Güneydoğu’da yaşanan kuraklık nedeniyle hububat ve bakliyat ekili alanların yüzde 90’ı olumsuz etkilenirken, 15 milyon dekar alandaki ürünler büyük zarar gördü. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, kuraklık nedeniyle bölge ekonomisinin büsbütün dibe vurduğunu ileri sürerek, “Yoksullukla karşı karşıya kalacak olan kırsal nüfusun batı illerine yeni bir göç dalgası başlatabileceğinden endişe etmekteyiz” dedi.

Güneydoğu’da yaşanan kuraklıkla ilgili olarak Mardin, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Siirt, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları ve Esnaf Sanatkarlar Odaları olmak üzere 21 odanın başkanları Diyarbakır Ziraat Odası’nda biraraya geldi. Odaların yaşanan kuraklıkla ilgili hazırladığı raporu Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu okudu. Ebedinoğlu, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere bölgenin tamamını etkilen kuraklığın hububat-bakliyat ekili arazilerin yaklaşık yüzde 90’ını yok ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Tarım İl Müdürlükleri’ne bağlı uzmanların iki hafta önce yaptıkları ilk tespitlere göre Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 3 milyon, Mardin ve Adıyaman’da 1.3’er milyon dekar alanda hasar oluşmuştur. Batman, Siirt, Şırnak ve Gaziantep ile birlikte bölge genelinde 15 milyon dekar hububat ve bakliyat ekili alan zarar görmüştür. Bu kuraklık sadece buğday, arpa ve mercimek gibi bölgede ezici oranda tarımı yapılan hububat ve bakliyat ürünlerini yok etmekle kalmamış, aynı zamanda meraları da etkileyerek hayvancılık sektörüne de darbe vurmuştur. Çiftçilerimiz otlatma imkanı bulmadıkları için hayvanlarını satmaya başlamışlardır.”

Batı illerine göç artabilir

Ebedinoğlu, bölgede yaşana kuraklığın zaten pamuk ipliğine bağlı olan bölge ekonomisinin büsbütün dibe vurmasına neden olacak sonuçlar doğurduğunu söyledi. Ebedinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun doğrudan bir sonucu olarak yoksulluk, belki de açlıkla karşı karşıya kalacak kırsal nüfusun batı illerine yeni bir göç dalgası başlatabileceğinden endişe etmekteyiz. Kuşkusuz böylesi bir gelişme beraberinde bedeli çok ağır ve çözülmesi uzun yıllar sürecek sosyal soruna da yol açacaktır. Bölgemizdeki çiftçilerimizin, esnaf ve tüccarlara olan borçlarını hasat dönemin olan Ağustos ayında ödemeleri gerekmektedir. Bu yıl yaşanan bu kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz bu borçlarını Ağustos ayında ödeyemeyecektir. Bu durum, sadece kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizi değil, esnaf ve tüccarlarımızı da ciddi anlamda etkileyecektir.”

Afet bölgesi ilan edilmeli

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, Hükümetin konunun hassasiyetini gözönünde bulundurarak biran önce tedbirler alınması gerektiği belirtti. Ebedinoğlu, bölgede alınması gereken önlemleri şöyle anlattı:

“Kuraklık yaşanan bölgeler ‘afet bölgesi’ ilan edilmeli. Ziraat Odalarımızın da içinde yeral aldığı hasar tespit komisyonları oluşturulmalıdır. Çiftçilerimizin zararları ürün bazında tespit edilerek, tüm üreticilerimizin zararları en kısa zamanda karşılanmalıdır. Çiftçilerimizin kamu ve özel bankalara olan kredi borçları ertelenmelidir. 2007 ve 2008 yılında kredi borcunu ödeyemeyen tüm üreticilerin kredi borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Bölge esnaf ve tüccarlarına faizsiz kredi imkanı sağlanmalıdır. Kuraklık da dikkate alınarak elektrik sorunu çözülmelidir. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde yayınlanan 2008/19 nolu ‘Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi tebliği’nin öngördüğü sulama sistemleriyle ilgili desteklerden bölge çiftçisinin etkin bir biçimde faydalanabilmesi için kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır.”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da, GAP’ın tamamlanamaması nedeniyle bu sorunların ortaya çıktığını, Diyarbakır Silvan barajının tamamlanması halinde kuraklığın yaşanmayacağını söyledi.

Kaynak: Radikal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir