Şaraksel Elektrik Üretim ve Dağıtım Sanayi A.Ş’nin, Hemsin Deresi üzerinde Dikmen Regülatörleri ve 10.5 MW kurulu gücünde hidroelektrik santralı yapmak için 12 Temmuz’da Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ‘Çevre Etki Değerlendirme raporu gerekli değildir’ kararı almasından sonra başlayan hukuki süreçte ibre şimdilik Hemşinlilerden yana. Bakanlığın ÇED raporu gerekli değildir kararından sonra Trabzon İdare Mahkemesi’ne ÇED kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açan Çamhhemşinliler mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkınca şimdilik yaşadıkları çevreyi kurtarmış oldular.

Davacıların avukatı Erol Özcan, “Mahkeme, Dikmen regülatörü projesinde balık geçişlerinin nasıl yapılacağının belirlenmemesi, deredeki yaşama ve üreme alanlarının sürekliliğinin gerekiyor olması, geri kazanımın mümkün olmayan atıkların nasıl bertaraf edileceğinin belli olmaması gibi gerekçelerle bu kararı aldı” dedi.

ALTERNATİF ENERJİYE DÖNÜLMELİ

Elektrik, alternatif üretim biçimleriyle elde edilebileceğini ancak Fırtına ve Hemsin Vadisi’nin, Fındıklı Dereleri’nin ya da Doğu Karadeniz’in vadilerinin tekrar üretilemeyeceğini vurgulayan Özcan şunları kaydetti:

“Hemsin Vadisi’ne 10.5 mw kurulu gücünde regülatör kurulması için çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin esaslarına uyulmadığı gerekçesiyle Çamlıhemşin-Hemşin Vakfı, Çamlıtepe Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşinliler Kültür Geliştirme ve Doğal Çevreyi Koruma Derneği

üyeleri ile Hemşinli 105 kişi adına avukat Fevziye Çetinel yürütmeyi durdurma talepli dava açmışlardı. Uygulamada hukuka ve mevzuata uyarlılık bulunmadığına kanaat getirilen mahkemede, dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi.”

Elektrik üretimi için çevreye, doğaya, insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar verecek projelerin artık Türkiye’nin gündeminden çıkması gerektiğini vurgulayan Özcan, “Doğaya yapılacak müdahalelere doğanın cevabının çok sert olduğu göz ardı edilmemelidir. Enerji üretiminde ülkemiz akarsularının sadece bir kısmı değerlendirilirken doğa güzellikleri, faunası, florası, sucul yaşamı ile Doğu Karadeniz’in dereleri feda edilemez. Önce Fırtına Vadisi’nde şimdi Hemsin Vadisi’nde, İkiz-dere’de elektrik santrali yapmanın faydasından çok zararı olduğu artık kesinleşen yargı kararlarıyla ortadayken hala buralarda santraller yapmaya kalkışmak ülkemize zarar vermekten başka bir şey değildir” diye konuştu.

Özcan, bakanlık yetkililerini, yöre halkının hassasiyetlerini dikkate almaya, yöreye zararlı hiçbir projeyi onaylamamaya çağırdı.

Kaynak: Birgün

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir