Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından iki yılda bir Mimarlık Ödülleri verilmektedir.

 

2019 – 2020 Dönemi 14. Ödül Jürisi Esra Akcan (Başkan), Şükrü Kocagöz, Kurtul Erkmen, Ali Osman Öztürk, Hasan Okan Çetin, Berna Tanverdi, Ayşin Sevgi Macit ve Enis Öncüoğlu’ndan (yedek) oluşmaktadır.

 

 

 

 

Jüri çalışmalarının katılımcı, çoğulcu ve şeffaf olabilmesi için aday gösterme sürecinin katılıma ve önerilere açık bir şekilde yapılması önemsenmektedir. Bu kapsamda konunun web, sosyal medya vb. yollar ile tüm mimarlık camiasına duyurularak dileyen herkesin başvuru ve aday gösterme sürecine aktif olarak katılımı amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda verilen kategorilerdeki başvuru ya da adaylarınızı en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar jürimize ulaştırılmak üzere TürkSMD merkezine iletmeniz beklenmektedir. Adayları, ödül kategorisi ve neden aday gösterdiğinize dair kısa bir bilgi notu ile bildirmeniz yeterli olacaktır. Yapı Ödülü başvuru ya da adaylarınız için yapılara ait bilgi ve fotoğraflar da ekleyebilirsiniz. Lütfen adaylarınızı ve başvurularınızı [email protected] adresine iletiniz.

 

 

Ödüller

 

  • TSMD Büyük Ödülü: Mimarlık mesleğinin uygulanmasında, eserleri ile çağdaş mimarlık sanatına katkıda bulunan ve gelecek kuşaklara yön verici mesajlar ileten bir mimara veya ortak çalışan mimarlara birlikte verilir.
  • TSMD Yapı Ödülü: Gerçekleştirdiği ve uygulama alanında örnek olarak gösterilebilecek mimari eserin, projelendirmeyi de kapsayan tüm süreçlerinde ortaya koyduğu mimari düzey ve hassasiyet, uyguladığı detay ve teknoloji, geliştirdiği sistemler, vb. nedenlerle, müellif mimarına verilir. Bu ödül en fazla üç yapı için verilir.
  • TSMD Basın Yayın Ödülü: Mesleğimizin uygulanması, tanıtılması, sorunlarının yayınlanması ile sonuçlarının topluma mal edilmesine olanak sağlayan, yazılı ve görsel basın alanında değerli katkıları olan kişi veya kuruluşlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.
  • TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü: Mimarlık mesleğine yaptığı katkılardan dolayı kişi veya kurumlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

Bu araştırma oy çokluğuna dayalı bir ön değerlendirme ya da bir anket çalışması olmayıp, jüriye veri sağlamaya yönelik bir destek olarak algılanmalıdır.

 

Değerli katkılarınızın ödül süreci ve saygınlığı açısından önem taşıdığını anımsatır, saygılar sunarız.

 

TürkSMD 14. Ödül Jürisi

 

Türk Serbest Mimarlar Derneği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir