YTÜ Yapı Kulübü’nün düzenlediği, ulusal çapta bir yarışma olan “MDC Öğrenci Mimari Tasarım ve Fikir Yarışması” için 11 Mart 2024 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışmanın Amacı

 

 

 

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından düzenlenmekte olan ‘İç içe’ temalı öğrenci fikir ve tasarım yarışması, malzemenin ve mekansallığın sahip olduğu potansiyel ve alternatifleri yeniden değerlendirmeye, ‘atık’, ‘artık’, ‘atıl’, ‘arda kalan’ kavramlarını sorgulamaya, iç içe olmanın çoğaltacağı yaşantının mekansal zenginliğine yönelik düşünce üretimini teşvik etmektedir.

 

 

 

 

 

Yarışmanın Konusu

 

 

 

 

 

Yarışma, içinde bulunduğumuz zaman diliminin önemli sorunlarında biri olan iklim krizine, mimarinin maddiliği üzerine, alternatif / ufuk açıcı yeni mekansal düşüncelerin gelişmesine ortam sağlamayı amaç edinmektedir. Mekanın, mimari malzemenin bir prototip gibi algılandığı, belirli bir raf ömür biçildiği, ömrünü tamamladığında ‘atık’ olarak görüldüğü anlayışın yerine, döngüsel bakış açısıyla değerlendirildiğinde sahip olduğu zenginliğin ve potansiyelin açığa çıkarılması beklenmektedir. Bu bağlamda, var olanın anlaşılması ve ona eklemlenen yeni koşullar ve kavramlar ile kentsel mekanda her daim iç içe yaşadığımız koşullardan yola çıkarak, ‘atıl ve/veya atık’ olanın gündelik yaşamla İÇ İÇE geçebileceği olasılıkları keşfetmesi hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

Bu bağlamda, mevcut yapılı çevrenin içerisinde yer alan atıl mekanların yeniden gündelik yaşantıya katılması için var olan ile ona eklemlenen arasındaki ilişkinin irdelenmesi beklenmektedir. Bu ikili birlikteliği, hem mekansal, hem malzeme üzerinden düşünmeyi amaç edinen yarışma, ‘atık’, ‘atıl’, ‘artık’, ‘ardakalan’ kavramlarına yeni perspektifler getirmeyi teşvik etmektedir. Bu durum, yapılı çevrenin yap/yık/at kısır döngüsüne alternatif oluşturabilecek döngüsel yaklaşımların materyal/maddi zemini sorgulanmasını sağlayacak, bir arada üretmenin ve düşünmenin zeminini çoğalacaktır. Özetle, mekanın malzemeyle ilişkisi, mekanın üretiminin lineerliği/döngüselliği, malzemelerin olduğu gibi mekanın da atık/atıl olma durumlarına somut katkılar sunacak fikirlerin ortaya konulması beklenmektedir. Tasarım fikirlerinin bağlamı, yeri, biçimi ve mimarlık tartışmalarına katkısı katılımcılar tarafından belirlenecek olan yarışmada, öneriler bir fikir, yapı olabileceği gibi, bir mimari tasarım stratejisi de olabilir.Bu açık esnek konunun gezegenin geleceği ile birlikte mimarlığın da geleceği üzerine de düşünülmesinin önünü açmayı hedeflemektedir.

 

 

 

 

 

Yarışmanın Türü ve Şekli

 

 

 

 

 

Yarışma ulusal katılımlı olup ilgili uzmanlıklarda öğrenim gören öğrencilerin katılımına açıktır. Kurulan ekiplerde en az bir mimarlık öğrencisi ve mimarlık öğrencisinin ekip temsilcisi olması zorunluluğuyla diğer disiplinlerden de öğrenciler bulunabilir. Takımlarda en az iki (2) kişi bulunabilir ve iletişim sağlanması için bu ekipler bir (1) ekip temsilcisi belirlemelidir. Yarışma bir (1) etaptan oluşacaktır.

 

 

 

 

 

Katılım  Koşulları

 

 

 

 

 

-Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

 

 

 

 

 

-Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin www.yildizyapikulubu.org/mdc24 sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Formu eksiksiz ve hatasız dolduran öğrencilere 48 saat içerisinde başvuru onay e-postası gelecektir.

 

 

 

 

 

-Yarışma ekibinde en az bir mimarlık öğrencisi bulunması ve ekip temsilcisinin mimarlık öğrencisi olması zorunluluğu ile beraber diğer disiplinlerden de öğrenciler katılabilir.

 

 

 

 

 

-Katılımcıların www.yildizyapikulubu.org/mdc24 sitesi üzerinden yayınlanan ve e-posta aracılığı ile iletilen duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

-Yarışma süresince hiçbir katılımcı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, yarışma takviminde belirtilen sürede (1 Ocak 2024 – 6 Ocak 2024 (saat 17.00’a kadar)) [email protected] adresine e-posta aracılığı iletilmelidir.

 

 

 

 

 

Yarışma Takvimi

 

 

 

 

 

1 Ocak 2024: Yarışmanın İlanı

 

 

 

 

 

6 Ocak 2024 (saat 17.00’a kadar): Son Soru Sorma Tarihi

 

 

 

 

 

7 Ocak 2024: Sorulan Sorular ve Cevapların Yayınlaması

 

 

 

 

 

10 Mart 2024: Son Katılım Tarihi

 

 

 

 

 

11 Mart 2024 (saat 17.00’a kadar): Son Teslim Tarihi

 

 

 

 

 

11-16 Mart 2024: Jüri Değerlendirmesi

 

 

 

 

 

17 Mart 2024: Yarışmanın Sonuçlarının Açıklanması

 

 

 

 

 

4 Nisan 2024: Ödül Dağıtımı ve Kolokyum

 

 

 

 

 

Yarışma Ödülleri

 

 

 

 

 

Eşdeğer Kazanan Ödülü: 15.000 TL

 

 

 

 

 

Eşdeğer Kazanan Ödülü: 15.000 TL

 

 

 

 

 

Eşdeğer Kazanan Ödülü: 15.000 TL

 

 

 

 

 

Eşdeğer Kazanan Ödülü: 15.000 TL

 

 

 

 

 

Yarışmacılara Verilecek Belgeler

 

 

 

 

 

Yarışma Şartnamesi web sitesinde yer alacaktır.

 

 

 

 

 

Proje teslimi yapmış yarışmacılara MDC’24 Katılım Belgesi verilecektir.

 

 

 

 

 

Jüri Üyeleri (Asli, Yedek Ve Danışman ) ve Raportörlerin İsimleri

 

 

 

 

 

Asli Jüri Üyeleri

 

 

 

 

 

Abdurrahman ÇEKİM, Mimar

 

 

 

 

 

Ayşen CİRAVOĞLU , Mimar

 

 

 

 

 

Büşra AL, Mimar

 

 

 

 

 

Hakan DEMİREL, Mimar

 

 

 

 

 

Serhat ULUBAY, Mimar

 

 

 

 

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

 

 

 

 

Ali Gökhan DEMİR, Makine Mühendisi

 

 

 

 

 

Simon SCHUMACHER, Mimar

 

 

 

 

 

Danışman Jüri Üyeleri

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Nabi YÜZER, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemesi

 

 

 

 

 

Raportörler

 

 

 

 

 

Bilge CAN, Mimar

 

 

 

 

 

Mehmet Yavuzhan ERPAY, Mimar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir