Sultan 2. Bayezid’in 1481 yılında kurduğu ‘Galata Sarayı’ binasının duvarları üzerinde çelik Amerikan evi yükseliyor. Yasalara göre lisenin bulunduğu bölge SİT alanı, okulun bahçesi Hazine’ye ait ve binası tarihi eser

Aynı noktada daha önce de bina yapılmaya çalışılmış, belediye ve kaymakamlık buna engel olmuştu. Çelik yapının, Galatasaray Lisesi eski mezunları tarafından “lokal” olarak tasarlandığı öne sürülürken, çevre sakinleri, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın olaya el koymasını istiyorlar.
Osmanlı’nın son döneminde de ‘Mektebi Sultani’ diye anılan Galatasaray Lisesi’nin duvarına, 1. Derece SİT Alanı, Tarihi Eser ve Taşınmaz Kültür Varlığı olmasına rağmen ‘gecekondu’ yapıldı. Amerikan tarzı 2,5 katlı çelik yapıya, Koruma Kurulu tarafından hangi gerekçeyle izin verildiği açıklanınca, İstanbul’daki tarihi yapıların üzerine aynı şekilde inşaat yapılması mümkün olacak.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya hazırlanırken, 1481 yılında Sultan II. Beyazıd tarafından Galata Sarayı adıyla ‘Enderun’ olarak kurululan ve bugün Birinci Derece SİT Alanı, Korunmaya Alınmış Tarihi Eser ve Taşınmaz Kültür Varlığı konumundaki Galatasaray Lisesi’nin çift sıra duvarı arasına Amerikan tarzı 2,5 katlı bina yapmayı başardı. Eylül 2006’da okul duvarının üzerinde inşaata başlandığını gören komşu binalarda oturanlar Beyoğlu Belediyesi’ne şikayette bulundular. Beyoğlu Kaymakamlığı da durumdan haberdar edildi. Belediye ve kaymakamlık, bölgenin SİT alanı olduğu, iki duvarın arasının da Hazine arazisi hükmünde bulunduğunu vurgulayarak buraya inşaat yapılamayacağını belirterek, vatandaşlara gereğinin yapılacağı bilgisini verdi.

ZABITA GELİNCE DURDURULDU

İnşaat alanına gelen belediye görevlileri, beton döküldüğünü ve demir uçları açıkta kalacak şekilde bina yapımına hazır hale getirildiğini belirlediler. İnşaatta çalışanlar işi yaptıranın ismini vermezken, izin belgesi de gösteremediler. Belediye görevlilerinin tutanakla durumu tespit etmesinin ardından inşaat bu kez “gece çalışmasıyla” bir süre daha devam ettirilerek durduruldu. Aradan geçen 7 aylık sürede çalışma yapılmayan alanda bu kez, daha önce dökülen beton üzerine çelik yapı yükselmeye başladı. Komşu binalardan gelen itiraz üzerine bu kez Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, “Koruma Kurulu ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gerekli iznin alındığına dair belgeler ulaştığını” belirterek, bundan sonra yetkinin kendilerinde olmadığını öne sürdü. Yetkililer, Hazine arazisine yapılan inşaat üzerinde neden yetkileri olmadığı yönündeki sorulara ise cevap vermediler.

KORUMA KURULU NEYİ KORUYOR

İstanbul 2 No’lu Anıtlar Kurulu’nun, Galatasaray Lisesi’nin içine yapı yapılmasına hangi gerekçeyle izin verdiği ise açıklanmadı. Kurul yetkilileri, konuyla ilgili sorulara cevap vermezken, okul yönetimi, “yasal olarak izin alınmış bir çalışma başlattık. Burası kafe olacak” açıklamasını yaptı.

Tarihi okul 1481’de kuruldu

Bugünkü adıyla Galatasaray tarihte ilk kez 1481 yılında Sultan II. Beyazıd tarafından Galata Sarayı adıyla bir Enderun okulu olarak kuruldu. Amaç, devletin çeşitli yönetim kademelerine memur yetiştirmekti. Günümüze kadar adını, geleneksel yapısını ve işlevini sürdüren tek eğitim kurumu Galata Saray’dır. 1838’de mevcut bina yeniden inşa edilmiş ve Galata

Sarayı, Tıbbiye-i Şahane’ye dönüştürülmüştü. 1874 yılında Sultan Abdülaziz’in iradesiyle Mekteb-i Aliye-i Sultaniye adı altında toplanan ve Galatasaray Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendisliği Mektebi ve Edebi Mektebi’nden oluşan üç tane yüksekokul açılmıştır. Mekteb-i Hukuk, günümüzün hukuk Batı’daki emsalleri gibi öğretim veren bir okul olmuştur.

Kaynak: Yeni Şafak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir