.4, enerjide yüzde 4.4 azalma yaşanırken, sermaye malı imalatında yüzde 1.9 artış yaşandı.

Çalışılan saate bakıldığında ara malı imalatında yüzde 2.7, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 1.7, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 1.7, enerjide yüzde 5.9 gerileme olurken, sermaye malı imalatında yüzde 2 artış oldu.

Brüt ücret-maaşta ise aramalı imalatında yüzde 9.6, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 11.2, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 8.2, enerjide yüzde 3.9 ve sermaye malı imalatında yüzde 14.2 artış yaşandı.

İnşaat sektörü

Üç aylık inşaat sektörü istihdam endeksi 2008 yılı 3’üncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 azalırken, bina inşaat sektörü istihdam endeksi yüzde 11.8 azalarak, 120.5’den 106.2’ye düştü.

Bina dışı inşaat sektörü istihdam endeksi yüzde 1.8 artarak 125.6’dan 127.9’a yükseldi. İnşaat sektöründe çalışılan saat yüzde 8.1 azalırken, bina inşaatı sektörü çalışılan saat endeksi yüzde 13.9 azalarak 122.5’ten 105.5’e düştü.

Bina dışı inşaat sektörü çalışılan saat endeksi de yüzde 1.5 artarak 127.7’den 129.6’ya yükseldi ve inşaat sektöründe brüt ücret-maaş yüzde 9.1 arttı.

Bina inşaatı sektöründe brüt ücret-maaş endeksi yüzde 3.9 artarak 153.8’den 159.9’a, bina dışı inşaat sektöründe brüt ücret-maaş endeksi yüzde 17.6 artarak 148.5’ten 174.6’ya yükseldi. İnşaat sektöründe ciro da 13.5 arttı.

Bina inşaatı sektörü ciro endeksi yüzde 12.2 artarak 146.8’den 164.7’ye, bina dışı inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 15.7 artarak 148.2’den 171.4’e yükseldi ve inşaat sektöründe üretim yüzde 3.8 azaldı.

Ticaret – hizmet göstergeleri

Üç aylık ticaret-hizmet ciro endeksi 2008 yılı 3’üncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 artarken, ticaret-hizmette istihdam yüzde 0.9 arttı.

Ticaret – Hizmet İstihdam Endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0.9 artarken, çalışılan saat aynı kaldı. Ticaret-hizmette brüt ücret-maaş yüzde 13.8 arttı.

Ekim ayı

Aylık sanayi ciro endeksi, 2008 Ekim ayında da 2007 Ekim ayına göre yüzde 13.6 artış gösterdi. Aylık sanayi ciro endeksi incelendiğinde en yüksek değişim oranı yüzde 26.1 ile enerjide yaşandı. Bunu yüzde 18.4 ile ara
malı imalatı takip etti.

Aylık Sanayi Ciro Endeksi’nin İmalat Sanayi Kısmı 2008 Ekim ayında 2007 yılı aynı ayına göre yüzde artış oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranının yüzde 27.1 ile kimyasal madde ve ürünleri imalatında gerçekleştiği görüldü.

Aylık sipariş endeksi, 2008 Ekim ayında 2007 Ekim ayına göre yüzde 4.1 artış gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre aylık sanayi sipariş endeksi incelendiğinde en yüksek artış yüzde 11.3 ile dayanıklı tüketim malı imalatında oldu.

Ana Sanayi Üretim Endeksi, 2008 Ekim ayında 2007 Ekim ayına göre yüzde 7.2 azalırken, ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2008 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek düşüş yüzde 14.6 ile sermaye malı imalatında görüldü.

İmalat sanayi alt grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı yüzde 28.4 ile tıbbi hassas ve optik aletler ile saat ürünleri imalatında gerçekleşti.

Kaynak: CNNTurk

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir