İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Taksim Meydanı’nın araç trafiğine kapatılması ile ilgili projesine, sivil toplum örgütlerinden sert tepki geldi. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Eyüp Muhçu, proje ile yandaş ve partizan rantlaşmanın yolunun açılmış olacağını ifade ederken, SOS Çevre Örgütleri Platformu Başkanı Türksen Baser Kafaoğlu, Taksim’in konum olarak böyle bir projenin uygulanmasına müsait bir yer olmadığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Taksim Meydanı’nı trafiğe kapatma isteğine, sivil toplum örgütlerinden sert tepki geldi. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Eyüp Muhçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın daha önce de Taksim ile ilgili birçok projeyi hayata geçirdiğini, ancak her seferinde mimarlık ve mühendislik faciası bir sonuç ile karşı karşıya kalındığını dile getirdi. Bu konuda, belediyenin yaptıklarının yapacakları için kötü bir referans olduğunu söyleyen Muhçu, “Taksim Meydanı’nın yaya trafiğine açılması ve araçlara kapatılması ile ilgili fikir kendi başına güzel olarak algılanabilir. Ama bu fikrin altında yatan emellere bir bakmak lazımdır. Bu meydan araç trafiğine kapanıp, tamamen yayalara açılınca ne olacak? Burada, bazı yandaşlar ve partililere ticari mekanizma kurma izni verilmeye başlanacak. Yani bu yolla, partizan bir ranüaşma yoluna gidilmiş olunacak” diye konuştu.

Yaptım deyince olmuyor
Bu kadar önemli bir projenin, Kadir Topbaş’ın “yaptım” demesi ile yapılamayacak kadar ciddi bir alt yapı gerektirdiğini ifade eden Eyüp Muhçu, “Taksim Meydanı’nı trafiğe kapatma fikri, tamamen bir günah çıkarmadır. Siz önce, mimarlıktan ve modern kentleşmenin ‘m’sinden bile uzak bir Kongre Vadisi Projesi uygulatacaksınız, sonra da projenin ana artel yollarının geçiş noktası olan Taksim Meydanı’nı trafiğe kapatacaksınız. Bu tamamen plansızlığın, programsızlı-ğın ve acizliğin bir göstergesidir. Buna benzer en açık proje, Paris’teki jean D’arc Bulva-rı’dır. Ama bu proje yapılırken, en az beş yıl bütün sivil toplum örgütleri ile mimarlarla ve mühendislerle görüşülmüştür.

Bu kadar önemli bir projenin, Kadir Topbaş’ın “yaptım” demesi ile yapılamayacak kadar ciddi bir alt yapı gerektirdiğini ifade eden Eyüp Muhçu, “Taksim Meydanı’nı trafiğe kapatma fikri, tamamen bir günah çıkarmadır. Siz önce, mimarlıktan ve modern kentleşmenin ‘m’sinden bile uzak bir Kongre Vadisi Projesi uygulatacaksınız, sonra da projenin ana artel yollarının geçiş noktası olan Taksim Meydanı’nı trafiğe kapatacaksınız. Bu tamamen plansızlığın, programsızlı-ğın ve acizliğin bir göstergesidir. Buna benzer en açık proje, Paris’teki jean D’arc Bulva-rı’dır. Ama bu proje yapılırken, en az beş yıl bütün sivil toplum örgütleri ile mimarlarla ve mühendislerle görüşülmüştür.

Taksim uygun değil
Sayın Topbaş, çevrecileri, mimarları, mühendisleri, sivil toplum örgütlerini ve trafik uzmanlarını dinlemeden bu projeyi uygu-latamaz. Kaldi ki İstiklal Caddesi örneği de önümüzdeyken, Taksim Meydanı’nın ne hale geleceğini düşünmek bile istemiyorum” açıklamasını yaptı. Öte yandan, kısa adı SOSÇEP olan S.O.S Çevre Örgütleri Platformu Genel Başkanı ve İstanbul Çevre Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Türksen Başer Kafaoğlu da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Tak-sim’i araç trafiğine kapatma isteğinin tamamıyla, “dostlar alışverişte görsün” man-talitesinin bir ürünü olduğunu dile getirdi.

Sayın Topbaş, çevrecileri, mimarları, mühendisleri, sivil toplum örgütlerini ve trafik uzmanlarını dinlemeden bu projeyi uygu-latamaz. Kaldi ki İstiklal Caddesi örneği de önümüzdeyken, Taksim Meydanı’nın ne hale geleceğini düşünmek bile istemiyorum” açıklamasını yaptı. Öte yandan, kısa adı SOSÇEP olan S.O.S Çevre Örgütleri Platformu Genel Başkanı ve İstanbul Çevre Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Türksen Başer Kafaoğlu da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Tak-sim’i araç trafiğine kapatma isteğinin tamamıyla, “dostlar alışverişte görsün” man-talitesinin bir ürünü olduğunu dile getirdi.

Üç günlük lalelere benzer
Kafaoğlu, böyle bir projenin altyapı gerektirecek ciddi bir çalışma olarak algılanmadan hayata geçirilmesinin, kısa, orta ve uzun vadede kaos yaratacağını kaydederek, “Bu proje ile Taksim’i her yere diktikleri ve ömrü birkaç hafta olan lalelere benzetecekler. Bu gibi bir projeyi hayata geçirmekle, nasıl bir amaç güttüklerini açıkça ortaya koysunlar” dedi. Taksim Meydanı’nın, çok eski çağlardan bu yana, kentin birçok alt yapı istasyonunun kesişim noktası olduğunu ve bu nedenle tünellere ve kazılara müsait olmayan bir konumu bulunduğunu hatırlatan Kafaoğlu, “Taksim Meydanı, öyle her semtten bağımsız, kentten uzak bir bölgede olsaydı, bu proje olabilirdi. Ama Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşssuyu Caddesi, Karaköy, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu bağlantıları göz önüne alınırsa, bu meydanı nasıl trafiğe kapatacaksınız? Bu meydan, projede yer aldığı kadarıyla öyle alt geçitleri kaldıramaz, alt yapı müsait değildir, konumu müsait değildir ve aynı zamanda, mevcut alt yapıya da zarar verir. Söz konusu projenin en kısa zamanda uygulama alanından kaldırılması ya da çok daha ciddi ve geniş katılımlı bir sivil kide ile münazara ve istişare edilerek yapılması lazım gelmektedir” diye kaydetti.

Kafaoğlu, böyle bir projenin altyapı gerektirecek ciddi bir çalışma olarak algılanmadan hayata geçirilmesinin, kısa, orta ve uzun vadede kaos yaratacağını kaydederek, “Bu proje ile Taksim’i her yere diktikleri ve ömrü birkaç hafta olan lalelere benzetecekler. Bu gibi bir projeyi hayata geçirmekle, nasıl bir amaç güttüklerini açıkça ortaya koysunlar” dedi. Taksim Meydanı’nın, çok eski çağlardan bu yana, kentin birçok alt yapı istasyonunun kesişim noktası olduğunu ve bu nedenle tünellere ve kazılara müsait olmayan bir konumu bulunduğunu hatırlatan Kafaoğlu, “Taksim Meydanı, öyle her semtten bağımsız, kentten uzak bir bölgede olsaydı, bu proje olabilirdi. Ama Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşssuyu Caddesi, Karaköy, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu bağlantıları göz önüne alınırsa, bu meydanı nasıl trafiğe kapatacaksınız? Bu meydan, projede yer aldığı kadarıyla öyle alt geçitleri kaldıramaz, alt yapı müsait değildir, konumu müsait değildir ve aynı zamanda, mevcut alt yapıya da zarar verir. Söz konusu projenin en kısa zamanda uygulama alanından kaldırılması ya da çok daha ciddi ve geniş katılımlı bir sivil kide ile münazara ve istişare edilerek yapılması lazım gelmektedir” diye kaydetti.

* * *

Proje neyi öngörüyor?
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, birçok sivil toplum örgüt ve kent temsilcisi tarafından eleştirilmesine rağmen hayata geçirmeyi planladığı, ‘Taksim Meydanı Projesi” ile, Talimhane Caddesi, İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı’nın birleştirilmesi ve bu bölgedeki caddelerin araç trafiğine kapatılması öngörülüyor. Araçların, Tarlabaşı – Gümüşsüyü – Cumhuriyet Caddesi bağlantılı tünelle aktarılacağı proje, bu tünellerin kazımı sırasında İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi’nin Pangaltı – Taksim çıkışının alternatifinin neresi olacağının açıklanmaması nedeniyle de eleştirilerin hedefi oluyor.

Boğaç YÜZGÜL, Semin SEZERER

Kaynak: Birgün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir