Atatürk Orman Çiftliği’nde, 2015 yılında açılan Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışının ihlalinin tespiti ve müdahalenin meni davasında, Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava görülürken bir anda 4.duruşmada davayı reddetmiş, bu mahkeme kararı Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay’ın temyiz başvurusunu reddetmesi üzerine mahkemenin red kararı kesinleşti ve Anayasa Mahkemesine başvurduk. 46 müdahilin ve meslek odalarının da bulunduğu davada, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, nihai mahkeme kararının, adil yargılanma hakkını, mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

 

 

 

 

 

 

Dava süreçlerine ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışına aykırı yapılan iş ve işlemler, iktidarın siyasal baskısıyla hukuksuzluğun ve rejimle hesaplaşmanın göstergesi haline geldi. Atatürk’ün ölümünden sonra 1938 yılından itibaren şartlı bağış ve vasiyete aykırı olarak AOÇ alanlarının talan süreci, kanun çıkarma, devir, kiralama yöntemleri ile başladı ve günümüze kadar devam etti. AKP iktidarı döneminde Cumhuriyetle hesaplaşmanın zirve mekânı olarak tarumar edildi. Bugün toprak bütünlüğünün %50’sini kaybeden Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine uygun hale getirilmesi için hukuksal mücadeleyi bırakmıyoruz. Kararı Anayasa Mahkemesine taşıdık” dedi.

 

 

 


Bize emanet edilmiş AOÇ topraklarını koruyacağız

 

 

 

Candan, bugüne gelinen süreci şöyle özetledi:

 

 

“2015 yılında Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışının ihlalinin tespiti ve müdahalenin meni davası açmıştık ve davada 46 müdahil olmuştu. Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava görülürken bir anda 4.duruşmada davayı reddetti. Mahkeme, 4.duruşmada kişilerin müdahillik talepleri de kabul edilmişken, ‘Atatürk’ün şartlı bağışını hepimizin koruması gerekir, ama davayı reddediyorum dedi” Mahkemenin red kararına karşı Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunuldu. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nde duruşması sırasındaki savunmalarda “Kaçak Saray” söylemine mahkeme heyeti, olayı  ‘politize etmeyin’ diyerek yaklaşımını ortaya koydu. Oysa Cumhuriyetin özgürlükçü değerlerinin kurucu mekânı, kentsel tarım, üretim, eğitim ve paylaşım alanı olan Atatürk Orman Çiftliği’nin kendisi ve kuruluşu politikti.  Yargıtay’da davayı reddetti bunun üzerine, nihai mahkeme kararının adil yargılanma hakkın ve mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Oradan alınacak sonuca göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci başlayabilir.”

 

 

 

 

Kaynak : Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir