Söğütlüçeşme’ye 193 milyonluk AVM için hukuk garabeti: ‘AVM sevdası’ yargı kararını iptal ettirdi
13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs’ta megakentin en kıymetli bölgelerinden biri olan Söğütlüçeşme’yi gar görünümlü AVM’ye çevirecek imar planlarının yürütmesini durdurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine ‘jet hızıyla’ 193 milyonluk proje için verilen yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi.

 

Uğur ŞAHİN

 

İstanbul’un en kıymetli bölgelerinden biri olan Kadıköy Söğütlüçeşme’deki TCDD arazisini yapılaşmaya açan imar planını ilk derece mahkemesi durdurdu. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Söğütlüçeşme’yi gar görünümlü AVM’ye çevirecek imar planlarının şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Ancak Bakanlık karara itiraz etti ve jet hızıyla İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin kararı iptal edildi.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’daki ulaşım hatırlarının kesiştiği Söğütlüçeşme’yi alışveriş merkezi görünümlü AVM’ye çevirecek imar planını 13 Mayıs 2019’da onayladı. 65 bin metrekarelik alanı kapsayan plana göre, gar sahasında yapılacak olan binaların en çok 3 kat, kat yüksekliği ise 8 metre olacaktı. Planda gar sahası içerisinde, yolculara hizmet verecek ‘ticari alanlar’ da yer aldı.

 

 

Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi, projenin bölgedeki yoğunluğu artıracağına vurgu yaparak, plana itiraz etti. İtirazının reddedilmesi üzerine Belediye, planın kamu yararı taşımadığının altını çizdi ve konuyu yargıya taşıdı. Kadıköy Belediyesi ile birlikte Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de plan değişikliğinin iptal edilmesini talep etti. Belediyenin yaptığı başvuruyu görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesi, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nün davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanında ‘müdahil’ olduğu davada kararını verdi. Mahkeme, imar planı değişikliğinin ‘yürümesini durdurdu’.

 

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR

 

 

8 Mayıs’ta oy birliğiyle alınan kararda şu ifadeler yer aldı: “Dosyanın incelenmesinden, Hasanpaşa Mahallesi, TCDD Toplu Taşım Gar Sahası’na ilişkin 13 Mayıs 2019 tarihli imar planı değişikliklerine, davacı belediye tarafından askı süresi içinde itiraz edildiği, itirazların reddedilmesi üzerine söz konusu planların iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmakta. Bilirkişi raporu hükme esas alınabilecek mahiyette bulunmuştur. Bu durumda dosyadaki bilgi ve belgeler ile yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde; planlama esasları ve tekniklerine, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan dava konusu planlarda hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durulmasına oy birliğiyle karar verildi.”

 

 

BİLİRKİŞİ NİTELİKSİZMİŞ…

 

 

Ancak karara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itiraz etti. İtirazı görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi, ilk derece mahkemenin kararını ‘oybirliğiyle’ iptal etti. Mahkeme, projeye olumsuz görüş sunan bilirkişinin aranan nitelikleri taşımadığını iddia etti. Kararda şöyle denildi: “Bilirkişilerin anılan niteliklerde olmadığı tespit edildiğinden söz konusu rapor üzerinden karar verilmesinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Pandemi sürecinde yasak olması nedeniyle yeniden keşif ve bilirkişi yapılmasının mümkün olmaması ve keşif yasağı sonrası yapılacak bilirkişi incelemesinin uzun bir süreç alacağı açıktır. Dava konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar oluşacağına dair dosyada yeterli bir delili bulunmadığı gibi ilk derece mahkemesince de bu hususa yönelik bir inceleme yapılmadan karar verildiği görülmüştür. Bu aşamada yeterli bir delil bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmekte olup, ilk derece mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

 

 

SİYASET ADALETE DİZ ÇÖKTÜRDÜ

 

 

Kararın üzerine açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “Siyaset adalete diz çöktürdü” dedi. Odabaşı, şöyle dedi: “İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan Kadıköy Söğütlüçeşme’deki TCDD arazisinin yapılaşmaya açılma projesine karşı çıkarak Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası’yla birlikte idari dava açtık. Mahkeme hukuka aykırılığı açık olan projenin yapılmasına, oy birliğiyle onay vermiştir. Bu projeyle, Kadıköy’ün orta yerine, en değerli arazilerinden birine kentin en son ihtiyacı olacak bir AVM yapılmak istenmektedir. Bu proje ve sonuçları hem yaratacağı çevresel olumsuzluklar hem de ilçe mozaiğinin önemli bir parçası olan esnaflarımız üzerinde yaratacağı büyük tahribat nedeni ile kabul edilemez. Üstelik halihazırda yaşanan insan ve araç yoğunluğu üzerine ilave olarak gelecek bir AVM yoğunluğu, Kadıköy trafiğini tam bir çıkmaza sürükleyecektir. Siyaset, maalesef adalete diz çöktürmüştür. Hukuksuz bir uygulama, adalet eliyle ‘yasal’laştırılmak istenmektedir. Kamu adına meşruiyet taşımayan, kentin bağrına bıçak gibi saplanan bu projeye ‘yasal’ bir kimlik kazandırmaya çalışmak, o kente ve yaşayanlarına ihanettir. Bu işin sahipleri ve kollayıcılarına sesleniyorum; İstanbul seçimlerinin yıl dönümünde ve çevre haftasında verilen bu karardan vazgeçin! Bu sadece Kadıköy’e değil, tüm İstanbul’a da ihanettir. Bu ihanetten bir an önce vazgeçin!”

 

 

BİLİRKİŞİ: İMAR PLANI BELİRSİZLİKLERLE DOLU

 

 

Geçen sene 15 Ekim tarihinde alanda yapılan keşif sonucu bilirkişi raporu hazırlandı. İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin kararında yer verilen bilirkişi raporuna göre söz konusu imar planı değişikliği; şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine uygun hazırlanmadı. Bilirkişinin sunduğu görüş, özetle şöyle:

 

Rapora göre emsal harici alanların, dava konusu bölgede kullanılması mümkün. Mevcut durumdaki fonksiyonlar ile teklif fonksiyonları arasında metrekare değişimi tablolaştırılmadı. Kaldırılan ya da küçültülen sosyal-kültürel alanlara ilişkin belirsizlik ortamı doğdu. Açıklama raporunda da bu konuyu destekleyecek teknik döküm ve hesaplamalar yapılmadı.

 

TCDD Toplu Taşım Gar Sahası Proje alanı içindeki toplam yapılaşma hakkı içerisinde hangi alanın ne kadarlık inşaat alanı veya beton-kütle oluşturacağı hususu belirsizlik. Alt fonksiyon alanlarına dair ne ifade de yok.

 

GAR GÖRÜNÜMLÜ AVM’NİN MALİYETİ: 193 MİLYON 794 BİN

 

Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi için TCDD, ‘Fıratcan İnşaat’ isimli firmayla el sıkışmıştı. Anlaşmanın süresi 29 yıl olarak belirlenirken, projenin maliyeti ise 193 milyon 794 bin lira olarak açıklandı. Söz konusu şirket, 4 yıllık yapım sürecinde TCDD’ye aylık 32 bin 315 TL kira verecekti. Bu bedel proje tamamlandıktan sonra ise 25 yıllık işletme süreci için aylık 161 bin 574 TL olarak belirlenmişti.

 

Kaynak: Birgün

2 Comments

  1. Tölarans sıfır, sonra da hukuk devletiyiz, yargının durdurmasını daha “üst” bir yerden durdurma. Buna da hukuk diyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir