’30 Yıl Sonra Dünyada Içecek Su Kıtlığı Yaşanacak…!’ Bu başlığı ben değil Birleşmiş Milletler koyuyor.Ben olsaydım şu başlığı atardım: ‘Bu garip Dünyamızda bazıları çok yemekten ölürken bazıları da yemek bulamamaktan ölüyor.’
Stockholm’de 1972’de ilk Çevre Zirvesi’nden bu yana son 30 seneyi değerlendiren 450 sayfalık BM Global Çevre Raporu, 1100 bilim adamı tarafından hazırlandı. 5 yıl önce yayınlandı. Rapora göre ‘önce piyasalar’ anlayışı değişmediği takdirde yol, enerji hatları, havaalanları ve diğer altyapıların inşasındaki artış doğal yaşam alanlarını yok edecektir. Özellikle yerleşimin yoğun olduğu kıyı alanlarındaki canlı türlerinin ise yarıya yakını yok olacaktır. Önlem alınmadığı takdirde doğal alanların yüzde 70’i bozulacaktır. Bu süreç Küresel Isınma Sendromu ile daha da hızlanacaktır..
Biz kuraklıkla şimdiden aşina olduk. Büyük şehirlerimizde su sıkıntısı başladı.

Bakın rapor neler demişti:

Kıtlık ve Felaket Çağı..

• Kuşların yüzde 12’si yani 1183 tür, memelilerin dörtte biri, 1130 tür yokolma tehdidi altındadır.
• Dünya balık stoğunun üçte biri tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
• Atmosferdeki karbondioksit, 2050’de iki katına çıkabilir. 10 yılda hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklardan etkilenenlerin sayısı yılda 147 milyondan 211 milyona yükselmiştir.
• 1972’ye kıyasla nüfus 2.2 milyar artmıştır ve 30 yıl sonra 2 milyar daha artacaktır.
• Halen dünya nüfusunun yüzde 40’ı temiz içme suyuna hasrettir. 30 yılda bu oran yüzde 50’ye çıkacaktır.
• Karasal alanların en az yüzde 15’i insan faaliyetlerinin kurbanı olmaktadır.
• Meraların aşırı tüketimi yüzde 35 toprak kaybına, yüzde 30 orman kaybına, tarım alanlarının yüzde 27 yok olmasına yol açmaktadır.
• Bir milyarı aşkın dünya nüfusu gecekondularda yaşamaktadır.
• 2010 yılında kentlerde nüfus 1 milyar daha artacaktır.
• Nehirlerin yarısı kirlilik kurbanıdır. En büyük 227 nehirden yüzde 60’ı barajlarla tahrip olmuştur.
• Her yıl 4 milyar ishal vakasına rastlanmakta ve 2.2 milyon kişi ishalden can vermektedir.
• Sıtma 2 milyar insanı tehdit etmekte ve her yıl 2 milyon insan sıtmadan hayatını kaybetmektedir.
• Dünya nüfusunun beşte biri tüketimin yüzde 90’ından sorumludur. Nüfusun üçte ikisi, yani 4 milyar insan günde 2 doları zor bulmaktadır.
• Vesaire, vesaire

Insanoğlu kavga dövüş birbirini yerken yukarıdan seyreden Biri cezamızı verecek.
Bize bahşedilen eşsiz doğanın içine ettik, ediyoruz. Ekolojik dengeyi, diğer bir deyişle Yaratıcının koyduğu insan-hayvan-bitki-doğanın hassas dengesini sistematik bir biçimde kendi aleyhimize bozuyor, bindiğimiz dalı kesiyoruz.
Bu rapora göre 30 yıl sonra Dünyalının yarısı içecek su bulamayacak..
Bugün petrol için savaşan güçler 30 yıl sonra su için savaşacaklar..

Nerede o eski günlerdeki atlı arabayla, büyük damacanalarla su satan sucular….!

Yazan: Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp / Mimar Kentbilimci

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir