Danıştay kararında, 3573 sayılı kanunla, zeytinlik sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacağı da hatırlatıldı ve “Bu hususun da göz ardı edilmesinde hukuki isabet görülmemiştir” denildi.

dnsty.jpgDanıştay 8. Dairesi, Kaz dağlarında altın arayan Koza Altın Madencilik Şirketi’nin maden işletme ruhsatının iptal istemini reddeden Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Danıştay, “siyanür liçi yöntemiyle altın madeni işletmeciliğinin Anayasal hak ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına aykırı olduğu, çevreye yaşama ve doğaya zarar verdiği” iddiasıyla yaptığı temyiz incelemesini tamamladı. Danıştay 8. Dairesi üyeleri oybirliğiyle, “maden (altın gümüş) işletme ruhsatında mevzuata aykırılık bulunmadığı”na karar veren idare mahkemesinin eksik inceleme yaptığını belirterek, kararı bozdu. Bozma kararı yeniden aynı mahkemeye gönderildi.

İNCELEME ŞART

Yerel mahkeme, ilk kararında direnirse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gelecek. Dairenin kararında, Kaz Dağları’nın Milli Park olduğu hatırlatıldıktan sonra şöyle denildi: “Davaya konu maden arama ruhsatları ile Maden İşletme (altın gümüş) ruhsatının bulunduğu taşınmazların milli park alanı içinde kalıp kalmadığının araştırılması, uyuşmazlığa konu alan milli park alanı içerisinde kalıyor ise buna göre inceleme yapılması gerekmekte iken, söz konusu araştırma yapılmaksızın karar verildiği görülmektedir.”

KİMYEVİ ATIK OLMAZ

Kararda ayrıca 3573 sayılı Zeytinciliğin ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a göre zeytinlik sahalarına en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacağının hükme bağlandığı hatırlatılarak, “Dava konusu ruhsatların bulunduğu taşınmazlarda 3573 sayılı kanuna aykırı olarak toz, duman emisyonu bulunduğunun yargı kararı ile saptanması karşısında bu hususun da göz ardı edilmesinde hukuki isabet görülmemiştir” ifadesine yer verildi.

Kaynak: Hürriyet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir