Gabriela Carrillo, mimarinin göç gerilimini hafifletmek için “güçlü bir araç” olduğunu söylüyor

Gabriela Carrillo, mimarinin göç gerilimini hafifletmek için “güçlü bir araç” olduğunu söylüyor

  Röportajı yapan: Ben Dreith Meksikalı mimar Gabriela Carrillo bu röportajda , duvarların sınır şehirlerindeki kitlesel göçe ve şiddete verilen yanlış mimari tepki olduğunu söylüyor. Kraliyet Akademisi Dorfman…