GALATA RUM OKULU ÇALIŞTAYLARI 1 / KOLOKYUM
Yeniden İşlevlendirme ve Galata Rum Okulu Örneği

Hollanda Mimarlık Enstitüsü ve Galata Rum Okulu Vakfı, yeniden işlevlendirme olgusunu ve Galata Rum Okulu örneğini tartışmak üzere bir araya geliyor. Kolokyum 19 Kasım Pazartesi günü Galata Rum Okulu’nda gerçekleşecek.

Istanbul ve yapıları 15.yüzyıl’dan beri geçicilik ve kendiliğindenliği deneyimliyor. Yangın, savaş, mübadele, sosyal baskı ve diğer pek çok nedenle kent yaşayanlarının kompozisyonu ve binaların kullanım biçimleri sürekli değişiyor. Hollanda’da ise geçicilik/kullanılmama deneyimi daha çok uydu kent, yeni köy ve Vinex mahalleleri gibi yeni planlama anlayışlarının egemen hale gelmesi, kent merkezindeki binaları kullanacak kentli nüfusun çeperde yaşaması, endüstri ve ofis yapılarının işlevlerini yitirmesi gibi nedenlere bağlı olarak gelişiyor. Kentteki binaların kullanılmaması, yeniden işlevlendirme ihtiyacının doğmasına neden oluyor. Boşluğa neden olan olguların farklılığıyla birlikte Istanbul ve Hollanda arasındaki bu benzerliği değerlendirmek istedik.

Istanbul, tasarlandığı amaçla kullanılamayan binaları yeniden işlevlendirme konusunda önemli bir potansiyel taşıyor. Galata Rum Okulu bu binalardan biri. Çeşitli nedenlerle Istanbul’daki Rum nüfusunun ciddi biçimde azalması, defalarca okul binasına el konup sonra iade edilmesi ve şu anda asıl fonksiyonuna bağlı olarak tekrar açılsa bile yeterince öğrencisinin olamayacak olması gibi nedenlerle Rum Okulu Vakfı, binayı farklı bir fonksiyonla değerlendirmeye karar verdi ve bu fonksiyonu kültür alanı olarak benimsedi. 2010 Avrupa Kültür Başkenti ile başlayan süreçte, IKSV, bağımsız sanatçılar, … binayı geçici olarak kullandılar.

Bu etkinlikle, bir yandan Galata Rum Okulu’nun şu anda asıl işlevi ile kullanılamamasını ve Galata bölgesinin sosyo-ekonomik tarihinin değişimini göz önüne alarak, öte yandan Hollanda yeniden islevlendirme deney[im]lerinden yararlanarak, Rum Okulu’nun nasıl yeniden işlevlendirilmesi gerektiğini ele alan bir zihin egzersizi yapmak ve bir bilgi paylaşımı ortamı geliştirmek istiyoruz.

Hollandalı, Türkiyeli ve Yunanistanlı yeniden işlevlendirme, programlama ve kültür yönetimi konularının uzmanlarını ve mimarları bir araya getirerek, Rum Okulu kültür fonksiyonu ile yeniden işlevlendirilirken vizyonun ne olduğunu, kentle ilişkisinin nasıl kurulacağını, ait olduğu komüniteyi nasıl temsil edeceğini tartışmak istiyoruz. Bunun yanı sıra, vakıf yapısına sahip bir kurumun kültür yönetimi konusunu nasıl ele alması gerektiğini, binanın olası kullanım senaryolarının oluşturulmasına ve bu senaryoların mekansal karşılıklarını arayan kavramsal tasarım projelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Kolokyum programı:

Açılış konuşmaları: 10:30 – 11:00
[1] Galata ve Galata Rum Okulu Bağlamı: 11:00 – 12:30
Moderatör: Foti Benlisoy
Konuşmacılar: Edhem Eldem, Ari Çokona, Elçin Macar ve Hasan Kuruyazıcı
[2] Kültür Yönetimi ve Programlama: 13:00 – 15:00
Moderatör: Ayça İnce ve Merve Bedir
Konuşmacılar: Kiryakos Kouçomalis, Agathoniki Tsilipakou, Eva de Klerk, Görgün Taner, Osman Kavala, Pieter Kuster, Asu Aksoy
[3] Yeniden İşlevlendirme ve Mimarlık: 15:30 – 17:30
Moderatör: Aykut Köksal
Konuşmacılar: Nevzat Sayın, Han Tümertekin, Korhan Gümüş

One Comment

  1. çok önemli bir konferans olduğunu düşünüyorum. umarım daha sonra yazılı bir belgeye dönüştürülür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir