TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda imar düzenlemesi başta olmak üzere çok sayıda konuda eleştiride bulunan TMMOB ve bağlı oda yetkilileri, felaketlerin, bilim ve tekniğe aykırı yapılaşma nedeniyle yaşandığını kaydetti. AKP’li milletvekilleri ise uzmanların eleştirilerine tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu’nda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile bağlı odalarının temsilcileri, afetlere karşı yapılması gerekenleri anlattı. Uzmanlar, iktidarın denetimsiz ve mevzuata aykırı yapılaşmaya imkan tanıdığını ifade ederek bu durumun düzeltilmesini istedi.

 

Komisyona, ‘uzman dinleme’ konusunda eleştirilerde bulunan TMMOB Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Selçuk Uluata, “Deprem gibi çok boyutlu etkileri olan bir konuda öncelikle yapı tasarım, üretim ve denetim süreçlerinde görev alan odalarımız olmak üzere, TMMOB’ye bağlı tüm meslek odalarının görüş ve değerlendirmelerinin alınması gerekmektedir. Komisyonunuza davet edilen odalarımıza baktığımızda bu hususun gözetilmediği görülmektedir” dedi.

 

 

ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINMADI

 

TMMOB’nin, deprem ve diğer afetler konusunda mesleki birikimlerini kullanarak birçok kurumla işbirliği içerisinde çok sayıda rapor hazırladığını vurgulayan Uluata, “Ne yazık ki önerilerimiz yeterince dikkate alınmamıştır. Bilime ve tekniğe aykırı olarak atılan her adım ülkemize birer toplumsal felaket olarak geri dönmüştür. Yaşanan depremlerde yıkılan binalar ve kaybettiğimiz canların yıllardır planlı kentleşme, yapı güvenliği, imar affı, risk planlaması gibi konulardaki çalışmalarımızın göz ardı edilmesinin bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz” diye konuştu.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali İpek de AKP’nin hatalı uygulamalarını eleştirdi. İmar Affı’na işaret eden İpek, “Yerleşim yerlerinin yaklaşık yüzde 66’sı birinci ve ikinci derece deprem kuşağında olan ülkemizde, devlet eliyle ciddi tedbirler alınması gerekirken tam tersiyle yapıların depreme dayanıklılığı gözetilmeksizin imar afları ile kaçak yapılar bir nevi aklanmış ve sorumluluk vatandaşa yüklenmiştir” dedi. İpek ayrıca, “İmar affından yararlanan tüm yapıların depreme dayanıklılığı kamu tarafından kontrol edilmeli, yeterli şartları sağlamayan yapıların yapı kayıt belgeleri iptal edilmeli, bu yapılar yıkılmalı, vatandaştan toplanan paralar iade edilmeli ve vatandaşın barınma hakkı noktasında da devlet tarafından bir garanti sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

 

OKULLARIN DURUMU BİLİNMİYOR

 

Komisyonda görüşlerini açıklayan İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç ise İstanbul’daki okulların depreme karşı dayanıklılığı üzerinden örnekler sundu. Yüzgeç, “İstanbul’da, 3 bin 647’si devlet, 3 bin 790’ı özel olmak üzere toplam 7 bin 437 okul bulunmakta. 375 okul yıkılıp yeniden yapıldı, 878 okulsa güçlendirilerek toplam bin 253 okul binası güvenli hale getirildi. Gerisi hakkında bilgimiz yok ama esas önemli ve korkutucu olan şey devlet binalarının, devlet okullarının haricindeki özel okulların durumudur” dedi.

 

YERDEN YERE VURDUNUZ

 

TMMOB ve bağlı oda yöneticilerinin eleştirileri, AKP’li komisyon başkanı ile milletvekillerini rahatsız etti. Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu, “İmar Kanunu’ndan, yapı denetimine kadar yapılmış ne varsa yerden yere vurdunuz. Sizin bu yaklaşımınızı davet ettiğimiz hiçbir kurum ya da kuruluş temsilcisinden duymadık” dedi.

 

AKP’li Mustafa Demir ise uzmanların ‘İmar affından yararlanan ama dayanıksız olan binalar yıkılsın, bedelleri vatandaşa ödensin’ talebine tepki gösterdi. Demir, “Nasıl bir şey bu? Bu nasıl bir talep? Ne kadar gerçekleşebilir? Yani bu rüyada bile görülemez bir şey. Şimdi, biz burada bu toplantıları niçin yapıyoruz? Bir sıkıntımız var, bu ülke sıkıntısı, bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bunun için makul, mantıklı, izah edilebilir, kabul edilebilir, muhataplarımız tarafından da onaylanabilir bir çözüm arayışı içerisindeyiz. Bu yapılamaz” diye konuştu.

 

 

 

 

Kaynak : Birgün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir