İstinaf Mahkemesi de,  “Numune Hastanesi taşınmaz kültür varlığıdır, korunmalı” dedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Bilkent Şehir Hastanesi’nin yapılması üzerine yıkım tehdidi altında olan kent merkezindeki tarihi hastane yapılarının tescil edilmesi için mücadeleyi sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet döneminin simgesel sağlık yapılarından olan tehdit altındaki Ankara Numune Hastanesi’nin işlevini koruyarak tescil edilmesi için Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu’na başvurmuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara 2 Nolu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, “Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 21.05.2019 tarih ve 3754 sayılı kararı ile 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine gerek olmadığına” ilişkin karar vermişti. Kararı yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, söz konusu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara 15. İdare Mahkemesi, Ankara 2 Nolu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün ‘Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 21.05.2019 tarih ve 3754 sayılı kararı ile 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine gerek olmadığına’ ilişkin kararı iptal etmiş, Kültür Bakanlığı ise iptal kararına itiraz ederek konuyu üst mahkemeye taşımıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, bakanlığın istinaf başvurusunu reddetti ve Numune Hastanesi kesin olarak kurtuldu

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu kararı şu ifadelerle değerlendirdi:

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bu kararla sadece Ankara’da yaşayanlar için değil, Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen hastalar için de bir hafıza mekânı olan Numune Hastanesi korunacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak. Mahkeme iptal gerekçesinde, ‘Ankara ili, Altındağ ilçesi 4741 ada 1 parselde bulunan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapılış dönemi olan Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarını yansıtan bir yapı olması, dönemin mimari özelliklerini taşıması, korunması gerekli kültür varlıklarının yoğun olduğu bir dokuya cephe vermesi, çevresinde Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi ve Ankara Lisesi gibi tescilli yapılar bulunması sebebiyle her türlü uygulama öncesi Koruma Kurulundan izin alınması gerektiği ve Ankara için toplumsal hafızada anı değeri taşıdığı hususları birlikte düşünüldüğünde taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek korunması ve yaşatılması gerektiği kanaatine varılmış olup aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir’ diyerek, haklılığımızı ve Numune Hastanesi’nin Başkent için önemini gözler önüne sermişti. Üst mahkeme de verilen kararın  doğruluğunu katmerlemiş oldu. Nitelikli sağlık hizmeti verilmesi ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için mücadeleye devam edeceğiz.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: www.mimarlarodasiankara.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir