Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  bu yıl ilk defa mekânla ilgili araştırma

yapmış/yapmakta olan lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği ulusal nitelikli bir sempozyum düzenliyor. Özetlerin son gönderim tarihi 3 Nisan, tam metinlerin yollanması ve programın açıklanması 8 Haziran.

 

 

 

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  bu yıl ilk defa mekânla ilgili araştırma yapmış/yapmakta olan lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği ulusal nitelikli bir sempozyum düzenliyor.

Sempozyumun temel amacı, farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin buluşabilmesini, kendi çalışmaları üzerine tartışabilmesini ve mekâna dair yaratıcı, nitelikli, güncel, eleştirel araştırmalar geliştirebilmesini teşvik etmek.

“Buluştuğumuz düzlem mekân düzlemidir ve felsefeden sanata, haritacılıktan coğrafyaya, şehircilikten sosyolojiye her konuda yapılmış, mekânı odağına alan bütün araştırmalar bu sempozyumun kapsamı içindedir.”

SEMPOZYUM KURGUSU

Sempozyumun kurgusu, ilk gün bildirilerin sunulması, ikinci gün ise çalışmasının çeşitli aşamalarında bulunan öğrencilerin ilgili konudaki bir akademisyenin moderatörlüğünde yuvarlak masa etrafında tartışması şeklinde olacaktır. İlk aşamada tezini tamamlamış ya da tamamlamaya yakın araştırmacıların sunumuyla beslenen süreç, ikinci gün yuvarlak masalarda daha derinlemesine tartışma imkanı bularak devam edecektir. Böylelikle yalnızca lisansüstü öğrencilerinin birbirinden beslendiği bir kurgunun dışında, mekân çalışan ve kariyerinin faklı aşamalarında olan akademisyenlerin de birbirleriyle yeniden konuşma imkânı bulunduğu bir toplantı hedeflenmektedir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Lisansüstü çalışmalarını sürdüren ya da bitirmiş, mekân araştırmacılarının bildiri özetlerini sisteme  yüklemeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri, 250-300 kelime arasında olmalıdır. Özet, tezin hangi aşamada olduğunu belirtmeli, kullandığı kuramı, yöntemi ve sahanın detaylarını ve/veya kullandığı verilerin niteliğini aktaracak bir kapsamda ele alınmalıdır.

Bildiri özetleri sempozyum öncesinde pdf formatında sitede yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi ise isteğe bağlıdır ve tam metin göndermek isteyenlerin linkteki formda ilgili kutucuğu işaretlemesi beklenmektedir.

 

Tam metinler online kitap olarak basılacaktır.

 

 

Önemli Tarihler

 

 

3 Nisan 2020: Özetlerin son gönderim tarihi.
8 Mayıs 2020: Kabul edilen bildirilerin açıklanması.
8 Haziran 2020: Tam metinlerin yollanması ve programın açıklanması

 

 

Başvuru için link.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir