İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çeşitli alt yapı işleri için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Hazine garantörlüğünde 322.2 milyon dolar tutarında kredi kullanacak.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çeşitli alt yapı projeleri için Hazine garantörlüğünde kullandıracağı 322 milyon 150 bin dolarlık krediye ilişkin Temmuz ayında imzalanan kredi anlaşması ile 13 Ocak’ta imzalanan garanti anlaşması ve ekleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kredi anlaşması uyarınca Belediye, kredi tutarının yüzde birinin çeyreğine (yüzde 0,25) eşit tutarda Ön Komisyon Ücreti ödeyecek. Belediye tarafından her bir faiz dönemi için ödenmesi gereken faiz, kredinin para birimine uygulanan LIBOR oranı artı “değişken marj”a eşit bir oranda olacak.

2013-2022 arasında geri ödenecek
Ödeme tarihleri, her yılın 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihleri olarak belirlendi.

Kredi’nin anapara tutarı, 15 Ocak 2013’ten başlayarak her yıl Ocak ve Temmuz aylarının 15’inci günü ödenerek, 2022’de kapatılacak.

Garanti anlaşması uyarınca da Hazine, kredi anlaşmasına göre borçlu tarafından yapılacak bütün kredi ödemelerinin tam ve zamanında yapılmasını, sadece kefil sıfatıyla değil birinci derecede yükümlü olarak, kayıtsız şartsız garanti edecek.

Krediyle finanse edilecek proje
Kredi ile “Katı atık yönetim kapasitesinin geliştirilmesi; ana tesislerinin donanımlarının iyileştirilmesi ve alt yapının güçlendirilmesi ile acil durumlara cevap verebilmeleri için kurumların ve kurum usullerinin geliştirilmesi yoluyla depremlerin etkilerini azaltma kapasitesinin geliştirilmesi” projesi finanse edilecek.

Proje, “Çevre Yönetiminin Geliştirilmesi”, “Belediye Hizmetlerinin ve Altyapısının Güçlendirilmesi”, “Pilot Kentsel Dönüşüm Programı” ve “Proje Yönetimi ve Denetimler” bölümlerinden oluşuyor.

Kullanılacak 322.2 milyon dolarlık kredinin 279.2 milyon doları yapım işleri, 42 milyon doları mal alımları, 150 bin doları danışmanlık hizmetlerine tahsis edilecek.

Projeler kapsamında yapılacak ihaleler Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası’nın öngördüğü koşullarda gerçekleştirilecek. Belediye, iş ve mal alımlarında Banka’nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Ulusal Rekabetçi İhale dokümanlarının şablonlarını kullanacak ve Proje kapsamında “Ulusal Rekabetçi İhale” prosedürlerinin uygulanmasında belirlenen koşullara uyacak.

Kaynak: Sabah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir