Maltepe otoparkı mahkemeden döndüMaltepe Pazarı’nı yıkan ve İller Bankası’yla yaptığı protokol gereği, yeraltı çarşısı ve otopark yapmayı planlayan Çankaya Belediyesi, yargı engeline takıldı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, eski Maltepe pazarının bulunduğu yere yaptırılan inşaata kat çıkılmasına imkan veren ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Çankaya Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurdu.

Eski Maltepe pazarının bulunduğu alanla ilgili imar planı değişiklikleri, Ahmet İnci adlı vatandaş tarafından yargıya taşındı.

İnci, Ankara 6. İdare Mahkemesinde açtığı davada, söz konusu alana yapılan inşaatın ruhsatının iptaline ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak, inşaatın hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı ve ruhsat verilmesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

ZEMİN ÜZERİNDE YAPILAŞMA

Kararda, Çankaya Belediye Meclisinin 19 Kasım 2004 tarihinde kabul ettiği 1/1000 ölçekli imar planının, zemin üzerinde yapılaşmaya izin vermediğine dikkat çekildi. İmar planında, 7 Aralık 2005 tarihinde yapılan değişiklikle “zemin altındaki kullanımların arazinin doğal dokusundan dolayı açığa çıkacak kısımlarının saçak seviyesini kabule, Büyükşehir Belediyesinin uygun görüşüyle imar müdürlüğü yetkilidir” hükmünün getirildiği belirtilen kararda, bu değişikliğin zemin üzerine yapılaşmaya olanak sağladığı kaydedildi.

TELAFİSİ İMKANSIZ

Kararda, “söz konusu değişiklik sonucu parselin yeşil alan sistemi içinde korunması yönündeki yaklaşımlardan vazgeçilmesinin şehircilik ilkeleri açısından olumsuz yaklaşım olduğu ve daha önceki plan notuna aykırı olduğu” vurgulandı. Bu nedenle, imar planı notunda değişiklik yapılmasına ilişkin Belediye Meclisi kararının yürütmesini durduran Ankara 6. İdare Mahkemesi, söz konusu plan notu değişikliği uyarınca verilen inşaat ruhsatının da hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, yürütmeyi durdurma gerekçesinde ayrıca, inşaatın sürmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğine işaret etti.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karaduman da Çankaya Belediyesince hazırlanan ve başlangıçta eski Maltepe pazarının yüzeyine park, yer altına otopark ve çarşı yapılmasını öngören projenin dahi çevreyle uyumsuz, yapılaşma açısından kente yük getiren bir çalışma olduğunu söyledi. Buna rağmen, projenin daha sonra katlı yapıya dönüştürülmesinin şehircilik ilkelerini hiçe saymak anlamına geldiğini dile getiren Karaduman, Çankaya Belediyesinin uygulamayla kamu yararına aykırı davrandığını savundu.

Karaduman, İdare Mahkemesi tarafından, yürütmeyi durdurma kararı verilmesini şehircilik ilkeleri açısından son derece olumlu bulduklarını vurguladı.

Kaynak: Hürriyet Ankara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir