İGÜN Kartal Yerleşkesi “Boşlukların Tasarımı” Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması’nın teslim tarihi 28 Mayıs 2024 (saat 23.59’a kadar).

YARIŞMANIN AMACI

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmekte olan ‘UYARLANABİLİRLİK’ temalı, mimarlık lisans öğrencilerine yönelik fikir ve tasarım yarışmasıdır. Yarışmada, İGÜN Kartal Yerleşkesinde kurum kimliği ile örtüşen kullanıcı ve çevresi arasındaki ilişkiye dayalı olarak binalar dışında kalan boşlukların tasarlanması amaçlanmaktadır.

İGÜN Kartal Yerleşkesi içinde yer alan akademik birimler, ana kampüs alanı olan Halil Kaya Gedik Kampüs alanı için tasarlanmış ve ruhsat projelerinin hazırlığının devam ettiği ‘Yeşil Kampüs’ tasarımının yaklaşık iki yıl sonra yaşama geçirilmesiyle bu kampüse taşınacaktır. Kartal Yerleşkesinde yer alan yapı stokları da (A-B-C Blokları) farklı kullanımlarla yaşama devam edeceklerdir. Bu bağlamda İGÜN Kartal Yerleşkesinde yarışmacıların öneri tasarımları, kalıcı strüktürden ziyade geçici strüktürlerle tasarlamaları önemli bir gerekliliktir.

YARIŞMANIN KONUSU

Üniversite yerleşkelerinde binaların dışında kalan alanlar; bir araya gelinen, sosyal yaşantının sürdürüldüğü ortak mekânlardır. Üniversite yaşantısında bu mekânların nitelikli olması, öğrencilerin ve diğer kullanıcıların bu alanları isteğe bağlı olarak kullanmaları, yaşantıyı canlı tutarak kullanıcıları bir araya getiren, görmeyi ve görünmeyi sağlayan mekânlar oluşturmaktadır.
• Yarışma alanına erişim, E-5 (D100) Karayolu üzerindeki yan yoldan sağlanmaktadır. Tanımsız olan bu girişin de öneri tasarım bağlamında bir kampüs girişi kimliğiyle yorumlanması beklenmektedir.
• Yerleşke içerisinde binaların dışında kalan mekânların üniversite yaşantısına nitelikli biçimde katılması için önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir. Öneriler geliştirilirken yerleşkede nitelikli mekânların ya da atıl alanların tespit edilerek tasarıma eklemlenmesi önem taşımaktadır.
• Yerleşkedeki yapılar arası boşluklara ve mevcut koru alanına (mevcut ağaç varlığı korunarak) esnek kullanıma olanak tanıyan, taşınarak yeri değiştirilebilen, ekonomik, sürdürülebilir nitelikte tasarım önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Önerilerin ekonomik, sürdürülebilir niteliğe sahip, üretimi hızlı, farklı kullanım çeşitliliğine uygun olması önemli bir gerekliliktir. Bu bağlamda, var olanın anlaşılması ve ona eklemlenen yeni koşullar ve kavramlar ile yerleşke mekânında dış mekânların kullanım olasılıklarının keşfedilmesi, bu yarışmanın öncelikli hedefidir.
• Açık alanların büyük bölümünün otopark olarak kullanımı geçici bir durumdur. Fotoğraflara da yansıyan fiili durumda araç park yerleri büyük bir alanı kaplamaktadır. Öneri tasarımlar, bu alanların kullanım karakteristiklerine yönelik beklentileri içermelidir; mevcut yol sadece servis amaçlı olarak kullanılmalıdır.

YARIŞMANIN TÜRÜ, ŞEKLİ VE KATILIM KOŞULLARI

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışma; Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (T.C. ve K.K.T.C.’de yer alan) üniversitelerin mimarlık bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Ekip temsilcisi mimarlık öğrencisi olmak üzere diğer disiplin alanlarından öğrencileri de ekip içinde yer alabilir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları zorunludur. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Lisans eğitimine devam eden öğrenciler, 2023-2024 öğrenim yılı için öğrenci olduklarına dair resmi bir belge (öğrenci belgesi) teslim etmek zorundadır.
• Yarışma ekipleri yarışmaya yalnızca bir (1) proje ile katılabilirler.
• Ekip temsilcileri ve üyeleri yarışmaya farklı ekipler ile tekrar katılamazlar.
• Tüm yarışma paftaları belirtilen tarihlerde ve bu şartnamede belirtilen koşullara uygun şekilde dijital olarak teslim edilmelidir.
• Katılımcıların https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma- merkezleri/mimarlik-sehircilik-ve-tasarim-uygulama-ve-arastirma-merkezi/yarismalar web sayfası üzerinden yayınlanan ve e-posta aracılığı ile iletilen duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
• Yarışmaya gönderilen her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması koşulu aranmaktadır.
• Paftaların ve açıklama raporunun herhangi bir yerinde katılımcıları belirten işaret (ad- soyad vb.) bulunması durumunda; jüri tutanağına işlenir ve proje yarışmadan çıkarılır.
• Yarışma süresince hiçbir katılımcı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, yarışma takviminde belirtilen sürede (2 Nisan 2024 – 16 Nisan 2024 saat 17.00’a kadar) [email protected] adresine e-posta aracılığıyla iletilmelidir.
• Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini, hükümlere uymayı, kişisel bilgilerinin paylaşımını, iletişim bilgileri üzerinden kurulacak bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılmaktadır.
• Yukarıdaki koşulların ihlali durumunda katılımcılar jüri heyeti kararı ile yarışma dışı bırakılacaktır.
• Yarışmaya katılan proje sahipleri, projeye ait yayım ve basım haklarının İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait olduğunu kabul eder.

TESLİMDE YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

• Yarışmacının alan bütününe dair tasarım düşüncesini yansıtan önerisinin yanı sıra, belirli noktalara dair çözümlerini detaylandırması beklenmektedir. Tasarımı/düşünceyi net olarak ifade edecek plan ve üçüncü boyut hakkında bilgi verecek nitelikte ölçekli çizimler, paftalarda yer almalıdır.
• Tek katmanda kaydedilmiş, JPEG formatında ve 300 dpi çözünürlükte, en fazla 3 adet dikey A1 pafta teslim edilmelidir. Her pafta üzerinde sol üst köşede yarışmanın ismi yer almalıdır.
• Paftalarda tasarımı anlatan her tür görsel ifade bulunmalıdır.
• Tasarım ilkelerini açıklayan en fazla 300 kelimelik rapor pafta üzerinde yer almalıdır.
• Ayrıca Açıklama Raporu, paftalarla birlikte pdf formatında teslim edilmelidir.
Rapor, en fazla 1500 kelime ile tasarımı açıklayan önemli başlıklar halinde sunulacaktır. Raporda; tespit edilen sorunlar, çözüm önerileri, tasarımlarda kullanılan materyaller, yapım teknikleri açıklanmalıdır.
• Tüm klasör ve dosyaların adında proje rumuzu yer almalıdır.

RUMUZ: Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
NOT: Paftalara ad-soyad-rumuz bilgileri yazılmayacaktır. Rumuz sadece gönderilen dosyaların adında yer almalıdır. Dosyalar sıra numarası verilerek isimlendirilmelidir. (RUMUZ_Pafta1, RUMUZ_Pafta2, RUMUZ_Pafta3, RUMUZ_Rapor)

• Yarışmanın teslimi, [email protected] adresi üzerinden dijital olarak gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

• 2 Nisan 2024: Yarışmanın İlanı
• 16 Nisan 2024 (saat 17.00’a kadar): Son Soru Sorma Tarihi
• 18 Nisan 2024: Sorulan Sorular ve Cevapların Yayınlanması
• 30 Nisan 2024: Kayıt Maili Son Tarihi
• 28 Mayıs 2024 (saat 23.59’a kadar): Tasarımların, paftaların Son Teslim Tarihi
• 29-31 Mayıs 2024: Jüri Değerlendirmesi
• 4 Haziran 2024: Yarışmanın Sonuçlarının Açıklanması

Ödül Dağıtımı ve Kolokyum tarihi web sitesinde duyurulacaktır.
* Yarışma düzenleyicisi zorunlu hallerde tarihlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMANIN DUYURULMASI

2 Nisan 2024 tarihinde https://www.gedik.edu.tr/ sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Soruların Sorulması ve Yanıtlanması: Katılımcılar, yarışma ile ilgili tüm sorularını yarışma ilanından itibaren en geç 16 Nisan 2024 saat 17.00’ye kadar [email protected] adresine göndermelidir. Soruların yanıtları https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/mimarlik-sehircilik-ve-tasarim-uygulama-ve-arastirma-merkezi/yarismalar adresinde yayınlanacaktır.

YER GÖRME

Yarışmada yer görme zorunlu değildir, ancak yarışmacıların alanı görmesi ve deneyimlemesi tavsiye edilir.

PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Projeler, [email protected] mail adresine 28 Mayıs 2024 saat 23:59’a kadar gönderilmelidir. Tüm ekip üyelerine ait iletişim bilgileri (mail-telefon), öğrenci belgeleri ve üye tanıtım belgeleri, yarışma dijital paftalarıyla birlikte teslim edilmek zorundadır. Projeler teslim edildiğinde teslim edildiğine dair e-posta katılımcılara gönderilecektir.

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Yarışma sonuçları, 4 Haziran 2024 tarihinde https://www.gedik.edu.tr/ sitesi üzerinden duyurulacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK) VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Danışman Jüri Üyeleri:

• Prof. Dr. Ahmet KESİK | İGÜN Rektörü
• Prof. Dr. M. Zafer AKDEMİR | İGÜN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
• Doç. Dr. Özlem BELİR | İGÜN Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
• Doç. Dr. Pınar ERKAN BURSA | İGÜN Mimarlık Bölümü
• Doç. Dr. Zerrin Funda ÜRÜK | İGÜN İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
• Dr. Öğr. Ü. Ruhcan AKİL | İGÜN Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
• Dr. Öğr. Ü. Sevda Duygu KOLBAY | İGÜN Mimarlık Bölümü
• Öğr. Gör. Özgün ÖZBUDAK | İGÜN Mimarlık Bölümü
• Öğr. Gör. Duygu ÇIBUK | İGÜN Mimarlık Bölümü

Asli Jüri Üyeleri:

• Prof. Dr. M. İlhan ALTAN, Y. Mimar
• Süveyda BAYRAKTAR ATAGÜR, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarım Uzmanı | SAA Mimarlık | Peyzaj Mimarlığı
• İbrahim EYÜP, Mimar | Eyusta Tasarım Atölyesi
• Burak PELENK, Y. Mimar | Buda Mimarlık
• Zeki ŞERİFOĞLU, Y. Mimar | Grup Şerifoğlu Mimarlık

Yedek Jüri Üyeleri:

• Dr. Öğr. Üyesi Ferhan HASMADEN | İGÜN İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
• Dr. Cahit Arsal ARISAL, Y. Mimar | Restart Mimarlık

Raportörler:

• Naime Dilge KARAKUŞ, Araş. Gör. | İGÜN Mimarlık Bölümü
• Bahtiyar POSTA, Araş. Gör. | İGÜN İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
• Feyza Nur GÜLER, Mimar

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

• Eş Değer Ödül: 10.000 TL
• Eş Değer Ödül: 10.000 TL
• Eş Değer Ödül: 10.000 TL
• Eş Değer Mansiyon: 5.000 TL
• Eş Değer Mansiyon: 5.000 TL
• Eş Değer Mansiyon: 5.000 TL

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

• Yarışma Şartnamesi web sitesinde yer alacaktır.
• İGÜN Kartal Yerleşkesinin dwg formatlı halihazır paftası ve yerleşkeye ait güncel fotoğraflar katılım formu dolduran kişi / ekiplere mail yolu ile gönderilecektir.
• Proje teslimi yapmış yarışmacılara AUDA_RC Katılım Belgesi verilecektir.

YARIŞMA KÜNYESİ

Bu yarışma, İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.
• Adres: İGÜN Kartal Yerleşkesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sokak No: 3 Yakacık 34876 Kartal İstanbul
• İletişim: [email protected]
• Web Sayfası: https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma- merkezleri/mimarlik-sehircilik-ve-tasarim-uygulama-ve-arastirma-merkezi/yarismalar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir