İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu’nun üçüncüsü 29-30 Nisan 2021 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenecek. Özet teslimi ve atölye önerisi başvurusu için son tarih 30 Nisan.

 

 

Araştırmalarının güncel tartışma konuları ile ilişkilendirilerek tartışılması ve bilgi üretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda MİTA 2021’in teması Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri olarak belirlendi.

Günümüzde bilişim teknolojileri, hemen her disiplini güçlü bir biçimde etkileyen/dönüştüren, yeni imkânları tetikleyen, yaşamı tümüyle başkalaştıran dinamikleri olan geniş bir alan tanımlanmaktadır. Mimari Tasarım ve Mimari Tasarım Araştırma ortamı da kendi yapısı içinde farklı düzeylerde kimi zaman oldukça cesur ama çoğu zaman da çekingen bir biçimde bilişim teknolojileri ile etkileşime girmektedir. MİTA 2021 bu etkileşimi odağına alarak, mimari tasarım araştırmalarında bilişim teknolojileri konusunu farklı başlıklar altında irdelemeyi amaçlıyor.

Sempozyum Alt Temaları

 • Hesaplamalı mimari tasarım araştırmaları,
 • Mimari tasarımda yapay zeka,
 • Robotik ve mimari tasarım,
 • Mimari tasarım araştırmalarında veri bilimi,
 • Mimari ve etkileşim tasarımı araştırmaları,
 • Mimari ve sanal – artırılmış gerçeklik araştırmaları
 • Mimari tasarım araştırmalarında erişim, açık kaynak, dijital ara yüzler, veri haritalama, veri görselleştirme
 • Mimari tasarım araştırmalarında akıllı ortamlar, gelişmiş üretim teknolojileri
 • Mimari tasarım araştırmalarında performans-simülasyon çalışmaları
 • Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişim Teknolojileri
 • Mimari Tasarım Araştırmalarında Biçim Gramerleri

Sempozyum kapsamında bildiri sunumları, öğrenci sergi ve ödülleri, atölye çalışmaları, forum yer alacak. Bildiri kitabı sempozyum öncesinde ISBN numarası ile basılacak ve seçilen bildiriler uluslararası hakemli bir dergide bir dosya içinde İngilizce makale formatında yayınlanacak.

 • İlk duyuru 31 Ocak 2020
 • İkinci duyuru 16 Mart 2020
 • Özet teslimi ve atölye önerisi başvurusu 30 Nisan 2020
 • Özet kabulü ve atölye önerisi kabulü 29 Mayıs 2020
 • Erken kayıt 1 Haziran 2020 – 2 Ocak 2021
 • Tam metin bildiri teslimi 20 Kasım 2020
 • Tam metin bildiri kabulü ve atölye katılımcı başvurusu 4 Ocak 2021
 • Öğrenci sergisi veya yarışması başvurularının alınması 4 Şubat 2021
 • Geç kayıt 4 Ocak 2021 – 21 Nisan 2021
 • Sempozyum 29 – 30 Nisan 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir