Çeşitli hükümetlerin programında yer alan, ancak Cumhurbaşkanı vetosu ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarıyla bir türlü uygulamaya konulamayan ‘orman vasfını yitirmiş’ arazilerin (2-B’ler) satışı, tekrar gündeme geliyor. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, 2-B’lerin satılmasına yönelik teknik çalışmaları yeniden başlattı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün de yer aldığı bu çalışmalar kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda bir de toplantı yapıldı. Toplantıda,

2-B olarak belirlenmiş alanların tescilinin bir an önce tamamlanması, Anayasa ya da yasada yapılacak düzenlemelere paralel olarak da hak sahipliklerinin verilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması kararı alındı. Çalışmalar kapsamında hazırlanan raporda da, 2-B’lerin durumu ayrıntılarıyla ortaya kondu.

YANAN YERLER KAPSAM DIŞI

Raporda, ilk uygulamanın başladığı 1974 yılından 2006 sonuna kadar bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş alanlardan 473 bin 419 hektarın, 2-B uygulaması ile orman rejimi dışına çıkarıldığı da bildirildi. Orman kadastrosu tamamlandığında, orman sınırları dışına çıkarma işlemlerinin biteceğine de işaret edilen raporda, “Toplumun bazı kesimlerinin endişe ettiği gibi, orman yangınlarını 2-B uygulamaları ile irtibatlandırmak mümkün değil. Kanun gereği yanan ormanlarda 2-B uygulaması yapılamaz. Yanan orman sahaları üzerinde özel mülkiyet söz konusu olamaz” denildi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Raporda, 2-B uygulamasına dönük mevzuat değişiklikleri ve Anayasa Mahkemesi kararları da tek tek irdelendi. Bir görüşe göre, bu sahaları değerlendirmek için herhangi bir Anayasa değişikliğine gerek olmadığı vurgulanan Raporda, gelinen noktada, bütün kesimlerin problemin zaman içinde daha da ağırlaşacağına inandığı ve çözümsüzlüğün acilen ortadan kaldırılmasını istediği ifade edildi. Eylemli orman durumundaki 2-B alanlarının tekrar ormana kazandırılmasında kararlı olunması gereğine dikkat çekilen Raporda, bu sahaların ‘’otlak, yaylak ve kışlak alanları, tarımda kullanılan alanlar ve belediye, mücavir alan sınırları içinde kalanlar’’ şeklinde üçlü tasnife tabi tutulması konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi.

ÜZERLERİNE ŞEHİRLER KURULDU

Raporda, 2-B alanlarına dönük rakamlar ve fiili kullanım durumu da ortaya kondu. Buna göre ülkede 2-B sorunu, en fazla Antalya’da yaşanıyor. Bu ilde orman vasfını kaybetmiş araziler 45 bin 548 hektarlık bir alana yayılıyor. 2-B’ler İstanbul’da 18 bin 233 hektar, İzmir’de ise 14 bin 772 hektarlık bir alanı kaplıyor. Orman özelliğini yitirmiş arazilerin 22 bin 233 hektarlık bölümü üzerinde yerleşim yerleri bulunuyor. Böylece 2-B’lerin yüzde 1,5’lik bölümünü köyler, yüzde 1,8’lik bölümünü beldeler, yüzde 1,4’lük bölümünü de ilçeler oluşturuyor.

Kaynak: Akşam

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir