Başlangıç: 12 Aralık 2013
Bitiş: 13 Aralık 2013
Kent: Bursa
Yer: Uludağ Üniversitesi

Kongre, 12-13 Aralık 2013 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi’nde yapılıyor.

Dünyada yoğun olarak yaşanan çevre sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışları insanların ve sağlıklı yaşamın devamını sağlayabilmek amacıyla sürekli gündemde bulunmaktadır. Çevre sistemleri, insanların en önemli eylemlerinden biri olan tasarım eyleminin biçimlenmesinde de hem bir araç hem de bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda her tasarım eylemini de çevre sistemlerinin bütünü içinde değerlendirmek gerekmektedir. Daha kaliteli, daha sağlıklı yaşanabilen ve gelecek kuşakların da gereksinimlerini karşılayabilmelerine olanak tanıyacak çevrelerin ölçütleri bilim adamları ve konu ile ilgili araştırmacılar tarafından sürekli olarak tartışılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Ofisi, Sağlıklı Kentler Projesini “Herkes İçin Sağlık” prensiplerinin uygulanmasını sağlayan bir araç olarak tanımlamaktadır. “Herkes İçin Sağlık” sloganıyla yola çıkan proje, Avrupa kıtasından sonra Amerika ve Avustralya kıtalarına da ulaşarak küresel bir hareket niteliği kazanmıştır. Projenin 5. Fazı olan 2009-2013 yılları arasındaki dönem için “Önemseyen ve Destekleyici Çevreler, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Kentsel Çevre ve Tasarım” olmak üzere 3 ana tema belirlenmiştir.

Bu bağlamda 2013 yılında ikincisi düzenlenecek olan “SAĞLIKLI ÇEVRE – SAĞLIKLI TASARIM” ana temalı Çevre – Tasarım Kongresi’nde, sağlıklı çevrenin biçimlenmesinde sağlıklı tasarımı yönlendiren aktör olarak insan, ana kavramlar olarak eğitim ve politika, çağdaş gelişmelere uyum sağlamak açısından da teknoloji kullanımı tartışma konuları olarak belirlenmiştir.

ATÖLYE
“Sağlık İçin Tasarla” başlıklı atölye çalışması tüm mimarlık okulları öğrencilerine açık olarak düzenlenecek, atölye yürütücüleri uygulamacı mimarlar ve öğretim elemanlarından seçilecektir. Atölyede yaşanabilir ve sağlıklı çevreler için tasarım yapılacaktır. Çevre için yapılacak tasarımın da çevre sistemlerini ve doğal kaynakları kullanarak oluşturulmasına dikkat edilecektir.

SERGİ
Sergi, Çevre – Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları kapsayacak ve Çevre – Tasarım Kongresi’ni destekleyen kurum ve kuruluşların stantlarından oluşacaktır.

“SAĞLIKLI ÇEVRE – SAĞLIKLI TASARIM” KONGRE ALT BAŞLIKLARI
İnsan – Çevre – Tasarım İlişkisi
Teknoloji – Çevre – Tasarım İlişkisi
Politika – Çevre- Tasarım İlişkisi
Eğitim – Çevre- Tasarım İlişkisi

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ
Bildiri özetleri 400-600 kelime arasında olmalıdır. Kongrenin dili Türkçe’dir. Özetler [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir. Bildiri özetlerinden kabul edilenler kongre takviminde belirtilen tarihte kongre web sayfasında ilan edilecek ve e-posta ile katılımcılara duyurulacaktır.

BİLDİRİ TAM METİN GÖNDERİMİ
Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metinleri bildiri yazım kılavuzunda belirtilen formatta hazırlanarak, kongre web sayfasında yer alan katılımcı formu ile birlikte [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir. Bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek, kongre takviminde belirtilen tarihte kongre web sayfasında ilan edilecek ve e-posta ile kabul durumları bildirilecektir.

ATÖLYE ÇALIŞMASINA KATILIM
Atölye çalışmasına katılım ücretsizdir. Çalışmaya katılmayı amaçlayan öğrenciler başvuru sırasında (23-30 Eylül 2013) 100 kelimelik “kişisel tanıtım metni” ile katılım isteklerini [email protected] e-posta adresine göndermelidir. Katılım 60 öğrenci ile sınırlıdır. Atölye çalışması 3 gün sürecek ve atölye çalışmaları kongre süresince sergilenecektir. Çalışma mekanı olarak Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü mekanları kullanılacaktır.

KONGRE TAKVİMİ
Bildiri özeti son gönderim tarihi: 05 Temmuz 2013
Bildiri özeti kabul duyuru tarihi: 19 Temmuz 2013
Bildiri tam metin son gönderim tarihi: 13 Eylül 2013
Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 25 Ekim 2013
Kongre katılım ücreti son ödeme tarihi: 08 Kasım 2013
Kongre: 12-13 Aralık 2013
Sergi: 12-13 Aralık 2013

ATÖLYE TAKVİMİ
Atölye çalışmasına başvuru tarihleri: 23-30 Eylül 2013
Atölye çalışması: 08-10 Kasım 2013

KATILIM ÜCRETİ
Katılım ücreti 150 TL’dir. Kongre bildiri kitabı ve CD’si, öğlen yemeği (2 adet), oturum arası ikramları ve kapanış etkinliği kongre ücreti kapsamındadır.

KATILIM BİLGİLERİ
Kongreye dinleyici olarak katılım ücretsizdir. Bildirilerin kongre kitabında yer alması için katılım ücretleri 08 Kasım 2013 tarihine kadar aşağıda yer alan hesaplardan birine yatırılmalıdır. Kongre katılım ücreti ödemesi sırasında açıklama olarak ‘Çevre Tasarım Kongresi 2013 katılım bedeli’ yazılmalıdır. Ayrıca katılım ücreti dekontunun bir kopyası [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir.

Vakıflar Bankası: TR37000 1500 15800 72611 50295
T.İş Bankası: TR88000 6400 00012 22900 28017

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Murat Soygeniş (Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Seda Tönük (Kongre Koordinatörü – Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Filiz Şenkal Sezer (Kongre Eş Koordinatörü – Uludağ Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Selen Durak (Uludağ Üniversitesi)
Araş. Gör. Dr. Sibel Polat (Uludağ Üniversitesi)
Araş. Gör. Y. Mimar Miray Gür (Uludağ Üniversitesi)

BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Ayşe Balanlı (Yıldız Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Cana Bilsel (Mersin Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Muhittin Can (Uludağ Üniversitesi – Makine Mühendisliği)
Prof. Dr. Gülser Çelebi (Gazi Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Rıfat Çelebi (Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Füsun Demirel (Gazi Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Mualla Erkılıç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Tülay Esin (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Mimarlık)
Prof. Dr. Hayriye Eşbah (İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik (Yıldız Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Işıl Hacıhasanoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Feza Karaer (Uludağ Üniversitesi – Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral (İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Derya Oktay (Doğu Akdeniz Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta (Ege Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen (Yıldız Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Leyla Tokman (Anadolu Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Handan Türkoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Ali Oktay (Uludağ Üniversitesi- Elektronik Mühendisliği)
Prof. Dr. Kayıhan Pala (Uludağ Üniversitesi – Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Türkan Ulusu Uraz (Doğu Akdeniz Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Gönül Utkutuğ (Gazi Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Sema Soygeniş (Bahçeşehir Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Sare Sahil (Gazi Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Rengin Ünver (Yıldız Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Ruşen Yamaçlı (Anadolu Üniversitesi – Mimarlık)
Prof. Dr. Güneş Yılmaz (Uludağ Üniversitesi – Elektronik Mühendisliği)
Prof. Dr. Abdülvahap Yiğit (Uludağ Üniversitesi – Makine Mühendisliği)
Doç. Dr. Tülin Vural Arslan (Uludağ Üniversitesi – Mimarlık)
Doç. Dr. Dicle Aydın (Selçuk Üniversitesi – Mimarlık)
Doç. Dr. Nilay Coşgun (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Mimarlık)
Doç. Dr. Arzu Çahantimur (Uludağ Üniversitesi – Mimarlık)
Doç. Dr. İbrahim Başak Dağgülü (Yıldız Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Doç. Dr. Özgür Ediz (Uludağ Üniversitesi – Mimarlık)
Doç Dr Neslihan Sam (Uludağ Üniversitesi – İİBF Kamu Yönetimi)
Doç. Dr. Murat Taş (Uludağ Üniversitesi – Mimarlık)
Doç. Dr. Nilüfer Taş (Uludağ Üniversitesi – Mimarlık)
Doç. Dr. Müjdem Vural (Yıldız Teknik Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi – Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Nalan Akış (Uludağ Üniversitesi – Tıp Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar (Yıldız Teknik Üniversitesi – Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan Türkkan (Uludağ Üniversitesi – Tıp Fakültesi)

ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERİ
Prof. Dr. Cengiz Bayülgen (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu (Kültür Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Timur Kaprol (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Levent Arıdağ (Beykent Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Yıldız Çağlı (Uludağ Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Yücel (Uludağ Üniversitesi)
Y.Mimar Öğr Gör. Yılmaz Değer (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Y.Mimar Öğr Gör. Sinan İzgi (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Y.Mimar Öğr Gör. Serpil Muallaoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Y. Mimar Oğuz Ayata (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Y. Mimar Ahmet Beykan (Yıldız Teknik Üniversitesi)

ONUR KURULU
Prof. Dr. Kamil Dilek (Uludağ Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. İsmail Yüksek (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Abdülvahap Yiğit (Uludağ Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Murat Soygeniş (Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian (Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı)

İLETİŞİM
Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
16059 Nilüfer, BURSA
Telefon: 0 224 294 21 31 Faks: 0 224 294 21 28
e-posta: [email protected]
Web: www.cevretasarimkongresi2013.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir