FUNDA ÖZKAN / Radikal
Son günlerin üzerinde en çok konuşulan konularından biri de orman yağması. İşin derinlerine indikçe ilginç ilişkiler ve gelişmeler dikkati çekiyor. Bunlardan biri de Beykoz Belediyesi’nin durumu. Özel Serdaroğlu Ormanı’nındaki Acaristanbul yağmasının ortaya çıkışından beri kenarda köşede kalmayı başaran Beykoz Belediyesi yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

İnşaatın ruhsatı uyduruk

Bugünün AKP’li Beykoz Belediyesi, eski başkan DSP’li Alaattin Köseler’in Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ön izni iptaline rağmen bilirkişi raporunu esas alıp verdiği ‘uydurma ruhsat’a dayanılarak başlayan inşaatı, savunmaya devam ediyor. Beykoz Belediyesi’nin kendi deyimiyle ‘zorunlu’ olarak projenin yanında yer aldığı süreç şöyle başlamış:

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMO) İstanbul Şubesi’nin Acaristanbul’a dönemin DSP’li belediyesinin 2003 yılında verdiği inşaat ruhsatının iptali ve yürütmenin durdurulması için açtığı davada karar, 30 Haziran 2005’te çıkıyor. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, davacının istemini haklı bularak ruhsatın iptaliyle ilgili esas karar verilinceye kadar yürütmeyi durduruyor. Yani Acarlar İnşaat’ın projeye devamı engellenmiş oluyor. Gerekçe ruhsatın hukuka uygun olmaması.

Davanın ruhsatın iptali isteminin esastan görüşüldüğü ikinci aşamasında Beykoz Belediyesi’nin yanında müdahil olarak Acarlar İnşaat’ın da yer aldığı görülüyor. İdare Mahkemesi 9 Mart 2006 tarihinde hukuk dışı olduğuna karar vererek inşaat ruhsatını iptal ediyor.

Beykoz Belediyesi 4 Nisan 2006 tarihinde Danıştay 6. Dairesi nezdinde yürütmenin durdurulması ve ruhsatın iptali kararlarını temyiz ediyor. Dava dilekçesinde müdahil olarak Beykoz Belediyesi’nin yanı sıra Acarlar İnşaat da yer alıyor.

Danıştay 6. Dairesi 30 Haziran 2006 tarihli kararında ruhsat iptalinin esastan görüşülmesi sonuçlanıncaya kadar Beykoz Belediyesi ve Acarlar’ın yürütmenin durdurulması yani inşaatın başlamasına izin verilmesi yolundaki talebini kabul ediyor.

‘Temyize zorunluyuz’

Orman İdaresi’ne göre Beykoz Belediyesi İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararını temyiz etmemiş olsaydı çoktan yıkım kararı verilecek ve Serdaroğlu Ormanı’nın kurtarılması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktı.

Ancak Beykoz Belediyesi’ne göre kaybedilen her davayı temyiz etmek şart. Aksi takdirde Beykoz Belediyesi tazminat ödemeye mahkûm olabilirmiş. Yani işin Türkçesi, belediye kararı temyiz etmeyip kesinleşmesine izin verseydi Orman İdaresi’nin tazminat talebiyle karşılaşırmış.

Ancak bizim Orman İdaresi’nden edindiğimiz izlenim bunun tam tersi. Onların derdi talanın sona erdirilmesi ve bunun da kısa sürede yapılmasının yolunun davanın sonuçlanmasından geçtiğini biliyorlar. Bu durumda Beykoz Belediyesi’ni dava etmeyi de düşünmediklerini ifade ediyorlar.

Beykoz Belediyesi yetkilileriyse garip bir şekilde Acaristanbul’da yapılaşma oranının yasal sınır olan yüzde 6’nın üzerine çıkmadığında da ısrarlılar. Onlara göre bugünkü yapılaşma oranı tamı tamamına yüzde 5.99. Yani yasal sınırın bile altında.

Orman İdaresi dava açmayan savcıyı şikâyet etmiş

Acarİstanbul Projesi’nde Orman İdaresi, bakanlığın izni olmadan inşaata başlayan Acarlar Grubu hakkında dava açmayan Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’nı Adalet Bakanlığı’na şikâyet etmiş. Orman İdaresi 10 Eylül 2003’te yaptığı denetim sonucunda, inşaat ön izni 14.11.2002’de iptal edilen Acarlar’ın Beykoz Belediyesi’nden aldığı uydurma ruhsatla inşaat başladığını tespit ediyor.

Düzenlenen tutanakta Acarlar Grubu’nun 360 metrekarelik alanda yol ve şantiye binası yapmak için ormana zarar verdiği belirtilmiş ve ardından da Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuluyor. Ancak savcılık ‘uydurma ruhsata’ itibar edip Acarlar hakkında 25.9.2003 tarihinde takipsizlik kararı veriyor. Ormancılar yılmamışlar ve dava açılması için Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruyorlar.

Mahkeme de 8.10.2003 tarihinde ‘savcılık haklıdır’ diye karar veriyor. Bunun üzerine Orman İdaresi, 9.7.2004 tarihinde Adalet Bakanlığı’na başvuruyor, konuyu anlatıyor, şikâyette bulunuyor ve Beykoz Savcılığı’nın Acarlar hakkında dava açmasının sağlanmasını istiyor. Ancak açılan davada Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi Acarlar hakkında 19.4.2005 tarihinde beraat kararı veriyor. Yani Orman İdaresi’nin çabaları bir sonuca ulaşmamış ve ‘Beykoz Adliyesi’nden Acarları’ın aleyhinde karar çıkmaz’ diyenlerin haklı olduğu görülmüş.

Bu arada dava sürerken Orman İdaresi, Serdaroğlu Ormanı’nı denetime devam ediyor. 2.12.2003 tarihindeki denetimde tahrip edilen alanın 4 bin 400 metrekareye çıktığı görülüyor.

Bu tespitin ardından açılan davada da Acarlar için yine beraat kararı çıkıyor. Arada denetimler yine devam ediyor. En son olarak 5.5.2005’teki denetimde ormancılar Acarlar’ın korumaları tarafından içeri sokulmuyor. Kaymakamlığa suç duyurusu yapılmış ardından da ‘meydanın kanunsuzluğa terk edilmemesi’ için kalabalık bir ekiple denetim yapılıp, tutanak tutuluyor.

Ardından da TMMOB’nin açtığı davada karar Acarlar’ın aleyhine çıkınca inşaatlar mühürleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir