Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ilk genel kurulunu gerçekleştirdiği ve her yıl kutlanan 18-21 Ekim mühendislik mimarlık haftası dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TMMOB, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele vermektedir. Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.”

‘BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN’

 

Koramaz, TMMOB’nin meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı asli görevleri arasında gördüğünü belirterek “Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan davalarla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, bilimin ve tekniğin kamudan, halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır” dedi.


TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz

 

 

‘EKONOMİK KRİZLE EŞİTSİZLİK DERİNLEŞTİ’

 

 

Salgın döneminde derin bir ekonomik kriz içerisine girildiğini hatırlatan Koramaz şu ifadeleri kullandı: “Bu kriz meslek alanlarımızı doğrudan etkilemiş, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen meslektaşlarımızın hayatını da zora sokmuştur. Kanunsuz, fiili işten çıkarmalar, kamusal kaynakların tüketilmesi, kamusal yatırımların ortadan kalkması, toplumsal yarar yerine sermaye gruplarının çıkarlarının gözetilmesi ile haklarımız elimizden alınmaktadır.”

 

 

Artan işsizliğe dikkat çeken Koramaz “Salgın döneminde işsizlik meslektaşlarımız arasında da çığ gibi büyümüş durumdadır. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı Temmuz’da 4 milyon 227 bin, işsizlik oranı ise yüzde 13,4 görünürken iş aramayan umutsuzlar ve eksik istihdamda olanlar dikkate alındığında, geniş anlamda işsiz sayısı 10 milyon 371 bine, gerçek işsizlik oranı da yüzde 29,1’e kadar yükselmiş durumdadır” dedi.

 

 

TMMOB MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK

 

 

Meslek odalarına yönelik iktidar kanadından gelen saldırılara da değinen Koramaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Halkın sağlık, geçim, eğitim, işsizlik sorunlarını çözmek ile ilgilenmeyen iktidar, en başından itibaren, salgınla mücadeleyi şeffaf biçimde yürütmek yerine kendi iktidar alanlarını pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Bir genelge ile TMMOB ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurulları ertelenmiş, genel kurullarını tamamlamış 24 odamızın ve birliğimizin iradesi yok sayılmak istenmiştir. Ancak TMMOB, geçmişte olduğu gibi, tüm engellemelere karşı mücadelesini sürdürmekten geri adım atmayacaktır.”

 

 

 

‘BUGÜN DE İNANÇLI VE KARARLIYIZ’

Koramaz sözlerine şu şekilde son verdi:

 

“Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, ‘Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız’.”

 

66 YILLIK BİR TARİH

 

18-21 Ekim 1954 yılında TMMOB’nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi. Kuruluşun ardından TMMOB’ye bağlı 10 meslek odası kurularak TMMOB’nin örgütleme ve kurumsallaşma dönemi başladı. Bu tarihleri kapsayan hafta ise mühendislik mimarlık haftası olarak ilan edilerek 66 yıldır kutlanıyor.

 

 

24 MESLEK ODASIYLA MÜCADELEYE DEVAM

 

TMMOB örgütlülüğü 24 meslek odası, bu odalara bağlı 226 şube 50 İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu ile büyüyerek mücadeleyi sürdürüyor. TMMOB, 2020 yılı itibariyle 108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden yaklaşık 600 bin üyesini temsil ediyor. 66 yıl önce örgütlü mücadeleye adım atan mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün Türkiye’nin en büyük demokratik kitle örgütlerinden birisi haline dönüşmüştü.

 

Kaynak: Birgün

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir