24. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi / 05-07 NİSAN 2012 BURSA
Kongre İçeriği ve Kapsamı

20.yüzyılın ikinci yarısından bu yana dünyada yaşanmakta olan küreselleşmenin tetiklediği, başka bir deyişle dayattığı DÖNÜŞÜM, 24. Yapı ve Yaşam Kongresi’nin ana teması olarak belirlenmiştir. Bu olgu, özellikle büyük kentlerimizde yasa ve yönetmelikler ihlal edilerek gerçekleşen özellikle rant yaratma amaçlı yaklaşımların, doğrudan ya da dolaylı olarak mesleki, kentsel, örgütsel, teknolojik, ekolojik, ekonomik, demografik ve insan hakkı kapsamında etkilediği mimarlık mesleği DÖNÜŞÜMÜN YAŞAMA VE MEKANA ETKİLERİ başlığı altında irdelenecektir.

Öte yandan, tüm katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek olan yuvarlak masa toplantıları ile kongrede öne çıkan konuların ayrıntılı bir şekilde tartışılarak çözümler aranması hedeflenmektedir.

Söz konusu tema doğrultusunda yapılan çalışmaların, yapı meslek disiplinlerinin yanı sıra planlama, hukuk, sosyal bilimler alanlarından uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi çevreler ve diğer ilgili katılımcıların katkıları ile kapsamlı bir kaynağın ortaya çıkmasını sağlayacağına inanılmaktadır.

Dönüşümün Yaşama ve Mekana Etkileri, altı ana başlık kapsamında ele alınacaktır. Buna göre:
• Kentsel Dönüşüm;
– Nedenleri, amaçları ile dünyadan ve Türkiye’ den örnek olacak kentsel dönüşümler,
• Mekansal Dönüşüm;
– Sosyo-kültürel yapıdaki değişimlere paralel olarak gelişen mekansal dönüşüm,
• Mesleki ve Örgütsel Dönüşüm;
– Mimarlık mesleğinin ve hizmet sunumunun geçirdiği teknolojik evrim ve buna koşut olarak meslek örgütünün zorunlu dönüşümü,
• Yasaların Dönüşümü;
– Yaşam koşullarına göre zorunlu olarak değiştirilen ve değiştirilmesi öngörülen mimarlık mesleğini doğrudan ilgilendiren yasaların tasarıma, hizmet sunumuna ve uygulamaya etkileri,
• Sektördeki Teknolojik Dönüşüm;
– Yeni yapım sistemleri, mekanik, elektrik – elektronik ve otomasyon sistemler yeni inşaat malzemeleri gibi değişimlerin tasarım, hizmet ve uygulamaya etkileri,
• Dönüşümün Ekolojiye Etkisi;
– Küreselleşme ile bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi için yararlı olabilecek görüş ve öneriler ve bunların olumlu dönüşüm esasları olarak belirlenmesi
konuları irdelenecek ve tartışılacaktır.

Kongre Takvimi
İlk duyuru 16 Aralık 2011 Cuma
Bildiri özetlerinin teslimi 16 Ocak 2012 Pazartesi
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve ikinci duyuru 23 Ocak 2012 Pazartesi
Bildiri tam metinlerinin teslimi 05 Mart 2012 Pazartesi
Bildiri tam metinlerinin değerlendirilmesi ve son duyuru 16 Mart 2012 Cuma
Düzeltilmiş tam metinlerin teslimi 23 Mart 2012 Cuma
Kongre 05-07 Nisan 2012

BİLİMSEL KURUL
Scientific Committee

Nilüfer AKINCITÜRK, Prof.Dr. Y.Mimar / Prof.Dr. Ms. Architect
Paola Alfaro d’ALENÇON, Dr.Şehir Plancı, Mimar, Almanya / Dr.Ing.Architect, Urban Planner, Germany
Neslihan DOSTOĞLU, Prof.Dr. Y.Mimar / Prof.Dr. Ms. Architect
Marina DÖRING-WILLIAMS, Prof.Dr., Avusturya / Prof.Dr., Austuria
Leopoldo FREYRIE, Mimar, İtalya / Architect, Italy
Aykut KARAMAN, Prof.Dr. Y.Mimar / Prof.Dr. Ms. Architect
Claudio LAMANA, Prof.Dr., İtalya / Prof.Dr., Italy
Derya OKTAY, Prof.Dr. Y.Mimar / Prof.Dr Ms. Architect
Şengül ÖYMEN GÜR, Prof.Dr. Y.Mimar / Prof.Dr. Ms. Architect
Aslı ÖZBAY, Y.Mimar / Ms. Architect
Alkiviades PREPIS, Prof.Dr., Yunanistan / Prof.Dr., Greece
Antonio RIVERSO, Mimar, İtalya / Architect, Italy
Gudrun STYHLER-AYDIN, Mimar, Avusturya / Architect, Austria
Yavuz TANELİ, Doç.Dr. Y.Mimar / Associate Professor Ms. Architect
Bülend TUNA, Mimar / Architect
Handan TÜRKOĞLU, Prof.Dr. Y.Mimar / Prof.Dr. Ms. Architect
Alper ÜNLÜ, Prof.Dr. Y.Mimar / Prof.Dr. Ms. Architect

MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Board of Chamber of Architects Bursa Section

Nizamettin Kaya, Başkan / Chair
Özlem Ayhan, 2. Başkan / Vice Chairman
Şirin Rodoplu Şimşek, Sekreter Üye / Secretary Member
Ufuk Kına, Sayman Üye / Treasurer
Ali Tuğcu, Üye / Member
Gökhan Yıldız, Üye / Member
Erol Pürcü, Üye / Member

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No: 8 A-3 Blok
Nilüfer / Bursa
Tel: +90.224.453 56 00 (Pbx) Fax: +90.224.453 56 01
e-mail. [email protected]
www.bursamimar.org.tr

One Comment

  1. ÖNCELİKLE, BİLDİRİ ÖZETLERİNİN TESLİMİ 23 OCAK 2012, BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İKİNCİ DUYURU 30 OCAK 2012 OLMUŞTUR.
    BİLİMSEL KURUL’ DAN Doç.Dr. Yavuz TANELİ ayrılmıştır.
    İlgilenenlerin bilgilerine..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir