1/1000’lik planlar ve hazine arazisi üzerindeki konut alanlarının açık ihale yoluyla satışının başlamasıyla gündeme gelen Rüzgarlıbahçe mahallesinde neler olduğunu, mahalle halkını nelerin beklediğini araştırdık. Gördük ki, Rüzgarlıbahçe sakinlerini bekleyen gelecek, hiç de Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül’ün çizdiği tabloda ki gibi toz pembe olmayabilecek. Mahalle halkı daha önce satın aldığı yerleri tekrar satın alabilecek parayı temin edebilirse; ortak projede anlaşabileceği komşu arsaların sahibi 20-30 kişi daha bulabilirse, ancak o zaman Ergül’ün toz pembe Rüzgarlıbahçe’sinde oturabilecek. Oysa mahalle halkının çok daha kolay uygulanabilir bir önerisi var: “Üzerinde oturduğumuz arsalarımızı bize tahsis edin” diyorlar. Üstelik Beykoz Belediyesi’nin Belediye Meclis Kararı’yla başlattığı ihale uygulaması bir yığın yasal sakıncayı da beraberinde getirirken, mahallelinin önerisi son derece yasal.

ruzgarli1.jpg

İşte Rüzgarlıbahçe’de yaşananlar:

Toplam ev 2500, yıkılacak ev asgari 1750

– Mahallede toplam ev sayısı 2500 civarı. Beykoz Belediye Başkan yardımcıları plan üzerinde görülen yıkım sayısının bu kadar olmadığını söylüyorlar ama mahallelinin saydığı yıkılacak ev toplamı 1500. Yıkılacaklarla, bir kısmı yol veya parka kalacak dolayısıyla hasarlanacakları da hesapladıklarında 1750 binada yaşayanların mağdur olacaklarını tespit etmişler.Ve gene mahallelinin tespitine göre bu 1750 evden en az 900’ünde yaşayan insanlar, başka yerlere gitmek zorunda kalacaklar; yani Rüzgarlıbahçe’de ki ortak ifadeyle “sürgün” olacaklar.

Müteahhitler kokuyu almış

– 33 ticari parselden 20-25’i satılmış. Alanlar üzerinde oturanlar gibi görünüyor ama anlaşmalı müteahhitlerde var. M2 bedelleri 1200-1300 YTL arası. Ama mesela itfaiyenin bulunduğu alan 7 trilyon 350 milyara satılmış. Yani m2 si 2000 YTL’den.

– Müteahhitlere zaman zaman belediyenin de aracılık yaptığı söyleniyor. Bu durumda mesela 400 m2lik bir parseli sözde alan ve müteahhide devreden vatandaşın cebine giren para 80-100 milyar arası ancak oluyor ki buna arsa içerisindeki ev de dahil.

Belediye: Planlar uygulanacak

– Dernek yönetimi, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı ile görüşmüş birkaç kez. Planlardaki yol genişliğinin fazla ve gereksiz olduğunu söylemişler ama Başkan Yardımcısı bu şekilde kalacağını beyan etmiş. Bunun üzerine yönetim yolun iki tarafındaki evleri yıkmak yerine yolu kaydırarak ve bir tarafı yıkarak ilerlemeyi önermiş ama buda kabul görmemiş.

Satıldıktan sonra da yıkılıyor

– İhale yoluyla satışa çıkarılan 199 parselin 33’ü ticari alan. 97’si konut-yol alanı olarak görünüyor. Yani bu 97 parsel satıldıktan sonra da yola dönüşebilecek. Nitekim şimdiden bunun örnekleri var.

En fazla 50 kişiye tapu

– Mahalle de üzerinden yol geçmeyen yada park alanı içerisinde bulunmayan 70 civarı ev kalacağı tespit edilmiş. Maddi durumlarını da dikkate alarak bunların da azami 50’sinin tapu alabileceği düşünülüyor.

ruzgarli2.jpg

Parsele tapu var ama inşaat izni yok

– Beykoz Belediyesi parsele tapu veriyor ama inşaat izni vermiyor. Mevzuata göre bölgenin SİT alanı olmasından dolayı yeni inşaat için belediyenin imar planı açıklaması gerekiyor. Yani belediye imar planına göre inşaat iznini parsel için de ada için de tarif edebilir. Beykoz Belediye Meclisi ve Beykoz Belediyesi bu noktada inisiyatifini parsel için değil de ada için kullanıyor. Bunun anlamı bir ada için bir projenin sunulabilir olması. Bir adanın kimi durumda 25-30 parsel olduğu ev her parselin ayrı bir sahibinin bulunduğu düşünülürse bu durumun sadece büyük projeli müteahhitlere yarayacağı ortada.

“Size 2 daire, 1’de dükkan. Ama içinde oturmak yok”

– AKP’yle de yakın ilişkisi olduğu yolunda ulusal medyada da haberleri çıkan bir büyük inşaat firması, mahallenin boğaz gören kısmındaki 30 ile 80 arası parsele alıcı. Projelerinde bu bölgeye büyük bir iş merkezi ve lüks daireler yapmak olduğu söyleniyor. Mahalleliye kişi başına 2 daire ve bir dükkan vermeyi teklif etmişler ama dairelerin ve dükkanın mahalleli tarafından kullanılmaması şartını koşmuşlar. Bunun yerine daire ve dükkanların kendileri tarafından kiraya verileceğini, sahiplerine kira bedellerinin ödeneceğini söylemişler. Gene firmanın ikna(!) toplantılarına katılan mahallelinin aktardığına göre 4 kat için imar izni alındığını ama binaları 8 kata çıkaracaklarını, hatta 20 kat için İBB ile görüştüklerini de söylüyorlarmış. Ama 8 kat dışının pazarlık dışı olduğunu da ekliyorlarmış. Bir başka vaatleri de vatandaş, “arsayı söz konusu firmaya devredeceğini taahhüt eden” bir belgeyi imzalarsa tapu almaya da aracılık edecekleri şeklindeymiş.

– Firmanın projesi mahallenin önemli bir kesimi tarafından “hayal pazarlamak” şeklinde niteleniyor. Şu ana kadar firmayla anlaşan sayısının 10’u geçmemesi bu kanının “şimdilik” güçlü olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor. Mahalle halkının kuşkusunu besleyen iki ana neden seslendiriliyor. 1) Firmanın projeyi yerel seçimlerin akıbetine endekslemesi. Firmanın mahalle halkına seslendirdiği, “seçimlerden iki ay önce anlaşmalar bitmiş olmalı” söyleminin projenin yerel seçimlere endeksli olduğunu gösterdiğini düşünüyorlar. 2) Diğer kuşku uyandıran kısım ise firma tarafından arsaların karşılık bedeli olarak seslendirilen 2 daire ve 1 dükkanın değerinin gene firma tarafından 2 milyon Amerikan Doları olarak açıklanması. Vatandaşın “biz bu değerin peşin 4’te 1’ine arsamızı bırakalım” söylemine firmanın itibar etmemesi de, firmanın projeyi hayata geçirmek için mali gücünden çok siyasal desteğe güvendiği yorumlarını güçlendiriyor.

Yasa tahsis diyor

– Mahallede tapusu olmayan alanların büyük kısmı hazineye ait. Olmayan kısımlarında 6831 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 2/B maddesine uygun olarak hazineye devri mümkün. Bunun önemi ise 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinde gizli. Bu maddeye göre hazineye ait olan ama üzerinde oturulan arazilerin yerel belediyeye ve yerel belediye tarafından da üzerine oturana devri yapılabiliniyor. Nitekim Rüzgarlıbahçe Koruma ve Kalkındırma Derneğinin Beykoz Belediyesi önünde kalabalık bir halk kitlesiyle beraber gerçekleştirdiği basın açıklamasında sıraladığı 10 maddelik talepler listesi içerisinde yer alan “arazilerin üzerinde oturanlara tahsis edilmesi” talebinin yasal dayanağı bu kanun maddesi. Buna karşın belediyenin halen uygulamakta olduğu ihaleleri dayandırdığı kanun ise, aslında üzerinde kimsenin oturmadığı ve kullanmadığı yani yeni üretilmiş arsalarla ilgili uygulanacak prosedürü tarif ediyor. Mahallede bu uygulamaya karşın mağdurların dava açma hazırlıkları devam ediyor. Ancak mahalleli tarafından aktarılan bilgilere göre mahallelinin dava açma ihtimaline karşı belediye de dava açılmaması için baskı yapabiliyormuş.

“Bir kere sattık, bir daha satalım”

– İhale yoluyla satılacağı açıklanan 199 parselin bir kısmı daha önce –gene- belediye tarafından, bir kısmı da Milli Emlak tarafından üzerinde oturanlara satılmış. Şimdi belediye buraları ikinci kez satışa koyuyor ve yasaya göre suç işliyor. Çünkü ilgili yasa, daha önce belediye yada Milli Emlak’tan oturduğu araziyi satın alanların tapularının, söz konusu alanı kapsayan imar planlarının hazırlanmasından itibaren bedelsiz teslim edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Parası önceden ödenmiş, imar planlarının hazırlanması ile beraber aslında tapularını almaları gerekirken tekrar ve bu kez ihale yoluyla satışa sunulan parseller, toplam 199 parselin 130 kadarını, yani mahallenin yarıdan fazlasını oluşturuyor.

Rüzgarlıbahçe’deki halk muhalefetinin başını çeken Rüzgarlıbahçe Koruma ve Kalkındırma Derneği’nin Yönetim Kurulu Sekreteri Süleyman Kaplan, uygulamanın bu şekilde yürütülmesinde ısrar edilmesinin Beykoz’u SİT alanı ilan eden kararı değiştirmeye ve tüm ilçeyi betonlaştırmaya dönük adımların parçası olarak değerlendiriyor. SİT alanında 400 m2’lik arsa da 80 m2’lik inşaat izni verilebildiğini söyleyen Kaplan, bu yolla bölgedeki gecekonduların rehabilitesinin mümkün olabileceğini, bununda hem Beykoz’luyu hem de SİT uygulamasını koruyabileceğine dikkat çekiyor.

Emrullah Kandemir
Kaynak: Bilgi Beykoz

17 Comments

 1. Vilları köşkleri yalıları olanlardan değiliz gece kondumuza göz dikmek ayıptır günahtır yazıktır saygılar dilerim

 2. Ruzgarll bahcede kimse bedelini odemeden orda oturmadl herkes varlnl yogunu dedi ki:

  Ruzgarll bahcede herkes bedelini odeyerek yer aldl biz turkiyenin yerlisiyiz bizimde bu ulkenin bi karls topranda yasamaya haklmlz var tapumuzu bize vermenizi rica ediyorum suriyeden gelenlerin ihtiyacl b karsllanlyosa benimde ihtiyaclm olan tapu bana verilmeli gece konduda yasayanlar devletin verdi askeri ucertle yasayan halkl vila yapamazdl askeriucretle tapularln askeri ucretliye gore fiyatlandlrllmaslnl ve verilmesini istemek en dogal haklmlz ki tapusuna vermediniz her evden asker var o topraklar icin o evlerden asker yolculanlyor dls ulkeden gelenler kadar ihtibar gormuyoruz cok bekledik biran once tapu tapusunu alamayan zaten bir mutayitle anlaslr

 3. BEN YİNE YAZMAYI DUYDUM BENİM ORDUDAKİ ARAZİLERİMİN OSMANLI TOPUSU İPTAL OLUYORDA BU RUZGARLIBAHÇENİN YANİ 184 ADANIN YENİ TAPU ALMAK İÇİN BU BEY EFENDİNİN ENGELİ NEDEN İPTAL OLMUYOR YANİ ARİF YÜKSELİN TAPU ENGELİ KİMSEYİ KANDIRMASIN BUNLAR ARTAK ÇALIŞİYORLAR ZEGİNE PEŞKEŞ ÇEKMENİN YOLUNDALAR BU İNSANLAR KAÇAK GÖÇMENLERMİ BURAYA GELDİLER MAZLUMLA ALLAH BİRGÜN HESABINI SORAR ALLAH EVMEZ SORUMLUSUDA BELEDİYEDİR SAYGILAR ESKİCAMİİ DİREK İSTER SÖYLEMİYE YÜREK İSTER BENİM KARNIM DOKTUR AMA ARKADAŞIM BÖREKİSTER BİRGİN SAYGILAR MEVLÜT ÖZCAN FATSA ÇÖZÜM CUMHURİYET HALKPARTİSİ DİR SEVGİLİ RUZGARLIBEÇELİLER SAYGILAR SUNUYORUM

 4. BEYKOZ BELEDİYESİ A K P NİN BELEDİYE BAŞKANI İKTİDAR BİZİZ TAPULARI BİZ VERECEGİZ DİYE AKEBELİLER MAZLUM RUZGARLIBAHÇELERİ VE BEYKOZU HALKINI KANDIRDILAR BEN ŞİMDİ SORUYORUM ACABA BEYKOZ HALKI YİNE OYVERECEKMİ BİLMİYORUM ŞU AN AKEBE İÇİN ÇALIŞAN KADINLARIN ELLERİNDE KURANİKERİM ELLERİNDE MEVLÜT OKUYACAGIZ DİYE TOPLATITILAR YAPIYORLAR HEP SİYASET YAPIYORLAR DİNİMİZİ OYUNCAK EDİYORLAR O ALLAHÖYLEBİR ALLAHTIRKİ BİRGÜN HESABINI SORAR ALLAH EVMEZ BENİM DİNİMİ BANA BUNLAR ÖGRETMEDİ BEN DİNİMİN İSLAM OLDUGUNA ALLAHİN BİR OLDUGUNA TÜRKİYECUMHURİYETİNE İNANAN BİRİSİYİM YAZIKLAR OLSUN BÖYLE GİDİSADE BU SEÇİMDE HER SEY BELLİOLACAK TÜM TÜRKİYEDE SADE BEYKOZDA DEGİL SURİYELİ ÇOCUKLAR TAKSİMDE GEZİYORLAR GÖRÜYORUZ TELEVİZYONDA BİRAZ BUYÜDÜKLERİ ZAMAN DEVLET ONLARLA OGRASACAKLAR BİZİM SONUMUZ İYİ GÖZÜKMUYOR DEGERLİ KARDEŞLERİM BİRLİK OLALIM BİR OLALIM CUMHURİYET HALKPARTİEİNDE TOPLASALIM HESAPSORALIM BİR KUSURUM VAR İSE ÇOK ÇOK ÖZÜRDİLERİM SAYGILAR

 5. BİZLER SAKA SOKAKTA OTURUYORUZ BELEDİYE SİTESİNDEN SAKA SOKAK YAZDIM PARK GÖRÜNÜYOR EVİMİZİN OLDUĞU YER . BELEDİYEYE GİTTİK 2 B DEN PARA YATIRACAZ DİYE HAYR SİZİN ORALAR ALİDAYININ ÇİFTLİĞİNDEKİ O ZATLA MAHKEMELİK DEDİLER. BELEDİYE KAZANIRSA BİR ŞEYLER OLCAK DEDİLER. ŞİMDİ BU İŞİ KİM ÇÖZECEK… YÜCEL ÇELİKBİLEKE DE GÖNÜL KOYUYORUM. NE YANİ MARİNA SÖZÜ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR, FAKİRİN EVİ YÜZÜNÜ MÜ EKSİTİYOR…

 6. 25 yıllık Rüzgarlıbahçeliyim. burada okudum ve çocukluğum burada geçti. bizim evimiz meşhur 63. sokaktaydı ve üzerinden acarların peşkeş yolu denilen şile yolu geçti. maalesef o zamanki tapu sahiplerine yapılan zulümler de unutuldu. şimdi bizim orada 400 metrekare yerimiz var ecrimisil ödüyoruz. ne yani 2b den ben değil de başkası mı bu arsayı almaya kalkacak. bu nasıl bir mantıktır anlamadım.

 7. ben 1981 yılından bu yana r. bahçede oturmaktayım. Ozamanlar 2. köprü yoktu teknolojide bu kadar gelişmemişti ve nüfus ta bukadar çok değildi.Her insan bir evi olsun ister başını sokacak buradan önce medeniyet dediğimiz topkapıda oturuyorduk kirada. Rahmetli babam aradı taradı biz çocuklarına birşeyler bırakmak için burayı yani 30 yıldır oturduğumuz evi buldu.Onu sattı bunu sattı burayı aldı. Yıllarca yolu yok elektiriği,suyu yok bir çok sıkıntı çektik ailece Ben bilemem bize satanlar işgalci yada onlara ait Dedim ya dağın başı Babam nerden bilebilirki 2.köprü geçecek buralar değerlenecek sonra tepemize üşücekler tabiki bilemezdi bilseydi bize başka biryerden bakardı geleceğimize ileride bizlere dokunmayacakları bir yer.Muhtemelen kemikleri sızlıyordur böyle bir yeri satın aldığı için çocuklarının başına iş açtığı için. Bugün bende babayım benimde 3 çocuğum var ve bende babam gibi onların geleceğini düşünüyorum ama malesef çok karamsarım Çünkü ben de öldüğüm zaman onlara bir şey bırakamayacağım Bırakmak istiyorum ama bizi rahat bırakmıyorlar.Sadece paranın gücü altında esiriz.Biliyorum öldüğümde benimde kemiklerim sızlayacak. Ama neyapayım çocuklarım çalmadım, kul hakkı yemedim yıllardır çalışıyorum ama taş üstüne taş koyamadım böyle bir dünyada yaşıyoruz işte.Beni affedin. İnşallah birileri insafa gelirde , öbür tarafı düşünürde bu gariban insalar için birşeyler yaparlar. Babam ve bende yerimizde huzurla yatarız. Son olarak gözünü para hırsı bürümüş insanlara sesleniyorum…… Lütfen sizinde çocuklarınız da vardır herhalde.Benim çocuklarımın hakkını kendi çocuklarınıza yedirmeyin.Sizde birgün öleceksiniz..? Kimsenin kemikleri sızlamasın..Saygılarımla… Sürçi lisan ettiysem affola. Kalbimden geçenleri yazdım………

 8. Ne olursan ol kul hakkıyla gelme.. Bilmem bu bazılarına birşeyler hatırlatıyormu diye düşünüyorum Ama hala bazıları bunu bilmiyor galiba,yada hiç duymamışlar, yada işlerine gelmiyor diye salakça düşünüyorum. Neden salakça biliyormusunuz Çünkü biz r.bahçe halkına insan gözüyle bakmıyorlar bizleri cahil,mazlum ve aciz görüyorlar vur ensesine al hakkını diye görüyorlar ha aramızda art niyetliler yokmu var tabiki ama onları adaletli biçimde ayıklamak gerekiyor kurunun yanında yaş da yanmasın ama malesef adil bir dünya değil bu günlerde yaşadıklarımız.Olsun onların olsun zaten gücümüz de yetmez en son onların dedikleri olur Ama şunu bilsinlerki bu kolay olamayacak, Çünlü yukarıda allah var ve haksız yere kazandıkları burunların dan gelecek.Varsın olsun bizler belki birkaç kuruşla mutlu olabileceğiz ama onlar milyonları olsada acı çekecekler çünkü yukarıda allah var olgusunu unutanlar onlar hak yemek nedir anlayacaklar.Teknik olarak konuya değinmedim çünkü nasılsa bizi dinleyen kimse olmayacağı için. Nediyeyim allah yardımcımız olsun.İnsan olan herkeze saygılarımla…

 9. BİZ RUSYADAN GELMEDİK TÜRKOLU TÜRKÜZ O EVLERDE OTURANLAR BU ÜLKENİN BİR KARIŞ TOPRA İÇİN ECDADINDAN BERİ NCE ŞEHİTLER VERMİŞ O EVLERDE OTURMAK ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ BİZE HAK VE HELAL VERİN TAPULARIMIZI

 10. yazik, gercekten yazik su millete… beykoz belediyesinin arsa bedeli karsiliginda halka verecegini vaad ettigi dairelere bu insanlarin oturmasina müsaade etmemesini gercekten cok cirkin buluyorum. simdiye kadar üstü kapali olarak yaptiklari toplumu siniflandirma, insanlari kategorilere ayirma isini simdilerde böyle acik acik yapmaya mi basladilar? Siradan bir vatandas olarak, üstelik Rüzgarlibahce ile uzaktan yakindan hicbir baglantim yokken, AKP li Beykoz Belediye Baskanina sesleniyorum! isinize geldigi vakit, dinin arkasina siginirsiniz, herkesten daha müslüman gecinirsiniz de, aksam eve gidip yastiga basinizi indirdiginizde vicdaninizin sesini hic mi dinlemezsiniz? Buna benim lügatimda düpedüz hirsizlik, dolandiricilik denir. devletin daha önce sattigi arsalardan ne diye arsa bedeli almak istersiniz anlamam. birakin yasasin insanlar yuvalarinda.
  rüzgarlibahceliler! sizler de asla birakmayin bu isin pesini, görüyorum ki ekmek aslanin midesine inmis bile ama isterseniz olmayacak hicbir sey yoktur. davanizi sonuna kadar savunun!

 11. Bu Rüzgarlıbahçe Mahallesinin yıkılmaması ve yıkılırsa evbaşına ya 180 metre kare bina yada mertre kare başına 1000 tl 2ye verilsin.saygılarımla arz ederim sayın:T.C BAKANLIĞI’NA

 12. bu halkın yardıma ihtiyaç duyar halde feryat figan hayatlarını sürdürmek için yıllardır çabalarken bu yıkım ve arsa tapu bedeli öde yoksa ne alin varsa gör mantıgı ne kadar dogrudur sorarım sizlere

 13. Türkiye’nin acilen hukukun ne olduğunu politikanın sınırlarının neler olduğunu, bilimin ne olduğunu, sanatların ne olduğunu tanımlaması ve topluma bu tanımlamaları kabul ettirmek için bilmiyorum ama belki de kampanyalar açması lazım.
  Çünkü herşey ülkemizde birbirine karışmış durumda. Politikacı bilim ve sanatın yerine kararlar üretmeye çalışıyor. Bilim ve sanatla yürümesi gereken meslek odaları politika ile uğraşıyor. Hukuk zavallı kendisini topluma anlatmaya çalışıyor herşey birbirine karışmış durumda.
  Bir toplumun olabillmesi için karşıtlıkların olması ve bunların kuralları önceden belirlenmiş sınırlar içinde hareket etmeleri ve kendi alanlarının dışındaki hareketlerini sınırlamaları lazım. Eğer imar planları politikacıların istekleri doğrultusunda değişecekse o zaman mesleklere ne gerek var? Ya da mimarlar odası sözüm ona politika yapacaksa mimarlığın kendi politikasını kim yapacak?
  Bence kabzımaldan, müteahitten oluşma imar komisyonları ile imar planı tadilatı yapan politikacılarla, politika yapacağım diyerek esas görevini yani mimarları ve onların doğal ürünü projeyi savunmayı ihmal eden ve bu yolla konumunu işgal eden mimarlar odası arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de aynı derecede uzmandır. İkiside aynı derecede doğrudur.

 14. ayip calmayin insanlarin yuvalarini taktiginiz giravata saygili olun ayiptir ölümlü dünya hizmetin anlayisi bu deyil bu hirsizliktir kabadayiliktir

 15. yahu bu nebicim anlayis ne demek oluyor yikiyorsunuz yakiyorsunuz yani su cikiyor gariban oturuyor buralarda okul okumamis yani cahil millet vur kafasina vur al arsayi sat peskescilelere yaho insanlar sehit verdidile ülkeleri adina sizler ülke sevgisi olmayan insanlari sokacaksiniz oralar ayip ne diyeyim cahil hirsiz yöneticiler sizi

 16. ben 17 senedir Rüzgarlıbahçe!de oturuyorum ve bu yıkım korkusunu yaşamaktan bıktım milliemlak her sene ödeme yapmamız için bize belli bir miktar ücret yatırmamız halinde arsalarımızın bize ait olacağını söylüyor ama nerdeee ücretleri ödedik ama ……. hala bi icraat yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir