İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması 12 Kasım Perşembe günü başlayacak. Fuar, İzmir’in ev sahipliğinde yapılacak.

 

 

 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası kentte yaşamı normale döndürme çalışmalarını sürdürürken, Fuar İzmir’in ev sahipliği yapacağı İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması 12 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 13 Kasım Cuma günü yapılacak oturumlarla tamamlanacak.

 

 

 

Türkiye’nin deprem ve afetler konusunda önde gelen isimleri söz alacak. Buluşmanın birinci günü bilim insanlarının görüş ve önerileri dinlenecek. İkinci günü ise katılımcılar ile yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek, sorunlar, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik projeler değerlendirilecek.

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması’nın açılış sunumlarını Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu yapacak. Ardından “İzmir’in Depremselliği, Deprem Üreten Faylar ve Tsunami” başlıklı oturumda ise Prof. Dr. Erdin Bozkurt ve Prof. Dr. Bora Rojay “Ege Bölgesinin Depremselliği ve Deprem Üreten Faylar”, Dr. Doğan Kalafat “30 Ekim 2020 Ege Denizi Depremi ve Bölgenin Sismolojik Özellikleri”, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner “30 Ekim 2020 Tsunami Saha Araştırmaları ve Modellemesi” konulu sunumlarını paylaşacak.

 

 

 

Yine ilk gün oturumları kapsamında “İzmir’in Yapılaşmasında Zemin Koşulları, Zemin Yapı Etkileşimi” ele alınacak konu başlıkları arasında yer alacak. Bu oturumda da Prof. Dr. Kuvvet Atakan, “İzmir’de Deprem Tehlikesi, Zemin Sorunları ve Deprem Riski”, Prof. Dr. Nihat Sinan Işık “Depremlerde Zeminlerin Davranışları”, Doç. Dr. Alper Sezer “Sismik Etkiler Altında İzmir: Geoteknik Özelliklerinin Yapı Davranışına Etkisi”, Doç. Dr. Osman Uyanık “Yer Özelliklerinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi” başlıkları altında birer sunum yapacak.

 

 

 

İlk gün öğleden sonra “Dayanıklı Yapılar, İzmir’de Yapı Güvenliği ve Yapı Stoğu başlıklı oturumda Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu “İzmir’de Yüksek Binaların Deprem Güvenliği”, Prof. Dr. Erdem Canbay “Dayanıklı Yapılar ve İyileştirme”, Prof. Dr. Ahmet Yakut “Betonarme Binaların Deprem Performansını Etkileyen Genel Özellikler”, Doç. Dr. Cemalettin Dönmez “Mevcut Yapı Stoğuna En Hızlı Müdahaleyi Nasıl Yapabiliriz?” başlıkları altında bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.

 

 

 

“Mekansal Planlama ve Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm” başlıklı bir sonraki oturumda sunum yapacak uzmanlar ve konu başlıkları ise şöyle olacak:

 

 

 

Prof. Dr. Handan Türkoğlu – “Mekansal Planlama ve Afet Risklerinin Azaltılması”, Prof. Dr. Murat Balamir – “Risk Yönetimi Uygulamaları ve Kentsel Toplu Yenileme”, Doç. Dr. Binali Tercan – “Afet Yönetiminde İskan Politikaları, Planlama Süreci ve Kentsel Dönüşüm Uygulama Sorunları”, Doç. Dr. Semahat Özdemir – “İzmir Planlarında Risk Azaltmaya Dönük Öncelikli Eylem Alanlarının Belirlenmesinin Gerekliliği Üzerine”.

 

 

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi: Koordinasyon, Eğitim, İlk Yardım ve Sağlık, Arama-Kurtarma, Geçici İskan, Hasar Tespiti, Ulaşım, İletişim başlıklı oturumda ilk olarak “Afet Yönetimi” konusunda Okşen Mersin Atikbay bir konuşacak. Dr. MauricioMoralesBeltran ise “30 Ekim Depremine ait Uluslararası Yapısal Ön Gözleme Keşifleri” sunumunu yapacak. Doç. Dr. Ninel Alver “Hızlı ve güvenilir hasar tespiti için tahribatsız muayene yöntemleri”, Dr. Ülkümen Rodoplu “Kişisel Eylem Planı, İlkyardım, Kurum Afet Planı”, Dr. Turhan Sofuoğlu “Afetlerde Acil Müdahale Yönetimi” başlıkları altında birer sunum yapacak. Günün son oturumunda ise depremin toplumsal ve psikolojik boyutları ele alınacak. Prof. Dr. Melek Göregenli “Depremin Toplumsal ve Psikolojik Sonuçları”, Psikolog Dünya Polat “Krize Psikolojik Müdahale” başlıklı sunumlarıyla katılımcılara hitap edecek.

 

 

 

13 Kasım Cuma günü yapılacak yuvarlak masa toplantıları ile “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşmaları” tamamlanacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : Birgün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir