Geçen hafta (1-3 Nisan) Ankara’da düzenlenen 1. Karayolu Ulusal Kongresi, yarım yüzyıllık bir büyük başarı öyküsünü, bir kez daha, gözler önüne getirmiştir. Ülkemizde ilk kez, taze ve daha önce açıklanmamış bir araştırmanın sunumu ve irdelenmesiyle başlayan kongre, bilimsel bildirilerle sürdü ve gelecek için dilek ve önerilerle son buldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Yollar Türk Milli Komitesi işbirliği ve Ulaştırma Bakanlığı’nın desteğinde son iki yılda hazırlanmış olan kongre, Ulaştırma Bakanı’nın, KGM’nin tarihi ve bakanlığın orta süreli programları ile ilgili bilgiler veren bir konuşmasıyla açıldı. Her biri panel tartışması ile başlayan üç çalışma gününde, ilk panel tartışmasında katılımcılara sunulan ‘Kamuoyu Algısında Türkiye Karayolları Araştırması’ konulu anket sonuçlarının sunumu ve değerlendirilmesi, yakın ilgi gördü; yoğun biçimde tartışıldı. Her birinde dört-beş teknik bildirinin sunularak tartışıldığı ilk günün çalışmaları, ‘Türkiye Karayolunun Tarihsel Evreleri’, ‘Karayolları ve Ekonomi’ (iki oturum), ‘Karayolu Ulaşımının Geleceği’, ‘Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları ile Entegrasyonu’ konularını ele aldı. Karayolu ulaştırmasında ek kaynak sağlayacak bir finansman modelinin ele alındığı, KGM’nin ilk genel müdürü adına kurulmuş ‘Vecdi Diker Çalışma Grubu’nun Sunumu’, büyük ilgi gördü ve sürekli kaynak sıkıntısı içinde bulunan ulaştırma kesiminde kaynakları artırabilecek tüm finansman yollarının tartışılmasına yol açtı. Daha sonraki oturumlarda, ‘Karayolu ve Basın’, ‘Teknik Yönleri ile Karayolu’, ‘Otobüs İşletmeciliği ve Lojistik’, ‘Kentiçi Ulaşım’ konularında bildiriler sunuldu ve tartışıldı.

KGM’nin yarım yüzyılı geçen ömründeki büyük başarıya önderlik yapmış eski genel müdürler, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlarından bazılarının zaman zaman yaptığı katkılar ve ikinci günün akşam yemeğinde, bu başarı öyküsünü özlü ve etkili biçimde anlatan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kapsamlı konuşması, çalışmalara renk ve canlılık kattı. Ekonomimizin ve toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşıyan bu konunun, etkili biçimde tartışılmasını sağlayan düzenleyiciler, destekleyen kuruluşlar, bildirileriyle ve tartışmalarıyla bilimsel katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlar, her türlü övgüyü hak etmiş bulunuyorlar.
Çalışmalar, birçok önemli sonuçlar arasında, şunların öne çıkmasını sağlamıştır: 1) Karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu, boru hatları vb. ulaştırma modlarındaki gelişmelerin ve yatırımların, uzun süreli bir ‘Ana Plan’a bağlanması, ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. 1983-93 dönemi için yapılmış olmakla birlikte sonradan terk edilmiş ‘Ulaştırma Ana Plan’ının yeniden canlandırılması için, son birkaç yılda hazırlanmış bulunan ‘Uzun Süreli Ulaştırma Plan Stratejisi’ çalışmaları tamamlanmıştır.

Ana planın da en kısa zamanda tamamlanması, katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından belirtilmiştir. 2) Ulaştırma yatırımları, büyük harcamaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu büyük yatırımların tümünün devlet bütçesi kaynağına dayandırılması olanakları sınırlıdır. Bu nedenle, bütçe dışı kaynakların yaratılmasına özen gösterilemli ve ‘kendi kaynağını kısa sürede ödeyebilecek projelere öncelik verilmesi sağlanmalıdır. 3) KGM’nin, 57 yıllık olağanüstü başarısında, kuruluştan beri, merkez-dışındaki birimlerin (bölge müdürlüklerinin) gerekli olan yerel yetkilerle donatılmış olmalarının büyük payı olmuştur. Bu merkez-dışı yönetim (adem-i merkeziyet) ilkesi, ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. Kongrede rakamları yinelenen ve katılımcılara sunulan ‘Bildiriler’ kitabında da bulunan bu büyük başarı, son 57 yılda, karayollarımızı, ülkenin her yerine uzanan ve dört mevsimde düzenli bakımla açık tutulabilen 64 bin 390 km. uzunluğunda ve 2 bin 485 km.’si otoyol olan çağdaş bir karayolu şebekesine dönüştürmüştür. Bu merkez-dışı yönetim düzeni korunmalıdır. 4) Karayolu ile demiryolu arasında birbirinin gelişmesini önlemek gibi bir rekabet söz konusu değildir, bu iki ulaştırma ortamı, birbiriyle uyum içinde, birbirini desteklemelidir.

Bu büyük başarı öyküsünün sürdürülmesini dileriz.

Kaynak: Radikal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir