İzmir 2. İdare Mahkemesi, Buca ilçesinde Tınaztepe Mahallesi’nde Kentsel Gelişme Alanı” ve “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı” belirlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği iptal etti.

 

 

 

 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Eylül 2012 tarihinde aldığı karar ile 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı” kullanımında iken Büyükşehir Belediyesine sunulan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Şubat 2018 tarih ve 05.157 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanması üzerine “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı”nın bir kısmı “Kentsel Gelişme Alanı”na dönüştürüldü.

 

 

 

Yaşanan gelişmelerin ardından yürürlükte bulunan plan kararlarının bütünlüğünü bozan, kamu yararı ve toplum yararı içermeyen, şahıs mülkiyeti lehine olduğu gerekçesiyle Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, dava açtı. Anılan plan değişikliği, İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklandı.

 

 

“BÖLGEDEKİ MÜLKİYETLER KAMU ELİNDEYKEN SÜREÇ İÇERİSİNDE ÖZEL MÜLKİYETE GEÇMİŞTİR”

 

 

 

Konu hakkında açıklama yapan Şehir Plancılar Odası İzmir Şubesi, alan geçmişteki plan süreçlerinin tamamında kamusal kullanımlara ayrıldığını ifade ederek, “Bölgedeki mülkiyetler kamu elindeyken süreç içerisinde özel mülkiyete geçmiştir! 14 Aralık 1988 tarihinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan 7586 ada 3 ve 4 parsellerin sonraki süreçte SS. Buca Şirinyer Fırıncılar Kooperatifi’ne satışı gerçekleştirilmiş, sonrasında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi doğrultusunda yapılan imar uygulaması sonucunda 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683 ve 7684 no’lu adalar oluşturularak şahıs mülkiyeti adına tescil edilmiştir. Ancak 3194 sayılı İmar Kanunun 11.maddesinde “Kamuya ait gayrimenkuller”in hangi amaçla kullanılacağı ifade edilmektedir. İlgili maddede; “İmar planlarında; meydan, yol, su yolu, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir.” şeklinde yer alan hükme rağmen söz konusu mülklerin yürürlükteki plan kararlarına aykırı şekilde satış işleminin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır” denildi.

 

 

“PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKÇESİ ‘KAMU YARARI’ KAVRAMININ İÇİNİ BOŞALTMAKTADIR”

 

 

 

Açıklamada son olarak şu ifadeler yer verildi:

 

 

 

“Geçmiş yıllarda Ekmek Fırıncıları Toplu İş Yeri yapılmak üzere alt ölçekli imar planlarında Belediye Hizmet Alanı(Fırıncılar Toplu İş Yeri) olarak planlanan ancak geçen süreçte tapuları ferdi mülkiyete geçen söz konusu bölgede; ilgili yasalarda Belediye Hizmet Alanı kullanımı altında tanımlanan tesisler içerisinde toplu iş yerlerinin yer almadığı, ihtiyaçlar ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı yönünden alanın günümüze kadar kamulaştırma imkanının olmadığı göz önüne alındığında, söz konusu bölgenin; gerek çevresindeki yapılaşmalar, gerek mülkiyet dokusu, gerekse kamusal alanların elde edileceği uygulanabilir bir karar üretilmesi adına bölgenin ‘Kentsel Gelişme Alanı’ ve ‘Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı’ olarak belirlenmesine yönelik 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır.” şeklinde açıklanmıştır. Sonuç olarak; İzmir Büyükşehir Belediyesini, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ana kararlarını bozucu nitelikteki işlemlerden vazgeçmeye, mülkiyet süreçlerinin el değiştirmesine ilişkin ayrıntılı araştırma yaparak bilirkişi raporu ve mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu alanın tamamının yeniden 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı’ olarak belirlenmesine yönelik planlama çalışmalarına başlamaya davet ediyoruz.”

 

 

 

 

Kaynak : Birgün

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir