Büyükşehir belediyelerinin altyapı raporunu hazırlayan Sayıştay, çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre Ankara’da kaçak yapılaşma oranı yüzde 40’ı buluyor. Asfalt harcamalarının dikkat çekildiği raporda şu ifadeye de yer verildi: “Belediyeler yaklaşık her beş yılda bir mevcut asfalt yolların tamamını yenileyecek kadar, asfalt çalışması gerçekleştiriyor.”

sayistaybelediye.jpgSayıştay raporunda, düzensiz ve kaçak yapılaşmanın olduğu kentlerde altyapı planlaması ve koordinasyonundan bahsetmenin mümkün olmadığı belirtilerek, Ankara’da kaçak yapılaşma oranının yüzde 40 olduğu bildirildi.

Sayıştay Başkanlığı, “Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu” konulu performans raporu hazırladı.

Çalışma çerçevesinde, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi sınırlarında bulunan diğer belediyeler ile büyükşehir sınırları dahilinde yoğun çalışması ve yaygın tesisi bulunan su-kanalizasyon, gaz, elektrik ve telekomünikasyon hizmetleri veren kurum ve kuruluşların 2004-2006 yıllarındaki faaliyetleri incelendi.

İncelemede, “büyükşehir belediyelerinde altyapı faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan uygun bir yapı kurulmuş mu?” ve “büyükşehir belediyelerinde altyapı faaliyetleri maliyet etkinliğini sağlayacak şekilde koordine ediliyor mu?” sorularına cevap arandı.

Önce yapı sonra altyapı

Hazırlanan raporda, imar planlarının, kentin düzgün ve planlı bir şekilde büyümesine, gelişmesine ve düzenlenmesine yön verdiği belirtilerek, düzensiz ve kaçak yapılaşmanın olduğu kentlerde altyapı planlaması ve koordinasyonundan da bahsetmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Büyükşehir belediyelerinin çoğunda yüzde 50’yi aşan oranlarda kaçak yapılaşma bulunduğu ifade edilen raporda, “Kaçak yapı oranları, İstanbul’da yüzde 70, Ankara’da yüzde 30-40, İzmir’de yüzde 60 olarak ifade edilmektedir. Üstelik bu oranlar, kesin veriler olmayıp yetkililerin tahminlerini yansıtmaktadır” denildi.

Büyükşehir belediyelerinde ilk önce plana aykırı veya plansız yapılaşma olduğu, bu alanlara altyapı hizmetlerinin daha sonra götürüldüğü belirtilen raporda, kentin nasıl ve hangi yönde gelişmesi gerektiğini ortaya koyması beklenen imar planlarının, çoğu yerde fiili duruma ayak uydurmak zorunda kaldığı kaydedildi. Raporda, “Bu da kaçınılmaz olarak, altyapı kurumlarının yatırımlarını kısa dönemli ihtiyaçlara yönlendirmesine, tesislerini farklı zamanlarda ve birbirinden bağımsız kurmalarına yol açmaktadır” görüşüne yer verildi.

Asfalt harcamalarına dikkat

Raporun “mükerrer ve batık maliyetler” başlıklı bölümünde, büyükşehir belediyelerinin asfalt harcamalarına dikkat çekildi. Mükerrer ve batık maliyetlerin oluştuğu en önemli alanın “asfalt ve kaldırım harcamaları” olduğu vurgulanan raporda, bu harcamaların, büyükşehir belediyeleri ve denetlenen diğer belediyelerin bütçe ve yatırım harcamalarının yüzde 30-40’ını oluşturduğu kaydedildi. Rapora göre, 2004-2006 yıllarında büyükşehir belediyeleri ve denetlenen diğer belediyeler yaklaşık 1 milyar 428 milyon YTL asfalt, yaklaşık 420 milyon YTL kaldırım çalışmaları için harcama yaptı.

Belediyeler yaklaşık her 5 yılda bir mevcut asfalt yolların tamamını yenileyecek kadar, asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Sıcak bitümlü asfaltın ekonomik ömrü ortalama 15 yıl olduğu dikkate alındığında, yolların ekonomik ömrü tamamlanmadan yenilenmiş olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: Hürriyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir