İzmir’de meydana gelen depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. Raporda Deprem Bilim Kurulu oluşturulması ve Fay Yasası’nın çıkarılması önerildi.

 

 

 

 

 

İzmir’de meydana gelen depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. Alsancak’taki DEÜ Rektörlük binasında düzenlenen ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandalcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ölçeğinde olası yıkıcı bir depremden en az hasarla çıkmak için yapılması gereken çalışmalar ve öneriler sıralandı. Bunlar arasında; Batı Anadolu’daki şehirlerin deprem senaryolarına dayalı Deprem Master Planlarının yapılması, Fay Yasası’nın hazırlanması ve Deprem Bilim Kurulu’nun oluşturulması gibi başlıklar yer aldı.

 

 

 

DEPREM BİLİNCİ VURGUSU

 

 

 

Depreme ilişkin bulguları paylaşan ve rapordaki önerileri aktaran DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise toplumsal bilincin önemine dikkat çekerek, “Toplum olarak deprem konusunda bilinçli davranmamız şart. Bu yüzden de bilimsel veriler ışığında gerekli çalışmaları yapmamız; deprem olmadan önce depremin zararlarını azaltmaya yönelik önlemleri almamız gerekiyor. Bu bağlamda çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca doğayı tanımaları ve anlamalarına yönelik dersler görmeleri; şehirlerin yerleşime uygunluk değerlendirmelerinin yerbilimsel veriler ışığında düzenlenmesi; belediye ve yerel yönetimler gibi uygulayıcı kurumlarda deprem araştırmalarında uzman jeoloji ve jeofizik mühendislerini istihdam edilmesi hayati derecede önem taşıyor” dedi. Toplantıda ayrıca DAUM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Özden, DEÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Utku ve DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Özgür Özçelik ise raporla ilgili teknik açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

ÖNERİLER SIRALANDI

 

 

 

Raporda yer alan öneriler ise özetle şu şekilde sıralandı: Uluslararası ölçekte bir fay yasasının hazırlanması, hendek tabanlı paleosismoloji çalışmalarına ağırlık verilmesi, Türkiye’deki güncel kabuk deformasyonlarının diri fay ölçeğinde sürekli izlenebilmesi için jeodezi çalışmalarına dayalı GPS istasyonlarının sayısının arttırılması, deniz altındaki diri fayların haritalanması, büyükşehir belediyelerinde Jeoloji Dairesi Başkanlığının kurulması, Türkiye Jeolojik Araştırmalar Kurumu (TÜRKJAK) adı altında yapılanmaya gidilmesi, Deprem Bilim Kurulu kurulması, Deprem Master Planlarının ilgili kurum ve halkın katılımıyla hazırlanması.

 

 

 

Rapor şu isimler tarafından hazırlandı: DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Araş. Gör. Dr. Mustafa Softa, Öğr. Gör. Semih Eski, Araş. Gör. Çiğdem Tepe; DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Prof. Dr. Mustafa Akgün, Prof. Dr. Oya Pamukçu, Doç. Dr. Ayça Çırmık, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Utku, Öğr. Gör. Özkan Cevdet Özdağ; DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Prof. Dr. Gürkan Özden, Prof. Dr. Özgür Özçelik ve Doğa Altun Evlek (YL öğrencisi); Olympia, (W.A. USA)’den Sismolog Dr. Recep Çakır; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su Kaynakları Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Prof. Dr. Alper Baba ve Öğr. Gör. Dr. Taygun Uzelli; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar.

 

 

 

 

Kaynak : Birgün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir