Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, içinde kongre merkezi, marina, 5 yıldızlı oteller, iş ve eğlence merkezleri ile 7 gökdelenin yer alacağı Haydarpaşa Dönüşüm Projesi’nin hayata geçirilmesi için, Dünya tarih, kültür ve endüstri mirası kabul edilen Haydarpaşa Gar ve çevresindeki sit kararının kaldırılmasını istiyor. İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma (KTVK) Bölge Kurulu’nun verdiği 3 ayrı sit kararının iptali için İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvuran TCDD, Haydarpaşa Dönüşüm Projesi doğrultusunda Alman Dress-Summer firmasıyla yapılan anlaşmanın, Haydarpaşa Gar, liman ve geri sahasının, kentsel ve tarihi sit alanı ilan edilmesi nedeniyle fesih edildiğini ileri sürdü. Oysa Kurul, 21 Haziran 2006 tarihinde, ‘Koruma amaçlı imar planı hazırlanıncaya kadar bu alanlarda hiçbir şekilde yeni yapılaşmaya gidilmemesi gerektiği’ yönünde karara vararak bu konudaki tartışmalara son noktayı koymuştu. Kurul kararı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin koruma amaçlı imar planı hazırlaması beklenirken TCDD, idare mahkemesine verdiği dilekçede, “Bu alanda imar planı yapma, değiştirme, resmen onaylama ve her türlü ruhsat verme yetkisi, Bayındırlık ve İskan Ba-kanlığı’ndadır” dedi. TCDD’nin, Kültür ve Turizm Bakanlı-ğı’na izafeten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 5 Nolu KTVK Bölge Kurulu’na karşı açtığı davaya, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük-kent Şubesi de müdahil oldu. Dava, İstanbul 1 Nolu İdare Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

“Yasal olmayan işe kılıf arıyorlar”
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Eyüp Muhçu, “İBB ile TCDD arasında bu konuda yapılan protokolde, ‘İBB plan yapacak, bu plan TCDD’nin istediği gibiyse yasallık kazanacak, istemediği gibiyse yasallık kazamayacak’ şeklinde garip bir madde var. İBB, TCDD’nin istediği sipariş planı, sit engeli nedeniyle yapamıyor. Bu nedenle de sit kararını kaldırıp yasal olmayan işlemlerini yasallaştırmak istiyorlar. Kurul kararına rağmen şu anda Haydarpaşa’nın üçüncü katında inşaat çalışması yapılıyor bu yasal değil. Ayrıca İstanbul’un siluetini etkileyen miraslarının korunması konusunda Dünya Mimarlık Kongresi’nde alınan kararlar var” dedi.

Haydarpaşa’yı satma operasyonu
Haydarpaşa Dönüşüm Projesi çalışmaları 2004’te başladı. Harem-Kadıköy arasındaki sahil şeridini kapsayan alanda 340 bin metrekarelik deniz alanının doldurulması, 1 milyon metrekarelik araziye turizm kompleksi inşa edilmesi, iş ve ticaret alanına dönüşecek bu bölge içinde yat limanı, yat kulübü, cruies gemi limanı, 5 yıldızlı oteller, kongre merkezi, fuar alanları, ticaret alanları, alışveriş merkezleri, ofisler, konutlar inşa edilmesi planlanıyordu. TCDD projeyle birlikte yıllık 150-200 milyon dolar kira geliri bekliyor. Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi, kültür mirasının talan edileceği, vatandaşın denizle irtibatının kesileceği gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor.

Kaynak: Birgün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir